วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

ทอ. จัดพิธีมอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี2562พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
โดยได้มอบรางวัลใหญ่ให้กับผู้โชคดี จำนวน ๓ รางวัล ประกอบด้วย รางวัลที่ ๑ ทองคำแท่ง น้ำหนัก ๕๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล และรางวัลที่ ๒ ทองคำแท่ง น้ำหนัก ๒๐ บาท จำนวน ๒ รางวัล

       ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้จัดงานกาชาด       ประจำปี ๒๕๖๒ ร่วมกับสภากาชาดไทยระหว่างวันที่๑๕-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยมีการออกร้านในส่วนของกองทัพอากาศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทย และแสดงผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของหน่วยงานด้านวิชาการและการสันทนาการ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ รวมทั้งหมด ๒๔๘ รางวัล ซึ่งได้ทำการออกรางวัลไปในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สร.กฟภ.ได้จัดทำครัวสหภาพฯ กฟภ.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินี ตลอดทั้งเดือนเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

คณะกรรมการบริหาร สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดย นายกิตติชัย ใสสะอาด ประธาน สหภาพฯกฟภ,นายพรพิรุณ หวลคนึง เลขาธิการ, นายธนนริ...