วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เดินหน้าบรรเทาทุกข์ มอบไออุ่น สู้ภัยหนาวแก่ชาวเชียงรายในถิ่นทุรกันดารต่อเนื่อง!

ป่อเต็กตึ๊งมอบไออุ่นให้แก่ชาวเชียง-
ราย  พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว
   15 พฤศจิกายน 62   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  โดยนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วย นายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ    นางชุติมา   ตันติศิริวัฒน์  ผู้ช่วย-กรรมการ นายวุฒิชัย    อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัด-
การมูลนิธิฯ     และคณะมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อม
เครื่องอุปโภคบริโภค รวมจำนวน 1,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัย  ณ หมู่บ้านโป่งป่าแขม ตำบลแม่สรวย บ้านจะหา  ตำบลป่าแดด  และบ้าน
ขุนสรวย ตำบลวาวี จังหวัดเชียงราย  ในการนี้ มูลนิธิฯได้มอบแท้งก์น้ำเพื่อการบริโภคขนาดบรรจุ 20,000 ลิตร หมู่บ้านโป่งป่าแขม ตำบลแม่สรวย จำนวน 1 หลังโดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมในพิธี
        และในวันที่ 16พฤศจิกายน62 นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยนางศิริพร กระจ่างหล้า  ผู้ช่วยหัว
หน้าแผนกสังคมสงเคราะห์  และคณะมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย /  มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์แม่จัน   จ.เชียงราย มอบผ้าห่มกันหนาว     พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย ณ บ้านม่วงหมูสี บ้านห้วยน้ำราก ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน  บ้านหล่อชา ตำบลป่าตึง และบ้านห้วยชมภู ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รวมจำนวน 1,000 ชุด โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมในพิธีรวมงบประมาณบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียง
รายเป็นเงินทั้งสิ้น 1,098,000 บาท  (หนึ่งล้านเก้าหมื่นแปดพันบาท)
   โดยในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   กำหนดออกเดินทางบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดาร ภาคเหนือ ประจำปี 2562 รวม 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์   แพร่  น่าน   พะเยา   เชียงใหม่  เชียงราย สุโขทัย ตาก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่อง-
สอนและพิษณุโลกเพื่อมอบผ้าห่มเพื่อบรรเทา
ภัยหนาว   พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค   รวม 16,100 ชุด  รวมทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประสานเครือข่ายมูลนิธิฯภายในจังหวัดให้ดำเนินการเป็นผู้แทนแจกจ่าย และมีกำหนดออกเดินทางสายอีสานต่อในเดือนธันวาคม 62 เป็นลำดับต่อไป
         โครงการ  สงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว  ประจำปี 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  กำหนดมอบผ้าห่มกันหนาว  แก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ และภาคอีสาน  รวมทั้งสิ้น  43 จังหวัด  รวมมูลค่าการดำเนินงานในปีนี้      ไม่ต่ำกว่า 20,000,000 บาท   (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

“เกษตรฯ.-พาณิชย์”เดินหน้า 7 มาตรการล่าสุดแก้ปัญหาลำไยเหนือ-ผลไม้ใต้หลังจีน-เวียดนามออกมาตรการโควิดใหม่กระทบส่งออกทำมังคุดใต้ราคาตก

“อลงกรณ์”แนะผู้ส่งออกใช้ด่าน”ตงชิง-ผิงเสียง”แก้ปัญหาด่านโหยวอี้กวน-โมฮ่านติดขัดจนคอนเทนเนอร์ขาดแคลน พร้อมประสาน900ล้งภาคตะวันออกลงใต้ เร่งกล...