วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กคช. ประกาศทีมชนะเลิศโครงการประกวด"สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย"


การเคหะแห่งชาติ โดยดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ประกาศผลสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยโดยทีมFinnverr ได้รับรางวัลชนะเลิศคว้าเงินรางวัล 150,000 บาท ด้วยแนวคิดออกแบบFinnver website Application ช่วยสนับสนุนการซื้อขายที่ดินอัพเดทราคาประเมินที่ดินตรงกับราคาประเมินของกรมที่ดินเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อที่ดินโดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้ใช้ User รวมถึง แสดงพิกัด GPS ให้ทราบ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถดูอัตราการกู้สินเชื่อของแต่ละธนาคารได้และหลังทำสัญญาการกู้สินเชื่อแล้วยังสามารถเข้าดูภาระและหนี้สินที่มีการอัพเดทข้อมูลตลอดเวลาได้อีกด้วย

ดร. ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่า การเคหะแห่ง ชาติจัดโครงการประกวด"สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย"ขึ้นเป็นปีแรกและเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่นักเรียนนักศึกษาได้ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวเนื่องในการอยู่อาศัยโดยกำหนดให้ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 19 กันยายนถึง 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมากถึง 231 ทีมและการเคหะแห่งชาติได้คัดเลือกเหลือเพียง 20 ทีมสุดท้ายที่มีความโดดเด่นในการออกแบบที่อยู่อาศัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความเป็นไปได้ทางด้าน เทคโนโลยีการตลาดและการลงทุนจนสามารถต่อยอดได้จริงในเชิงธุรกิจทางนี้ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมรอบ 20 ทีมสุดท้าย(Coaching Day) พร้อมได้พาเยี่ยมชมอาคาร SCG 100 ปีของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน)และเยี่ยมชมศูนย์TIP GATEWAY Inspiration Chamber ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการปลุกประกายความคิดของผู้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานปรับปรุงรายละเอียดการออกแบบที่อยู่อาศัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 การจัดโครงการประกวด"สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย"ในวันนี้เป็นการให้ทีมผู้เข้าประกวดรอบ 20 ทีมสุดท้ายได้นำเสนอผลงานเพื่อให้คณะกรรมการตัดสินความเป็นสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาออกเป็น 3 ด้านได้แก่ 1. แนวคิดที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน 2. แนวคิดการออกแบบที่คำนึงถึงประโยชน์การใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และ3.แนวคิดที่คำนึงถึงความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและสามารถนำไปใช้งานได้จริง
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับเงินสดจำนวน 150,000 บาทได้แก่ทีมFinnverr รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้รับเงินสด70,000บาทได้แก่ทีมKeyhomechecker รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสดจำนวน 30,000 บาทได้แก่ทีมMERLINUM และรางวัลชมเชยจำนวน 7 รางวัล ได้รับเงินสดจำนวน 5,000 บาท ได้แก่ทีมPROPSUS(พร๊อพสัส) ทีมRiIchGirlทีมNew and Friend
ทีม 2N ทีมRoomesh ทีม TheSpaze
และทีมCiternist
นอกจากนี้ บริษัท ทิพยประกันภัยจำกัดมหาชนมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ให้กับสมาชิกทุกคนในทีม โดยทีมชนะเลิศได้รับทุนประกันภัยมูลค่า 300,000.00 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนประกันภัยมูลค่า 200,000.00 บาทและทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนประกันภัยภัยมูลค่า100,000.00 บาท
พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรมรายงาน
99 ปีสภากาชาดไทย สู่ปีที่100..ให้ด้วยใจรักเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562    พลโทนายแพทย์อำนาจบาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์ครบ 99 ปีปีที่ 100 โดย มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 100 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมเดินหน้าผลักดัน Application พ้นภัยและเตรียมจัดงานวิ่งพ้นภัยสมทบทุนเข้าสำนักงานบรรเทาฯ นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมายเช่นการให้บริการทางการแพทย์แก่สื่อมวลชนและผู้มาร่วมงานทั้งบริการทางทันตกรรม ตรวจหู ตรวจตา บริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่น
ในโอกาสครบ 99 ปี ในปีพ.ศ.2562 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “99 ปี สู่ปีที่ 100 แห่งการให้ด้วยใจรัก” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความงดงามแห่งการ “ให้” ที่ส่งต่อไปยังผู้ตกทุกข์ได้ยากในสังคม อาทิ การจัดประชุมวิชาการด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ การพัฒนางานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและการบริการทางการแพทย์ การรณรงค์รับประทานโฟเลตก่อนตั้งครรภ์เพื่อป้องกันลูกพิการ การจัดทำแอพพลิเคชั่นพ้นภัย การพัฒนาศักยภาพชุดธาร น้ำใจฯ การจัดทำหนังสือที่ระลึกและโปสการ์ดที่ระลึก 100 ปีสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นต้น
99 ปีสภากาชาดไทย – เกือบศตวรรษที่สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ปฏิบัติหน้าที่บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ตามหลักมนุษยธรรมดังปณิธานในวันแรกของการก่อตั้งสำนักงาน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2463 ที่ว่า “เพื่อยกระดับคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน”

พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่าสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยครบวงจร ทั้งการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ เรียกได้ว่าสภากาชาดไทยกับประชาชนผ่านภัยพิบัติใหญ่ๆ และอยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สึนามิ น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2554 หรือพายุปาบึกที่ผ่านมา และมีความภูมิใจว่าเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้น ประชาชนมักจะนึกถึงสภากาชาดไทยและพร้อมสนับสนุนการทำงานในทุกด้าน โดยมี “ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย” ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งการ “ให้” ที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้รับจากผู้บริจาคและส่งต่อให้ผู้ประสบภัยที่เดือดร้อนและขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพในช่วงภัยพิบัติ
นอกจากการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ยังดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยการบริการทางการแพทย์แก่ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น โครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น หน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เป็นต้น
รวมทั้งงานประชานามัยพิทักษ์ ดำเนินการโดยสถานีกาชาดทั้งส่วนกลางและภูมิภาครวม 14 แห่งทั่วประเทศ มีภารกิจรักษาพยาบาล ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพในระดับชุมชนที่รับผิดชอบ
   ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการและกิจกรรมด้านบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทย บริจาคโดยโอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-88000-6 ระบุ “เพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ” พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินไปยังสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย 1871 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือทางโทรสาร 0-2252-7976 เพื่อออกใบเสร็จและนำไปลดหย่อนภาษี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2251-7853-6 หรือ 1664 ในวันและเวลาราชการ
พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรมรายงานวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ปล่อยแถว เพิ่มความปลอดภัย เทศกาลคริสต์มาส และ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่    เมื่อวันที่23ธันวาคม2562  กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดย พลตำรวจโท เชษฐาโกมลวรรธนะ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว  , พลตำรวจตรี คัชชา ธาตุศาสตร์  , พลตำรวจตรี อังกูร คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สั่งจัดแถวหน่วยงานต่างๆ ของตำรวจท่องเที่ยวทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน.

    ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่อง
เที่ยวเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่ของกรุงเทพฯและต่างจังหวัดซึ่งสถานที่ต่างๆจะมีจัดกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการจราจรปัญหาอาชญากรรมความเดือดร้อนรำคาญรวมถึงกลุ่มมิจฉาชีพที่มักแอบแฝงเข้าไปกระทบร้ายต่อทรัพย์สินของประชาชนตามที่ปรากฏเป็นข่าวในทุกๆปี
  รวมถึงเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังการป้องกันเหตุอาชญากรรมในทุกด้าน และต้องพร้อมอำนวยความสะดวกด้านต่างๆแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2563 ทั้งขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสอดส่องดูแลและป้องกันปราบปรามปัญหาอาชญากรรม


  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยตนเองในเบื้องต้นสิ่งสำคัญคือหากประชาชนและนักท่องเที่ยวพบเห็นเหตุสิ่งของหรือบุคคลต้องสงสัยที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายและเป็นอันตรายสามารถแจ้งข้อมูลมายังสายด่วน ตำรวจท่องเที่ยว 1155 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
         รวิธนิษฐา/พรข่าวกรมรายงานวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ผบ.ทอ.เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทั่วประเทศเพื่อการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๓ และการแสดงการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ  เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
 พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในโอกาสนี้ กองทัพอากาศได้จัดการแสดงการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของกำลังทางอากาศ และจำลองการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญให้ผู้ร่วมงานได้รับชม นอกจากนี้ยังได้จัดหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ออกให้บริการทางการแพทย์ มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และเครื่องห่มกันหนาว รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการ ให้แก่นักเรียนและพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลอีกด้วย

   ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ระบุภาระหน้าที่ของกองทัพอากาศ ไว้ว่า “กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพอากาศในการป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการที่เกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพอากาศ ตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ”

   กองทัพอากาศ ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ดังกล่าว จึงได้เตรียมกำลังทางอากาศให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจทั้งปวงอยู่เสมอ รวมถึงได้มีการพัฒนากองทัพอากาศให้มีความทันสมัย และฝึกฝนกำลังพลให้มีคุณภาพก้าวทันเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา โดยการฝึกใช้กำลังทางอากาศนั้น กองทัพอากาศได้จัดให้มีการฝึกในรูปแบบต่างๆ          ทั้งการฝึกตามแผนการฝึกของกองทัพอากาศ การฝึกร่วมกับต่างเหล่าทัพ และการฝึกผสมกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ         โดยหนึ่งในยุทธวิธีการฝึกนักรบทางอากาศให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด คือ การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ซึ่งกองทัพอากาศได้จัดให้มีการแข่งขันขึ้นเป็นประจำทุกปี

   การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี เปรียบเสมือนเป็นเวทีประกวดฝีมือของนักบิน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน และเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน โดยกองทัพอากาศกำหนดให้หน่วยที่ใช้กำลังทางอากาศทุกหน่วย รวมถึงหน่วยต่อสู้อากาศยาน จะต้องมีความพร้อมในการส่งกำลังพล อากาศยาน รวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าร่วมการแข่งขัน เพราะฉะนั้น จะมีอากาศยานเกือบทุกแบบของกองทัพอากาศ จากทุกฝูงบินทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้กำลังพลที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ภาคส่วนได้ฝึกฝน เพิ่มพูนประสบการณ์ บูรณาการการปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
   เนื่องด้วยกองทัพอากาศ มีภารกิจในการใช้กำลังทางอากาศ ทั้งด้านการป้องกันประเทศและการพัฒนาประเทศ การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี จึงได้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นประเภทต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ๒ ประเภทการแข่งขัน ๑๓ ชนิดการแข่งขัน ดังนี้
   ประเภทการแข่งขันทั่วไป จำนวน ๘ ชนิดการแข่งขัน ได้แก่
๑. การใช้อาวุธแบบกระสวนขั้นมูลฐาน
๒. การใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธีประเภทระเบิด
๓. การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด
๔. การบินค้นหา และช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ
๕. การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ
๖. การบินรับ - ส่งข่าวสาร
๗. การปฏิบัติภารกิจรับ - ส่งบุคคลสำคัญ
๘. การประเมินค่าเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน
  ประเภทการแข่งขันภายใน จำนวน ๕ ชนิดการแข่งขัน ได้แก่
๑. การบินลำเลียงทางอากาศยุทธวิธี
๒. การบินควบคุมไฟป่า
๓. การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน
๔. การประเมินค่าชุดควบคุมการรบ
๕. การปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับยุทธวิธี

   โดยการแข่งขันทุกประเภทจะมุ่งเน้นให้นักบินและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบินได้ฝึกการวางแผน และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์การรบจริง มุ่งเน้นให้นักบินใช้ความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสมกับสมรรถนะและขีดความสามารถของอากาศยาน เพื่อทำลายเป้าหมายพร้อมกับหลบหลีกการตรวจจับและต่อต้านของข้าศึก ตลอดจนจะต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันภายในทีมของตนเอง เพื่อให้ภารกิจประสบความสำเร็จ
 การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีจะสามารถนำผลการแข่งขันมาประเมิน วิเคราะห์ถึงพัฒนาการของกำลังทางอากาศได้ รวมถึงจะได้รับทราบถึงจุดด้อย จุดแข็ง เพื่อนำมาพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ นอกจากนี้ยังจะทำให้กำลังพลได้มีโอกาสฝึกฝนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ อยู่เสมอจนเกิดความชำนาญ นำมาซึ่งความมั่นใจ การตัดสินใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่เป็นในเรื่องของการรบและที่ไม่ใช่การรบ

 และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนในขีดความสามารถของกำลังทางอากาศ กองทัพอากาศจึงได้จัดให้มีการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ ในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศครั้งนี้ กองทัพอากาศได้นำอากาศยาน ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย ทำการแสดงศักยภาพและจำลองการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญให้ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรความมั่นคง สถาบันการศึกษาทางทหาร สื่อมวลชน รวมถึงประชาชนที่สนใจได้รับชม นอกจากนี้ กองทัพอากาศยังได้จัดหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ เพื่อเยี่ยมเยียนและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกองทัพอากาศกับพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลอีกด้วย
         พร รวิธนิษฐา /นสพ.ข่าวกรม รายงาน

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563”

มอบเครื่องกันหนาวและยารักษาโรค ให้กับชาวจ.เลย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

17 ธ.ค 2562  คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย นำทีมโดย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย ,กองทัพอากาศ,สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ โรงเรียนเชียงคาน เพื่อมอบเครื่องกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 3,500 ชุด เครื่องกันหนาวสำหรับเด็ก 1,500 ชุด ,อุปกรณ์กีฬา ,เครื่องทำน้ำเย็น ,ยารักษาโรค ให้กับประชาชนในอำเภอเชียงคาน อำเภอเมือง อำเภอภูกระดึง ในจังหวัดเลย
กิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ 2545 มอบผ้าห่มให้กับผู้ประสบภัยหนาว 14 จังหวัด รวม 17 ครั้ง ได้แก่ ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ นครพนม สกลนคร เชียงราย อุดรธานี เชียงใหม่ อุทัยธานี หนองคาย นครราชสีมา กาญจนบุรี ตาก น่าน และลำพูน และมีโครงการสานต่อกิจกรรมครั้งต่อไป
พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรม
รายงาน


พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรม

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...