99 ปีสภากาชาดไทย สู่ปีที่100..ให้ด้วยใจรักเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562    พลโทนายแพทย์อำนาจบาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์ครบ 99 ปีปีที่ 100 โดย มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 100 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมเดินหน้าผลักดัน Application พ้นภัยและเตรียมจัดงานวิ่งพ้นภัยสมทบทุนเข้าสำนักงานบรรเทาฯ นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมายเช่นการให้บริการทางการแพทย์แก่สื่อมวลชนและผู้มาร่วมงานทั้งบริการทางทันตกรรม ตรวจหู ตรวจตา บริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่น
ในโอกาสครบ 99 ปี ในปีพ.ศ.2562 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “99 ปี สู่ปีที่ 100 แห่งการให้ด้วยใจรัก” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความงดงามแห่งการ “ให้” ที่ส่งต่อไปยังผู้ตกทุกข์ได้ยากในสังคม อาทิ การจัดประชุมวิชาการด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ การพัฒนางานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและการบริการทางการแพทย์ การรณรงค์รับประทานโฟเลตก่อนตั้งครรภ์เพื่อป้องกันลูกพิการ การจัดทำแอพพลิเคชั่นพ้นภัย การพัฒนาศักยภาพชุดธาร น้ำใจฯ การจัดทำหนังสือที่ระลึกและโปสการ์ดที่ระลึก 100 ปีสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นต้น
99 ปีสภากาชาดไทย – เกือบศตวรรษที่สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ปฏิบัติหน้าที่บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ตามหลักมนุษยธรรมดังปณิธานในวันแรกของการก่อตั้งสำนักงาน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2463 ที่ว่า “เพื่อยกระดับคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน”

พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่าสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยครบวงจร ทั้งการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ เรียกได้ว่าสภากาชาดไทยกับประชาชนผ่านภัยพิบัติใหญ่ๆ และอยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สึนามิ น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2554 หรือพายุปาบึกที่ผ่านมา และมีความภูมิใจว่าเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้น ประชาชนมักจะนึกถึงสภากาชาดไทยและพร้อมสนับสนุนการทำงานในทุกด้าน โดยมี “ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย” ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งการ “ให้” ที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้รับจากผู้บริจาคและส่งต่อให้ผู้ประสบภัยที่เดือดร้อนและขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพในช่วงภัยพิบัติ
นอกจากการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ยังดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยการบริการทางการแพทย์แก่ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น โครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น หน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เป็นต้น
รวมทั้งงานประชานามัยพิทักษ์ ดำเนินการโดยสถานีกาชาดทั้งส่วนกลางและภูมิภาครวม 14 แห่งทั่วประเทศ มีภารกิจรักษาพยาบาล ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพในระดับชุมชนที่รับผิดชอบ
   ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการและกิจกรรมด้านบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทย บริจาคโดยโอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-88000-6 ระบุ “เพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ” พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินไปยังสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย 1871 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือทางโทรสาร 0-2252-7976 เพื่อออกใบเสร็จและนำไปลดหย่อนภาษี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2251-7853-6 หรือ 1664 ในวันและเวลาราชการ
พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรมรายงานความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม