วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563

🍬กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดสังวรณ์พิมลไพบูลย์ จันทานุกูล ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี🍬

📑📒📙📘📗📚📒📓📚📙📘📗

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 🍡กับกิจกรรมวันเด็ก 🍭 🎈 🎉 ที่เด็กๆต่างรอคอยมาถึง โดย 🎁
ผู้ใหญ่สมบูรณ์     ยิ้มขลิบ 
และผู้ช่วยธนิดา  เมฆนิล ร่วมกับชุมชนบ้านคลองลัด หมู่ 14 และราษฏร์ ตำบลบางม่วง ที่ร่วมมือกันสนับสนุน และอนุเคราะห์ 🎀ของขวัญ เครื่องเขียน📝 ตุ๊กตา อาหารเครื่องดื่ม และอื่นๆอีกมากมายพร้อมทั้งจิตอาสาที่มาร่วมแจกขนม อาหารและเครื่องดื่ม ให้กับเด็กๆต่างมีใบหน้ายิ้มแย้มเบิกบานด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นเนื่องจากเป็นวันที่เด็กๆเฝ้ารอคอยมาแค่ปีละครั้งเดียว ที่โรงเรียนวัดสังวรณ์พิมลไพบูลย์ จันทานุกูล🇪🇬🇫🇷

 กิจกรรมในครั้งนี้   สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะเกิดจากความร่วมมือและร่วมใจของราษฏร์หมู่บ้านคลองลัด
หมู่ ๑๔ และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะได้รับความร่วมมือและร่วมใจ ในโอกาสต่อไป และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย.🙏🏽🙏🏽🙏🏽❤🌹❤🌹🌹


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...