โพสต์

กองทัพอากาศจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “กองทัพอากาศ ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤตโลหิตขาดแคลน ช่วยสภากาชาดไทย”

รูปภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “กองทัพอากาศ ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤตโลหิตขาดแคลน ช่วยสภากาชาดไทย” และให้กำลังใจประชาชน ข้าราชการของกองทัพอากาศที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ พร้อมทั้งส่งมอบโลหิตให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 123,300 มิลลิลิตร โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ชัยเวช  นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เป็นเหตุให้หน่วยงานยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต พนักงานหลายองค์กรต้องทำงานที่บ้าน เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดหรือมีการกักตัว จึงทำให้เกิดภาวะวิกฤตขาดแคลนโลหิตเป็นจำนวนมาก สภากาชาดไทยไม่มีโลหิตสำรองเพียงพอสำหรับจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 340 แห่ง ซึ่งมีความต้องการใช้โลหิตวันละ 6,500 - 7,000 ยูนิต ปัจจุบันปริมาณโลหิตบริจาคทั่วประเทศ ได้เพียงวันละ 2,000 ยูนิตเท่านั้น ส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลประชาชนที่เจ็บป่ว

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานลายพระหัตถ์ขอขอบใจและขอเป็นกำลังใจให้ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศ

รูปภาพ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และขยายวงกว้างไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว กระทรวงกลาโหมจึงได้สั่งการให้เหล่าทัพจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น เพื่อรองรับขีดจำกัดของสถานพยาบาล ต่าง ๆ กองทัพอากาศ โดยโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศและราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงร่วมมือกันจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) ขึ้น บริเวณพื้นที่ อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ ๒ (สนามกีฬาจันทรุเบกษา) ซึ่งมีพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามฯ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศเข้าปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ ในการดูแลผู้ติดเชื้อ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงทราบถึงภารกิจในการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) และทรงมีความห่วงใย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศ ที่จะต้องเสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เพื่อร่วมคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตนี้ให้ผ่านพ้นไป  ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานล

*วช. หนุน นวัตกรรมชุดที่นอนยางพารา ตอบรับสถานการณ์โควิด-19*

รูปภาพ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนนวัตกรรมชุดที่นอนยางพารา ผลงานต่อยอดจากโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหมอนยางพาราระดับชุมชน ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน จังหวัดพัทลุง ตอบรับต่อสถานการณ์ปัจจุบันในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 นับตั้งแต่สถานการณ์ราคายางตกต่ำ ช่วงปี 2556 เป็นต้นมา ชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง ต้องเผชิญกับภาวะยางล้นตลาดและราคายางที่ตกต่ำ จนขาดความเชื่อมั่นในการทำสวนยาง อีกทั้งการปลูกพืชทดแทนยังไม่ตอบโจทย์เพียงพอ ดังนั้น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นำโดย นายชาย คงแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จึงนำยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ คุณภาพ 100% โดยได้ทำการศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยการยาง จนเมื่อ พ.ศ. 2558 ได้ริเริ่มทำโรงงานแปรรูปน้ำยางพาราระดับชุมชนขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ยางพารา และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนชาวสวนยาง อีกทั้งโครงการวิจัยยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก วช. เมื่อปี พ.ศ. 2559 เพื่อปรั

วช. เปิดตัว “ข้าวอัลตร้าซาวด์” เครื่องมือแพทย์ทำจากข้าวเจ้า รายแรกของโลก

รูปภาพ
นักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คิดค้นนวัตกรรมข้าวอัลตร้าซาวด์ เจลข้าวสำหรับช่วยตรวจอวัยวะภายในร่างกายด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ เพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย ล่าสุดคว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในอาเซียน อุปกรณ์การแพทย์ที่นำเข้าส่วนใหญ่เป็นประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งรวมถึงเจลอัลตร้าซาวด์ ที่แพทย์นำมาใช้ตรวจในช่องท้อง ปัญหานี้เอง นักวิจัยจึงได้คิดค้นเจลข้าวสำหรับช่วยตรวจอวัยวะภายในร่างกายด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ จนเป็นผลสำเร็จ วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ข้าวอัลตร้าซาวด์” เจลข้าวสำหรับช่วยตรวจอวัยวะภายในร่างกายด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ แก่ นายแพทย์สิทธิพร บุณยนิตย์ และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  นายแพทย์สิทธิพร บุณยนิตย์ เปิดเผยว่า ข้าวอัลตร้าซาวด์ เป็นเจลทางการแพทย์ ที

