งานวันเด็กแห่งชาติในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓
 พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ 
 ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย แพทย์หญิง วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ ดอนเมือง เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของรัฐบาล และส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าชมการแสดงทางทหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ

ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวในพิธีเปิด ตอนหนึ่งว่า “ในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีไปยังเด็กและเยาวชนที่รักทุกคน ขอให้รู้ว่าทุกๆ คน คือความหวังเป็นพลังอันยิ่งใหญ่และเป็นอนาคตของประเทศชาติ ขอให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตน ซึ่งหน้าที่อันสำคัญนี้ คือ การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ขยันหมั่นเพียรใฝ่หาความรู้ เพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน และมุ่งมั่นทำความดี ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้ที่ว่า เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

สำหรับปีนี้ กองทัพอากาศ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติทั้งที่ตั้งดอนเมืองและต่างจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในส่วนที่ตั้งดอนเมืองนั้น ได้กำหนดจัดกิจกรรมรวม ๔ จุด ประกอบด้วย
๑) บริเวณลานจอดเครื่องบิน ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ ดอนเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานหลัก
๒) พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน
๓) สนามกีฬาสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
๔) สนามบินเล็กกองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกองทัพอากาศในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมทั้งภาคอากาศและภาคพื้น สำหรับกิจกรรมภาคอากาศ ประกอบด้วย การบินแสดงสมรรถนะของเครื่องบินรบ การบินประกอบหมู่ การบินโจมตีทางอากาศ การบินค้นหาและช่วยชีวิต เป็นต้น ส่วนกิจกรรมภาคพื้น มีการตั้งแสดงอากาศยานแบบต่างๆ ของกองทัพอากาศ การจัดแสดงยุทโธปกรณ์ การแสดงทางทหาร การแสดงของนักเรียนทหาร การแสดงของสุนัขทหาร การแสดงบนเวที และการจัดนิทรรศการของกองทัพอากาศและหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ เพื่อสานฝัน สร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในด้านการบิน เทคโนโลยี และการทหาร ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสอดแทรกสาระความรู้ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามัคคี และการรู้หน้าที่พลเมืองที่ดี
ทั้งนี้ ผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานร่วมงานวันเด็กแห่งชาติในส่วนของกองทัพอากาศ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. โดยกองทัพอากาศ ได้จัดพื้นที่จอดรถไว้บริการ ๖ จุด ได้แก่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, หอประชุมกานตรัตน์, หอประชุมกองทัพอากาศ, โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย, โรงเรียนจ่าอากาศ และที่จอดรถท่าดินแดง ติดกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งได้จัดรถบริการรับ-ส่ง บริเวณพื้นที่จัดงานด้วย
พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรมรายงานความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง345 บางคูวัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเปิดบริการแล้วอย่างยิ่งใหญ่ร้านค้า ร้านขายมาตรฐานในสินค้าและสะอาดถูกหลักอนามัยพร้อมโปรโมชั่น ไข่ไก่ฟองละ 1 บาทผักสดผลไม้เกรดดี มียำแซ่บฝีมือเด็ด ร้านชั้นนำ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม