วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนปากเกร็ดจัด กิจกรรม มหกรรมวิชาการ “ปากเกร็ดนิทรรศ ปี 2563 “ ภายใต้แนวคิด “พัฒนาวิชาการ สร้างสรรค์งาน สู่มาตรฐานสากล”


วันศุกร์ที่  24 มกราคม 2563 โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี  สังกัด  สพม.1 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World class standard school )
นำโดย ดร.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วย ครู บุคลากร นักเรียน และ ผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรม มหกรรมวิชาการ “ปากเกร็ดนิทรรศ ปี 2563 “ ภายใต้แนวคิด  “พัฒนาวิชาการ สร้างสรรค์งาน สู่มาตรฐานสากล”

 จุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงผลงานโครงงานของนักเรียน และผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งผลงานของโรงเรียนในภาพรวม ที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งเป็นการจัด OPEN HOUSE  เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ  รวมทั้งผู้ปกครองมาเยี่ยมชม เป็นการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การจัดประกวดโครงงาน  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การนำเสนอผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้  การนำเสนอกิจกรรม ACTIVE  LEARNING  การแสดงดนตรี นาฎศิลป์ และความสามารถของนักเรียนด้านต่าง ๆ  เป็นต้น   และได้รับเกียรติจาก ดร.กว้าง รอบคอบ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี และ อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน  และ นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  3  ให้เกียรติ มาร่วมพิธีเปิดและเดินเยี่ยมชมผลงานนักเรียน

 กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจ จากนักเรียนและผู้ปกครอง หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ  มาเยี่ยมชมงาน จำนวนมาก การจัดงานสำเร็จตามเป้าหมาย และเป็นที่ประทับใจ และพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน

🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎
พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรม รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...