มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจ ต้านภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ภาคเหนือ มอบผ้าห่ม พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยหนาว จ.น่าน

     pohtecktung.org
 ป่อเต็กตึ๊ง   ต้านภัยหนาวมอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จังหวัดน่าน
    วันนี้ (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้ช่วยหัว-
หน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยสมาคม
ฮงสุนน่าน,สมาคมพ่อค้าน่านและโรงเรียนซินจง จ.น่าน   มอบผ้าห่มกันหนาว   พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวมจำนวน 1,000 ชุด (คิดเป็น
มูลค่า 5 แสนบาทถ้วน)   แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่     บริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง  และ บริเวณที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
น่าน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมในพิธี

    โดยในเดือนพฤศจิกายน 2562นี้  มูลนิธิป่อ-เต็กตึ๊ง   กำหนดออกเดินทางบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดาร ภาคเหนือ ประจำปี 2562 รวม 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงใหม่ เชียง-
ราย สุโขทัย  ตาก ลำปาง ลำพูน  แม่ฮ่องสอน และพิษณุโลก เพื่อมอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาภัยหนาว     พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค     รวม 16,100 ชุด  รวมทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   ประสานเครือข่ายมูลนิธิฯภายในจังหวัดให้ดำเนินการเป็นผู้แทนแจกจ่าย และมีกำหนดออกเดินทางสายอีสานต่อในเดือนธันวาคม 62 เป็นลำดับต่อไป


โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำ
ปี2562 นี้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกำหนดมอบผ้าห่ม
กันหนาว   แก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือและภาคอีสาน
รวมทั้งสิ้น  43 จังหวัด    รวมมูลค่าการดำเนินงานในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000,000   บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม