กองทัพอากาศจัดพิธีเททองหล่อ "พระพุทธศาสดาประชานาถ" เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีการทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษศณุโลกประชานาถ พระบิดาแห่งกองทัพไทย    ณ บริเวณลานอเนกประสงค์
       โรงเรียนนายเรืออากาศ
        นวมินทกษัตริยาธิราช

(วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๓๙ น. กองทัพอากาศ โดย
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเททอง
หล่อ“พระพุทธศาสดประชานาถ” ซึ่งกองทัพอากาศจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ โดยมี สมเด็จพระวันรัตน์ (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)  เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์    สำหรับพิธีเททอง
หล่อพระพุทธศาสดาประชานาถ ได้จัดให้มีการประกอบพิธีบวงสรวงสัก-
การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระเกจิอาจารย์
จาก ๔ ภาค นั่งปรกอธิฐานจิต ได้แก่

๑. พระเทพสิทธาคม (หลวงปู่สาย  กิตฺติปาโล) วัดท่าไม้แดง จังหวัดตาก (ภาคเหนือ)
๒. พระครูอภัยธรรมรักขิต (หลวงตาเชิด  โชติปาโล) วัดมฤคทายวัน จังหวัดหนองคาย (ภาคอีสาน)
๓. พระครูอดุลวิริยกิจ (หลวงพ่อเอื้อน  อตฺตมโน) วัดวังแดงใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาคกลาง)
๔. พระครูเกษมจิตตาภิรักษ์ (หลวงพ่อล้าน  เขมจิตฺโต) วัดเกษมบำรุง จังหวัดสุราษฎ์ธานี (ภาคใต้)
#พระพุทธศาสดาประชานาถ 
   เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การทิวงคต (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓) จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันก่อเกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทหาร ทรงริเริ่มจัดระเบียบการทัพแบบยุโรป เพื่อให้กองทัพสยามเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ทรงก่อตั้ง โรงเรียนเสนาธิการทหารบก อันขยายผลต่อยอดมาเป็นโรงเรียนเสนาธิการทหารทุกเหล่าทัพ และที่สำคัญยิ่ง พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งแผนกการบิน อันพัฒนาก้าวหน้ามาเป็น “กองทัพอากาศ” ดังเช่นปัจจุบัน กองทัพอากาศจึงได้เทิดพระเกียรติพระองค์เป็น “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”
ในวาระอันสำคัญยิ่งนี้ กองทัพอากาศได้พิจารณาจัดสร้างพระพุทธรูปบูชาและเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การทิวงคต ฯ โดยพระพุทธรูปบูชาที่จัดสร้าง องค์พระประธาน จะอันเชิญประดิษฐาน ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของประเทศ เพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระกุศลแด่พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ อีกทั้งเพื่อให้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่จัดสร้างขึ้นเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธา เป็นสิริมงคล เกิดอานิสงส์ผลบุญ และเป็นสะพานบุญให้กำลังพลตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมจิตศรัทธาประสบผลสำเร็จในชีวิตอันสูงสุดต่อไป
ซึ่งการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชาของกองทัพอากาศนั้น ได้รับกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานนามว่า “พระพุทธศาสดาประชานาถ” แปลว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาผู้เป็นที่พึ่งของประชาชน” อีกทั้งประทานแผ่นทอง เงิน นาก พร้อมด้วยพระบรมสารีริกธาตุ และทรงรับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อการจัดสร้างพระพุทธศาสดาประชานาถ ให้มีความศักสิทธิ์เปี่ยมไปด้วยพุทธคุณ กองทัพอากาศได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะทั้ง ๙ รูป    ของประเทศไทย รับเป็นกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ ลงอักขระอธิษฐานจิตแผ่นทอง เงิน นาก เพื่อการจัดสร้าง พระพุทธศาสดาประชานาถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเพชร อันหมายถึง ความตั้งมั่นแห่งปัญญาและการตรัสรู้ขั้นสูงสุด มีพระพุทธลักษณะที่ผสมผสานศิลปะ ๔ ยุค ๔ อาณาจักรของไทย ได้แก่ ล้านนา สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ เพื่อสะท้อนถึงความเป็นไทยและเป็นพระพุทธรูปเนื้อทศโลหะองค์แรกในสยาม
 พระพุทธศาสดาประชานาถ องค์พระประธาน ขนาดหน้าตัก ๒๐.๒๐ นิ้ว เป็นเนื้อทศโลหะ อันเกิดจากเนื้อนวโลหะแท้ หลอมรวมกับไททาเนียมของกองทัพอากาศ การจัดทำเนื้อทศโลหะ (โลหะ ๑๐ ชนิด) นับเป็นครั้งแรกของการจัดสร้างพุทธรูป อีกทั้งจำนวนโลหะ ๑๐ ชนิด เป็นเลขแห่งรัชสมัยพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน จึงนับเป็นมงคลยิ่ง และไททาเนียมที่กองทัพอากาศนำมาผสม เป็นโลหะที่มีความแข็งแกร่ง ทนทาน ทนความร้อนสูง มีน้ำหนักเบา เป็นโลหะหลักที่นิยมใช้กับโครงสร้างอากาศยาน นอกจากนี้ยังใช้ทองเหลืองจากปลอกกระสุนปืนอากาศของเครื่องบินขับไล่กองทัพอากาศ ซึ่งมีเนื้อทองเหลืองคุณภาพดีที่สุด เป็นมวลสารทองเหลืองที่ผ่านความเร็วเหนือเสียงในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ การจัดสร้างพระพุทธศาสดาประชานาถ ทั้ง ๓ แบบ ประกอบด้วย
พระพุทธศาสดาประชานาถ องค์พระประธาน ขนาดหน้าตัก ๒๐.๒๐ นิ้ว เนื้อทศโลหะ จำนวน ๑ องค์
พระพุทธศาสดาประชานาถ พระบูชา ขนาดหน้าตัก ๑๐ นิ้ว  จำนวน ๒,๐๒๐ องค์              เหรียญที่ระลึก ๑๐๐ ปี 
พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ จำนวน ๔๐,๐๐๐ เหรียญ

ทั้งนี้ กองทัพอากาศกำหนดจัดพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธศาสดาประชานาถ ณ บริเวณจุดชมวิว สถานีรายงานดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
#กองทัพอากาศขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างบุญกุศล โดยสามารถติดต่อสั่งจอง หรือสอบถามรายละเอียดตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
⏩ช่องทางที่ ๑ www.buddha.rtaf.mi.th
⏩ช่องทางที่ ๒ แสกน QR CODE เมื่อจองเสร็จ โอนเงินเข้าบัญชีทหารไทย สาขา บก.ทอ. ชื่อบัญชี
คณอก.จัดสร้างพระพุทธรูป พระพุทธศาสดาประชานาถ หมายเลขบัญชี ๐๕๗ - ๑ - ๐๗๖๕๙ - ๕ ส่งสลิปการโอนเงินที่ Line ชื่อ พระกองทัพอากาศ Line ID : 0656765371

⏩ช่องทางที่ ๓ ติดต่อสั่งจอง หรือสอบถามรายละอียดได้ที่
- พลอากาศตรี วรกฤต  มุขศรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๕๖๗๖ ๕๔๐๓
- นาวาอากาศเอก เมธินทร์  ทรงชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๕๖๗๖ ๕๔๐๖
- นาวาอากาศเอก สุริยา  ราชขันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๖๖๕ ๕๕๖๕
พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรมรายงาน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม