บทความ

สุดปัง ! “Modern Walk” อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินป้องกันหกล้ม คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 64 จาก วช.

รูปภาพ
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2564 ให้กับผลงาน Modern Walk อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินป้องกันการหกล้ม ด้วยระบบสปริง 2+2 ทิศทาง ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทย ซึ่งได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและวงวิชาการเป็นส่วนรวม จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ในครั้งนี้ วช. ได้มอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2564 ให้แก่ นายศักนรินทร์ ผิวเหลือง แห่งวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญและคณะ เนื่องจากเป็นนักวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ทางการวิจัยที่สำคัญ ในการนำอุปกรณ์ช่วยพยุงเดินป้องกันการหกล้ม หรือ Modern Walk มาเป็นเครื่องมือที่มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีความผิดปกติของร่างกาย ซึ่งมีความยากลำบากในการเดินหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งนับว่าเป

💉💊สภากาชาดไทย ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในจัดตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ผู้ลี้ภัยและผู้อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

รูปภาพ
    วันที่ 17 ตุลาคม 2564 นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอล สภากาชาดไทย พร้อมด้วย Mr.Peter Simpson iResponse,ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC), แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ และคณะ, นางกุลชลีย์ สุคันวรานิล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล (ฝ่ายบริหาร), นางอรวรรณ ขำเพชร หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี, นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหิน เฉลิมพระเกียรติ ร่วมประชุมหารือกับนายอดุลย์ ถาวรกุล นายอำเภอสวนผึ้ง, นายศุภสิทธิ์ ถีราวุฒิ ปลัดอำเภอสวนผึ้ง, นายแพทย์นภัส มณีศรีขำ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง, Dr.Myo Htet,Senior Clinical Manager, คุณธิดารัตน์ แดหวา Field Coordinator  IRC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในจัดตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (ซิโนฟาร์ม) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน ให้แก่ผู้ลี้ภัยและผู้อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2

🔊ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบุญร่วมทอดผ้าป่ามุทิตาจิต วัดเฉลิมพระเกียรติ (วัดป่าห้วยกุ่ม ) และเนื่องในวาระวันครบรอบวันเกิดสิริครบ73ปี

รูปภาพ
เมื่อวันที่16 ตุลาคม 2564หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วย ร.พ.เลย สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.)  โดย นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ เป็นผู้ประสานงานร่วมกับ เมืองไทย ทราเวลเลอร์คลับให้กับ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย  คณะสื่อร่วมสนับสนุน มาตราการตรวจคัดกรองการเข้าพื้นที่อย่างปลอดภัย โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากการที่ “โรงพยาบาลเลย” ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ประมาณ 470 ล้านบาท ก่อสร้างไปแล้วกว่า70% โดยอาคารดังกล่าวนี้ ได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์  โดยหลวงพ่อได้รวบรวมเงินบริจาค จากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาและขั้นตอนตามกำลังศรัทธาด้วย โดยการดำเนินงานจัดทำผ้าป่าในครั้งนี้  กำหนดขึ้นเป็นกอง กองละ 2,000 บาท  มีจำนวน 10,000 กอง  ซึ่งทางคณะได้จัดทำของที่ระลึก มอบให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาบุญทั้งหลาย เป็น “พระร่วงวาจาสิทธิ์” โดยผ้าป่า 1 กอง จะได้รับพระร่วงวาจาสิทธิ์ 1  ช

🔊 “พรรคเป็นธรรม”ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ จ.บุรีรัมย์ 🚣🏻

รูปภาพ
  🕵🏻“ดร.ปิติพงศ์”ลุยจัง...เอาจริง พร้อมทีมงานจิตอาสา เมื่อวันที่ 22ก.ย.นี้ เวลา 9.30 น.  ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ  หัวหน้าพรรคเป็นธรรม และดร.พิมไหมทอง ศักดิพัตโภคิน ผู้สมัครสส.และกก.บห.  พร้อมคณะ โดยมี นายบัณฑูล บุตรศรีภูมิ  ประธานหัวหน้ากู้ภัยตำรวจทางหลวง จังหวัดนครราชสีมาและกู้ภัยฮุก 31 นครราชสีมา นำทาง ไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูง จากการไหล่บ่าของมวลน้ำเหนือ    โดยออกเดินทางด้วย คาราวานรถยนต์มุ่งสู่ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์  จากนั้นเวลา 15.00 น. “ดร.ปิติพงศ์”และดร.พิมไหมทอง พร้อมคณะ พาทีมงาน ไปยัง อบต.ตำบลตลาดไทรและได้เดินทางเรือกู้ภัย ต่อไปเพื่อเข้าเยี่ยมชาวบ้านพร้อมมอบถุงยังชีพที่วัดเทพารมย์ .กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ และรับฟังปัญหาของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก นายอดุลย์เดช วิสาธรกำนัน ต.กู่สวนแตงและนายวสันต์ ทิ้งไธสง ผู้ใหญ่บ้านโนนไฮ    จนเมื่อเวลา  เวลา 17.00 น. ดร.ปิติพงศ์  หัวหน้าพรรคเป็นธรรมได้ขอบคุณทีมงานและจิตอาสา ก่อนออกเดินทางกลับ...                                    พร ข่า

"ซากเหล็ก"นี้ ท่านได้แต่ใดมา? หัวข้อที่ 2 รองชีพเมตตาจึงยกให้..!

รูปภาพ
เมื่อพูดถึงผลประโยชน์ ในการเก็บ “ซากเหล็ก”ที่ตัดออกจากบัญชีมาขายของ“การรถไฟแห่งประเทศไทย” ให้กับผู้สนใจแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผยโดยทาง “ผู้มีอำนาจ” จะชงกันอย่างไร? ก็ได้ดูอย่างการหยุดคิดชั่วครู่ของท่าน”นิรุฒ  มณีพันธ์”ผู้ว่าการรถไฟฯ  เซ็นสั่งให้ผู้เกี่ยวข้อง....“รองชึพ” ต้องคิดให้มากกับการสร้างรายรับสูงสุดให้กับการรถไฟฯ ตามคำสั่งของ “ท่านนิรุฒ” ที่หยุดสะดุดชั่วคราวแล้วกลับมาเซ็นใหม่นั้น  เพราะยังมั่นใจ“รองชีพ”อยู่น่ะจ๊ะ..ฮะฮะฮ่า...!!       ดังนั้น“รองชีพ”อย่าพึ่งรีบตกใจเซ็นอนุมัติในจดหมายเร็วเกินเหตุ?...คิดสักนิด วิเคราะห์สักหน่อย   อย่างน้อย“ผลประโยชน์”ของประเทศก็อยู่ในมือ “รองชีพ”อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  แต่เมื่อได้ตัดสินใจดีแล้ว“ทอมมี่ พสุวัชร์”ก็อยากจะขอเข้าไปแตะกับข้อเสนอในเรื่องของราคาซากเหล็กรางรถไฟ  (Scrap) ที่ดูจะไร้ค่าของการรถไฟฯ แต่มันคือ“แหล่งขุมทรัพย์”ของบรรดาคนนอก ที่จะจัดการในเรื่องของผลประโยชน์อย่างจริงจัง..ถ้า“กินแบ่งลงตัว”ใช่ ไหม? และเมื่อ “ทอมมี่ พสุวัชร์” ได้ดูเอกสาร ในคำสั่งที่ให้รางเหล็ก (เก่า)ไปเข้ามือของ “มูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์” (ที่มีประธานเป็นเจ้าของโรงแรมดังย่านรา