วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563

กองทัพอากาศ จัดอากาศยานแบบ C-130 , BT-67 และอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ร่วมปฏิบัติภารกิจบินควบคุมไฟป่าบริเวณพื้นที่ดอยพระบาท จังหวัดลำปาง


เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา กองทัพอากาศ ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติภารกิจการบินควบคุมไฟป่า บริเวณพื้นที่ดอยพระบาท จังหวัดลำปาง ตามที่ได้รับการประสานจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ที่ขอรับการสนับสนุนอากาศยานเพื่อทำการบินควบคุมไฟป่า เนื่องจากค่าคุณภาพอากาศ PM 2.5 เกินมาตรฐานและกระทบต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง ประกอบกับพื้นที่ที่เกิดไฟป่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าอนุรักษ์ และมีแนวโน้มที่จะอยู่เหนือการควบคุม
กองทัพอากาศจึงได้พิจารณาปรับแผน ให้หน่วยบินที่อยู่ระหว่างการเข้าร่วมภารกิจการฝึกควบคุมไฟป่าประจำปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมปฏิบัติการควบคุมไฟป่าจริง ในพื้นที่ดอยพระบาท จังหวัดลำปาง โดยได้จัดส่งอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ทำการบินลาดตระเวนหาจุดความร้อน พร้อมจัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130) จำนวน 1 เครื่อง บินทิ้ง PCADS (อุปกรณ์บรรจุของเหลวสำหรับควบคุมไฟป่า) 8 ลูก ปริมาณ 8000 ลิตร, เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2ก (BT-67) จำนวน 2 เครื่อง ทำการบินทิ้งสารยับยั้งไฟป่า ปริมาณ 6,000 ลิตร โดยปฏิบัติการร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ KA-32 จำนวน 2 เครื่อง จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บินทิ้งน้ำปริมาณ 18,000 ลิตร


หลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จ ได้ตรวจสอบข้อมูลจากระบบภาพถ่ายดาวเทียม ไม่พบจุดความร้อนบนพื้นที่เป้าหมายดอยพระบาท
พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรมรายงาน
ขอบคุณภาพและข่าว
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
30 มกราคม 2563

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนปากเกร็ดจัด กิจกรรม มหกรรมวิชาการ “ปากเกร็ดนิทรรศ ปี 2563 “ ภายใต้แนวคิด “พัฒนาวิชาการ สร้างสรรค์งาน สู่มาตรฐานสากล”


วันศุกร์ที่  24 มกราคม 2563 โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี  สังกัด  สพม.1 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World class standard school )
นำโดย ดร.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วย ครู บุคลากร นักเรียน และ ผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรม มหกรรมวิชาการ “ปากเกร็ดนิทรรศ ปี 2563 “ ภายใต้แนวคิด  “พัฒนาวิชาการ สร้างสรรค์งาน สู่มาตรฐานสากล”

 จุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงผลงานโครงงานของนักเรียน และผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งผลงานของโรงเรียนในภาพรวม ที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งเป็นการจัด OPEN HOUSE  เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ  รวมทั้งผู้ปกครองมาเยี่ยมชม เป็นการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การจัดประกวดโครงงาน  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การนำเสนอผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้  การนำเสนอกิจกรรม ACTIVE  LEARNING  การแสดงดนตรี นาฎศิลป์ และความสามารถของนักเรียนด้านต่าง ๆ  เป็นต้น   และได้รับเกียรติจาก ดร.กว้าง รอบคอบ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี และ อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน  และ นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  3  ให้เกียรติ มาร่วมพิธีเปิดและเดินเยี่ยมชมผลงานนักเรียน

 กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจ จากนักเรียนและผู้ปกครอง หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ  มาเยี่ยมชมงาน จำนวนมาก การจัดงานสำเร็จตามเป้าหมาย และเป็นที่ประทับใจ และพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน

🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎
พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรม รายงาน

กองทัพอากาศ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ในการตรวจคัดกรองและตรวจสอบกลุ่มเสี่ยง นักท่องเที่ยวที่เดินทาง และใช้บริการผ่านเข้า - ออก บริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง


 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (2019 nCov) ล่าสุดยังคงอยู่ในการควบคุมอย่างเข้มงวดจากทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ พบว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อพุ่งสูงกว่า ๕,๔๙๖ ราย และมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว ๑๓๑ ราย โดยมีการแพร่ระบาดกระจายตัวออกนอกเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (2019 nCov) ในประเทศไทยนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศแจ้งเตือนระดับ ๓ ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการระบาด รวมถึงมีการตรวจพบผู้ป่วยในประเทศไทยจำนวนหนึ่ง

รัฐบาล   โดยนายกรัฐมนตรี       และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพสนับสนุนชุดแพทย์ทหาร พร้อมเครื่องมือที่จำเป็น     สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจหาผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในเขตสนามบินนานาชาติ และสนามบินภายในประเทศ โดยให้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด

