มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เดินหน้าบรรเทาทุกข์ มอบไออุ่น สู้ภัยหนาวแก่ชาวเชียงรายในถิ่นทุรกันดารต่อเนื่อง!

ป่อเต็กตึ๊งมอบไออุ่นให้แก่ชาวเชียง-
ราย  พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว
   15 พฤศจิกายน 62   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  โดยนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วย นายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ    นางชุติมา   ตันติศิริวัฒน์  ผู้ช่วย-กรรมการ นายวุฒิชัย    อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัด-
การมูลนิธิฯ     และคณะมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อม
เครื่องอุปโภคบริโภค รวมจำนวน 1,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัย  ณ หมู่บ้านโป่งป่าแขม ตำบลแม่สรวย บ้านจะหา  ตำบลป่าแดด  และบ้าน
ขุนสรวย ตำบลวาวี จังหวัดเชียงราย  ในการนี้ มูลนิธิฯได้มอบแท้งก์น้ำเพื่อการบริโภคขนาดบรรจุ 20,000 ลิตร หมู่บ้านโป่งป่าแขม ตำบลแม่สรวย จำนวน 1 หลังโดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมในพิธี
        และในวันที่ 16พฤศจิกายน62 นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยนางศิริพร กระจ่างหล้า  ผู้ช่วยหัว
หน้าแผนกสังคมสงเคราะห์  และคณะมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย /  มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์แม่จัน   จ.เชียงราย มอบผ้าห่มกันหนาว     พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย ณ บ้านม่วงหมูสี บ้านห้วยน้ำราก ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน  บ้านหล่อชา ตำบลป่าตึง และบ้านห้วยชมภู ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รวมจำนวน 1,000 ชุด โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมในพิธีรวมงบประมาณบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียง
รายเป็นเงินทั้งสิ้น 1,098,000 บาท  (หนึ่งล้านเก้าหมื่นแปดพันบาท)
   โดยในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   กำหนดออกเดินทางบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดาร ภาคเหนือ ประจำปี 2562 รวม 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์   แพร่  น่าน   พะเยา   เชียงใหม่  เชียงราย สุโขทัย ตาก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่อง-
สอนและพิษณุโลกเพื่อมอบผ้าห่มเพื่อบรรเทา
ภัยหนาว   พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค   รวม 16,100 ชุด  รวมทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประสานเครือข่ายมูลนิธิฯภายในจังหวัดให้ดำเนินการเป็นผู้แทนแจกจ่าย และมีกำหนดออกเดินทางสายอีสานต่อในเดือนธันวาคม 62 เป็นลำดับต่อไป
         โครงการ  สงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว  ประจำปี 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  กำหนดมอบผ้าห่มกันหนาว  แก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ และภาคอีสาน  รวมทั้งสิ้น  43 จังหวัด  รวมมูลค่าการดำเนินงานในปีนี้      ไม่ต่ำกว่า 20,000,000 บาท   (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง345 บางคูวัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเปิดบริการแล้วอย่างยิ่งใหญ่ร้านค้า ร้านขายมาตรฐานในสินค้าและสะอาดถูกหลักอนามัยพร้อมโปรโมชั่น ไข่ไก่ฟองละ 1 บาทผักสดผลไม้เกรดดี มียำแซ่บฝีมือเด็ด ร้านชั้นนำ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม