วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กรมพัฒน์ฯ เสริมแกร่ง กิจการ SME หลักประกันทางธุรกิจ เริ่มกลุ่ม Food Truck หาเงินทุนง่ายๆ

กรมพัฒน์ฯ ผุดไอเดียดัน SME นำกิจการมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
นำร่องกลุ่มธุรกิจฟู้ดทรัค เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น​ 
   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผุดไอเดียใหม่ เตรียมกระตุ้นและผลักดันธุรกิจ SME นำกิจการมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ เริ่มที่กลุ่มธุรกิจฟู้ดทรัค (Food Truck) นำร่องก่อนใคร โดยดึงพันธมิตรเข้าร่วมประชุมหารือในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม นี้ หวังให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่ถูกแช่แข็ง สวนกระแสเศรษฐกิจโลก
     นายพูนพงษ์  นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ได้เชิญหน่วยงานพันธมิตรประกอบด้วย ธนาคารออมสินผู้สนับสนุนแหล่งเงินทุน  องค์กรเครือข่ายธุรกิจฟู้ดทรัค แหล่งรวมกลุ่มของผู้ประกอบการฟู้ดทรัคกว่า 700 ราย  บริษัท วี เชฟ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น Tech Start Up ที่บริหารแพลตฟอร์มการให้บริการรถฟู้ดทรัค  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ผู้ให้การสนับสนุนพื้นที่ขายในปั้มน้ำมันพีที  บริษัท เบทาโกร จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบด้านอาหาร และผู้ผลิตรถฟู้ดทรัค  ซึ่งจะมาร่วมประชุมหารือแนวทางในการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการนำกิจการฟู้ดทรัค (Food truck) มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม นี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงแหล่งทุน โดยใช้ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจมีสภาพคล่อง สามารถขยายตัวและสร้างความเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน

     “Food Truck เป็นร้านอาหารเคลื่อนที่ที่กำลังเป็นที่นิยมของนักลงทุนรุ่นใหม่ เนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่มาก ประมาณ 450,000 – 500,000 บาท ก็สามารถสร้างธุรกิจเป็นของตนเองได้แล้ว นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการที่ง่าย สะดวก ใช้พนักงานไม่มากก็ดำเนินกิจการได้ อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายร้านไปหากลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด และตรงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเหตุผลนี้ กรมฯ จึงเล็งเห็นว่าธุรกิจในรูปแบบนี้จะตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ประกอบกับแนวคิดของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีไอเดียแปลกใหม่ในการขายสินค้าจะทำให้ธุรกิจเติบโตและขยายตัวได้รวดเร็วขึ้น หากได้รับการสนับสนุนและเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ก็จะทำให้ธุรกิจเหล่านี้เป็นพลังสำคัญในการช่วยซ่อม สร้าง และเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจของไทยได้ไม่ยาก”

     ปัจจุบันมีธุรกิจที่นำกิจการมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจแล้วจำนวน 4,327 ราย หากการประชุมหารือครั้งนี้มีผลเป็นที่น่าพอใจ ธนาคารยอมรับและเปิดโอกาสให้ธุรกิจฟู้ดทรัคนำกิจการมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีและเป็นต้นแบบให้สถาบันการเงินอื่นๆ ยอมรับด้วยเช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สร.กฟภ.ได้จัดทำครัวสหภาพฯ กฟภ.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินี ตลอดทั้งเดือนเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

คณะกรรมการบริหาร สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดย นายกิตติชัย ใสสะอาด ประธาน สหภาพฯกฟภ,นายพรพิรุณ หวลคนึง เลขาธิการ, นายธนนริ...