วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งปากน้ำโพมอบศาลา ที่พักโดยสาร 4 หลัง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างศาลาที่พักผู้ โดยสาร เพื่อไว้เป็นสาธารณประโยชน์ ให้ชาวปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 10 พ.ย.62 มูลนิธิป่อเต็กโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดย. 
  นายพินัย   ศรีพนาสณฑ์ ผจก.ฝ่ายสังคมฯ 
  นางศิริพร   กระจ่างหล้า ผช.หน.ผ.สังคมฯ
พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ จ.นครสวรรค์  ทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อไว้เป็นสาธารณประโยชน์จำนวน4หลัง 

บริเวณ หลังที่  1-2 
หน้าค่ายจิระประวัติ ต.นครสวรรค์     อ.เมือง จ.นครสวรรค์

หลังที่ 3. บริเวณหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อ.เมือง
จ.นครสวรรค์

หลังที่ 4. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดศรีประชาสรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ คิดเป็นมูลค่า 400,000 บาท(สี่แสนบาทถ้วน) โดยมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีครั้งนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สร.กฟภ.ได้จัดทำครัวสหภาพฯ กฟภ.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินี ตลอดทั้งเดือนเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

คณะกรรมการบริหาร สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดย นายกิตติชัย ใสสะอาด ประธาน สหภาพฯกฟภ,นายพรพิรุณ หวลคนึง เลขาธิการ, นายธนนริ...