วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติ ประจำปี

     กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานใน พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม ๒ – ๓ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

ป่อเต็กตึ๊ง มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร และแท็งก์น้ำ บรรเทาทุกข์ชาวอุทัยธานี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บรรเทาทุกข์ชาวอุทัยธานี มอบศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อหลบแดดหลบฝน และแท็งก์น้ำเพื่อการบริโภคยามภัยแล้ง
    วันนี้ (26 ตุลาคม 2562) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยนายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร ณ บริเวณหน้าโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมืองหน้าโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน และหน้าโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม อำเภอเมืองสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี รวมทั้งสิ้น 3 หลัง ให้เยาวชนและผู้ใช้รถใช้ถนนได้หลบแดดหลบฝน และเป็นสาธารณประโยชน์ประชาชนต่อไป โดยมีคณะกรรมการสมาคมพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี และทีมงานฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมในพิธี
     นอกจากนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทำ พิธีมอบแท็งก์น้ำ. เพื่อการบริโภค ขนาดบรรจุ 20,000 ลิตร  เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ แก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในการบริโภคในช่วงภัยแล้ง.  ณ   บริเวณวัดเขาลูกช้าง อำเภอทัพทัน.  จ.อุทัยธานี
     รวมมูลค่าการจัดสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร    และแท็งก์น้ำ. เพื่อการบริโภค เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชาวอุทัยธานีในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 537,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาท)
## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลทรงบาตร เนื่องในวันเทโวโรหณะ จ.หนองคาย

     เมื่อวันที่ 14/10/62  นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย ได้ให้สัมภาษณ์ว่า หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงตั้งหทัยที่จะบำเพ็ญกุศลในวันออกพรรษาจังหวัดหนองคาย ด้วยเหตุว่าวันออกพรรษาปีนี้ตรงกับวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แม้ว่าจะทรงงานเหนื่อยมาตั้งแต่วันที่9-10ตุลาคม เสด็จอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชนี ที่ รร.เทพศิรินทร์9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่
     และต้องตื่นเช้าเพื่อเสด็จขึ้นเครื่องบินจากท่ากาศยานเชียงใหม่ ลงท่ากาศยานขอนแก่น เพื่อทรงงานบำเพ็ญกุศลวันที่11-12 ตุลาคม ณ จังหวัดขอนแก่น-ร้อยเอ็ด และในวันที่ 13 ตุลาคม เสด็จบำเพ็ญกุศลไหว้พระ เจริญภาวนา เป็นการส่วนองค์ ณ วัดโพธิ์ชัย-วัดหลวง-วัดไทย จ.หนองคาย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ล้นเกล้า ร.9 ทรงดูแลพสกนิกรทั่วประเทศมาโดยตลอดรัชสมัย หม่อมเจ้าอุทัยกัญาญา ภาณุพันธุ์ มักตรัสเสมอว่า "ร.9 ท่านยังไม่เหนื่อยเลย เราเป็นข้ารองพระบาทพระองค์ท่าน เราจะเหนื่อยได้อย่างไร เราจะขอทำงานอย่างนี้ไปจนหมดแรงค่อยเลิก"
     ในการนี้ เวลา 07.30 น. หม่อมเจ้าอุทัยกัญา ภาณุพันธุ์ ทรงบำเพ็ญกุศลตักบาตร พระภิกษุ-สามเณร 108 รูป ณ เทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย หัวหน้าหน่วยราชการ และประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ทรงสุขเจริญพิพัฒนสวัสดิ์มงคล เป็นร่มแก้วฉัตรทอง ร่มโพธิ์ร่มไทร ของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...