  โดยในวันนี้ (วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓) พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกรมแพทย์เหล่าทัพ ในการตรวจคัดกรองและตรวจสอบกลุ่มเสี่ยง นักท่องเที่ยวที่เดินทาง และใช้บริการผ่านเข้า - ออก บริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อสนับสนุนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (2019 nCov) และดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดตามนโยบายของรัฐบาล จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 ในส่วนการเตรียมการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ณ เมืองต่างๆ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน นั้น ขณะนี้กระทรวงกลาโหมมีความพร้อมที่จะปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุญาตจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานอย่างใกล้ชิดของกระทรวงการต่างประเทศ กองทัพอากาศ โดยกรมแพทย์ทหารอากาศ และสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ ได้เตรียมความพร้อมของชุดแพทย์ พยาบาล ชุดอุปกรณ์ป้องกัน และเวชภัณฑ์ยา    เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติในการอพยพประชา-
ชนชาวไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนกลับมายังประเทศไทย และพร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ทันทีเมื่อได้รับคำสั่ง


พร รวิธนิษฐา/ นสพ.ข่าวกรม
ขอขอบคุณภาพและข่าว
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563

ทอ.จัดแถลงข่าวกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ปีการทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ


วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ     พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นประธานในการแถลงข่าว “กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ปี การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ    เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวได้แก่

- หม่อมราชวงศ์ นริศรา (อ่านว่า นะ-ริด-สา) จักรพงษ์   ราชสกุลใน  จอมพล  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนา-รถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
🔹พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานกร-
รมการอำนวยการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
🔹 พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญ-
ชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในฐานะ ประธานกรรมการจัดสร้างพระพุทธรูปกองทัพอากาศ
🔹 พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ในฐานะ ประธานกรรมการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๓ (RTAF SYMPOSIUM 2020)
ในโอกาสนี้ Mr. Stepan N. Golovin กงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐ   รัส-
เซีย พร้อมด้วย  Captain  Alexander N. -Popkov    ผู้ช่วยทูตทหารรัสเซียประจำประ
เทศไทย  นายทหารชั้นผู้ใหญ่    ข้าราชการทหารอากาศ    สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมฟังการแถลงข่าว
ปีพุทธศักราช  ๒๕๖๓   นับเป็นปีที่มีความสำ-
คัญ อย่างยิ่งต่อกองทัพอากาศ    ด้วยเป็นโอ-
กาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ    เจ้าฟ้าจักรพงษ์-
ภูวนารถ      กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ   ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจ    อันก่อเกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ    ทรงมีพระดำริให้  จัดตั้งแผนกการบินขึ้นในกองทัพบก และ  ทรงให้การอุปถัมป์ทำนุบำรุงกำลังทางอากาศจนพัฒนาก้าวหน้าเป็นลำดับ   ก่อประ
โยชน์แก่ประเทศชาติทั้งด้านความมั่นคงและการคมนาคมในเวลาปกติ กำลังทางอากาศที่พระองค์ทรงริเริ่ม ได้รับการสถาปนาเป็น “กองทัพอากาศ” ดังเช่นปัจจุบัน
ในวาระอันสำคัญยิ่งนี้   กองทัพอากาศจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ    โดยมุ่งเน้นความสำคัญในการเผยแพร่พระประวัติ พระกรณีย-
กิจ และพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและกองทัพอากาศ สร้างการตระหนักรู้ถึงพระวิสัยทัศน์ อันนำมาซึ่งพัฒนาการแก่กำลังทางอากาศจากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต ตลอดจนเพื่อสืบสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย     โดยกำหนดให้มีกิจกรรมตลอดทั้งปี ๒๕๖๓ ได้แก่

การจัดสร้างพระพุทธรูปกองทัพอากาศ “พระพุทธศาสดาประชานาถ”,   การประชุมเสวนาทางวิชาการ   RTAF  SYMPOSIUM 2020, การจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา”, การจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิ-
คุณ, การจัดทำสารคดี หนังสือที่ระลึก    และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ปีการทิวง-
คตฯ และกิจกรรม   RTAF SPACE CAMP เป็นต้น

พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรม รายงาน
    ขอขอบคุณภาพและข่าว
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๕

วันนี้ (วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๑.๐๐ น. 
พลอากาศเอก วีรพงษ์ นิลจินดา 
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๕ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๖๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ผู้บริหารองค์กรรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฝึกอบรมฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ การสาธารณกุศลของกองทัพอากาศ การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ และรับทราบสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง และด้านการทหาร ตลอดจนนโยบายการบริหารประเทศ รวมทั้งตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้บริหารระดับสูงได้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในทางสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือและเป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

 โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นแกนหลักในการช่วยเหลือประชาชนและเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันเหตุร้ายแรงได้อย่างถูกวิธีและทันสถานการณ์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการหน่วยต่าง ๆ ทั้งในกองทัพอากาศ และต่างเหล่าทัพ ข้าราชการพลเรือน ผู้บริหารภาครัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารภาคเอกชน และประชาชน ให้เกิดการประสานความร่วมมือพัฒนากองทัพอากาศ และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนพร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรมรายงาน
ขอขอบคุณภาพและข่าว
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๒๑ มกราคม ๒๕๖๓http://www.buddha.rtaf.mi.th/

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...