วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562

พม. จับมือ IJM ร่วมพัฒนาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นกรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าหารือกับ Ms. Christa Hayden Sharp ตำแหน่ง Regional President, Asia Pacific และ Ms. Brianna Gehring ตำแหน่ง Senior Program Manager, Southeast Asia/ Central & Easten Europe องค์การยุติธรรมนานาชาติ (International Justice Mission:IJM) ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน 
     นายจุติ กล่าวว่า สำหรับประเด็นหารือในครั้งนี้ เป็นการหารือถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และองค์การยุติธรรมนานาชาติ (International Justice Mission:IJM) ในการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรณีศึกษาที่น่าสนใจ และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)ในการทำงานของทั้งสองฝ่าย โดย IJM พร้อมสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลไทยอย่างเต็มที่ทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
     “ทั้งนี้ กระทรวง พม. พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป” นายจุติ กล่าวในตอนท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

  วันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...