กองทัพอากาศร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤติโลหิตขาดแคลนช่วยสภากาชาดไทย

รูปภาพ
ตามที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ ทำให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมากทุกแห่งเป็นประวัติการ สาเหตุจากหน่วยงานยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต พนักงานหลายองค์กรต้องทำงานที่บ้าน เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดหรือมีการกักตัว ส่งผลให้โรงพยาบาลทุกแห่งขาดโลหิต ไม่มีโลหิตเพียงพอในการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วย ทำให้โลหิตขาดแคลนหนัก วิกฤติทั่วประเทศ กองทัพอากาศจึงได้จัดทำโครงการ “กองทัพอากาศร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤติโลหิตขาดแคลนช่วยสภากาชาดไทย” พร้อมขอเชิญชวนประชาชน ข้าราชการทหารอากาศและครอบครัวที่มีสุขภาพดี ช่วยบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน โดยมาบริจาคโลหิตได้ที่ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  และเนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ของทางราชการ ทำให้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ไม่เกิน ๕๐ คน/ชั่วโมง ผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิตสามารถดาวน์โหลดใบสมัครผู้บริจาคเลือดและแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19  ได้ทาง https://bloodd

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

รูปภาพ
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,048 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 57,508 ราย -เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,991 ราย -เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 10 ราย -เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 47 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 21,707 ราย)  เสียชีวิตรวม 148 ราย(วันนี้มีรายงาน ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 8 ราย) รักษาหายป่วยแล้ว 31,593 ราย(54.94%)  (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 480 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 25,767 รายผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 2,038 ราย มีรายละเอียดดังนี้ จากกรุงเทพฯ(901) ปริมณฑล (311) จังหวัดอื่น ๆ (826) สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย  และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ การรักษาที่กรุงเทพฯ(5)  นนทบุรี(2)  ชลบุรี(1) และ อยู่ระหว่างประสาน (2) มีรายละเอียดดังนี้- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1  ราย - จากประเทศปากีสถาน 1 ราย - จากประเทศจีน 1 ราย - จากประเทศอินดีย 4 ราย - จากประเทศตุรกี 1 ราย - จากประเทศฮังการี 1 ราย - จากประเทศกาตาร์ 1 ราย 🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้ - ยอดผู้ติดเชื้อส

"ปลื้มปีติน้ำพระทัย ในหลวง-พระราชินี"

รูปภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน "น้ำยาตรวจ PCR COVID-19 " ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด มูลค่ารวม ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท   ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีประชาชน และข้าราชการทั้งในส่วนกองทัพอากาศ และนอกกองทัพอากาศ มาขอรับการตรวจเป็นจำนวนมาก และการตรวจแบบเต็มศักยภาพของโรงพยาบาล จะช่วยให้การวินิจฉัยโรคมีประสิทธิภาพ และช่วยลดการแพร่กระจายโรคได้เป็นอย่างดี จำนวนน้ำยาตรวจ PCR COVID-19 ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลจึงเริ่มขาดแคลน จึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลขอรับพระมหากรุณาธิคุณขอพระราชทานน้ำยาตรวจ PCR COVID-19 เพื่อให้มีเตรียมพร้อมสำหรับการดูแลประชาชนด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งเดียว ที่ดูเเลประชาชนสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) เกือบ ๒ แสนคน ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงต่อไป ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอพระบรมราชานุญาต กราบพ