กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒

 พฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นประธาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเอดส์โลกของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่)
   กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของโรคเอดส์ และร่วมกันรณรงค์ต่อต้านไม่ให้โรคร้ายนี้แพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น
  ซึ่งรัฐบาลได้จัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ของชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยภายในปี ๒๕๗๓ ซึ่งในปัจจุบันโรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นภัยร้ายแรงของสังคมไทย ถึงแม้จะมีผู้ติดเชื้อลดลง แต่ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขไม่ให้โรคเอดส์ลุกลาม โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยจะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองให้แก่เยาวชน ประชาชน และกำลังพลกองทัพอากาศ  รวมถึงการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อในสังคมอย่างเป็นปกติ
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีดังนี้
- การบรรยายความรู้และบทบาทของเยาวชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
  การแสดงของนักเรียนทหารในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ จำนวน ๒ ชุด


   โดยมีกำลังพลกองทัพอากาศ และเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ รอบที่ตั้งเขตดอนเมืองที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณลัย, โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์), โรงเรียนธัญบุรี    รังสิต,โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง, โรงเรียนดอนเมืองจารุจินดา, โรงเรียนสายปัญญา รังสิต และโรงเรียนสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร


http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/default.aspx
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม