กกพ. ประเดิม กิจกรรม อบรมคนบันดาลไฟ พลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตอบรับล้นหลาม

กระแสดี กกพ.เดินหน้าเปิดกิจกรรมอบรม
โครงการ "คนบันดาลไฟ"
พลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
     กองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ผนึกกำลังร่วมกับบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เดินหน้าเปิดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ "คนบันดาลไฟ" พลังงานไฟฟ้า พลังงานงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ใน 15 พื้นที่ รวม 32 ครั้งทั่วประเทศ ประเดิมที่แรก จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้และความเข้าใจ แก่ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับพลังงานสะอาด และสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องคุณค่าของพลังงานไฟฟ้า พร้อมสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ตลอดจนการสร้างต้นแบบความมั่นคง และยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้าทั้งในยามปกติ และภาวะฉุกเฉินเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ
อบรมคนบันดาลไฟ
     ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของ กกพ. ในการกำกับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม จึงมีพันธกิจหลักดังนี้ คือ ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักทางด้านพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันพลังงานที่นำมาผลิตไฟฟ้า ได้แก่ พลังงานถ่านหิน พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากเขื่อนกำลังจะหมดไป รัฐฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องหาพลังงานทางเลือกใหม่ ที่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาทดแทน พลังงานทางเลือกใหม่ที่สะอาดและเข้าถึงได้ ต้นทุนต่ำ ง่ายต่อการติดตั้งและนำมาใช้ได้จริง นั่นคือพลังงานจากแสงอาทิตย์ 
     โดยบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ พันธมิตร ได้ทำโครงการ “คนบันดาลไฟ” โครงการที่เน้นการอบรมให้ความรู้และปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การปรับใช้ที่เป็นจริงในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคง และมีเสถียรภาพทางพลังงานให้กับประเทศ พร้อมการเปิดฝึกอบรมในโครงการคนบันดาลไฟ ทั่วประเทศ ใน 15 พื้นที่ รวม 32 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าพลังงานไฟฟ้า ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ผ่านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมเพื่อร่วมขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ และสร้างต้นแบบความมั่นคงและยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้าทั้งในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
กล่าวเชิญชวน

คุณพฤกษ์ อักกะรังสี
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กล่าวต้อนรับ


คุณพร้อมพงษ์ วงศ์มณีนิล
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประจำเขต 1 (เชียงใหม่)
กล่าวถึง นโยบาย กฎหมายและการส่งเสริมด้านพลังงานแสงอาทิตย์
     สำหรับพื้นที่แรกที่จัดกิจกรรมอบรมคนบันดาลไฟคือ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันเสาร์ที่ 5 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ในหลักสูตรบูรณาการ ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีความรู้อยู่แล้ว และต้องการต่อยอดในการสร้างอาชีพ และสนับสนุนพลังงานสะอาดในวงกว้าง จำนวน 100 ท่าน ซึ่งถือว่าเป็นการตอบรับและตั้งพันธกิจร่วมกันในการพัฒนาพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่งการอบรมคนบันดาลไฟครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน คุณกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คุณอลงกรณ์ ทาอุบล คณะอนุกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คุณธีรดา ศุภะพงษ์ คณะอนุกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คุณพร้อมพงษ์ วงศ์มณีนิล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ นายเรืองชัย สงสำเภา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก และได้รับความร่วมมือจาก คุณพฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมวิทยากรให้เกียรติเป็นเจ้าบ้านต้อนรับคนบันดาลไฟทุกท่าน
ซึ่งหากท่านใดพลาดการสมัครหรืออบรม สามารถติดตามไลฟ์และการอบรมออนไลน์ได้ที่ www.คนบันดาลไฟ.com หรือทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก คนบันดาลไฟ #คนบันดาลไฟ #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม