มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจ ต้านภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ภาคเหนือ มอบผ้าห่ม พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยหนาว จ.น่าน

     pohtecktung.org
 ป่อเต็กตึ๊ง   ต้านภัยหนาวมอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จังหวัดน่าน
    วันนี้ (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้ช่วยหัว-
หน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยสมาคม
ฮงสุนน่าน,สมาคมพ่อค้าน่านและโรงเรียนซินจง จ.น่าน   มอบผ้าห่มกันหนาว   พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวมจำนวน 1,000 ชุด (คิดเป็น
มูลค่า 5 แสนบาทถ้วน)   แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่     บริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง  และ บริเวณที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
น่าน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมในพิธี

    โดยในเดือนพฤศจิกายน 2562นี้  มูลนิธิป่อ-เต็กตึ๊ง   กำหนดออกเดินทางบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดาร ภาคเหนือ ประจำปี 2562 รวม 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงใหม่ เชียง-
ราย สุโขทัย  ตาก ลำปาง ลำพูน  แม่ฮ่องสอน และพิษณุโลก เพื่อมอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาภัยหนาว     พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค     รวม 16,100 ชุด  รวมทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   ประสานเครือข่ายมูลนิธิฯภายในจังหวัดให้ดำเนินการเป็นผู้แทนแจกจ่าย และมีกำหนดออกเดินทางสายอีสานต่อในเดือนธันวาคม 62 เป็นลำดับต่อไป


โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำ
ปี2562 นี้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกำหนดมอบผ้าห่ม
กันหนาว   แก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือและภาคอีสาน
รวมทั้งสิ้น  43 จังหวัด    รวมมูลค่าการดำเนินงานในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000,000   บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม

ตลาดพวงสว่าง345 บางคูวัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเปิดบริการแล้วอย่างยิ่งใหญ่ร้านค้า ร้านขายมาตรฐานในสินค้าและสะอาดถูกหลักอนามัยพร้อมโปรโมชั่น ไข่ไก่ฟองละ 1 บาทผักสดผลไม้เกรดดี มียำแซ่บฝีมือเด็ด ร้านชั้นนำ