กองทัพอากาศจัดพิธีเททองหล่อ "พระพุทธศาสดาประชานาถ" ณ บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช(วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๓๙ น.  พลอากาศเอก     มานัต  
วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส   ในพิธีเททองหล่อ         “พระพุทธศาสดา-ประชานาถ” ซึ่งกองทัพอากาศจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ   ๑๐๐ ปี     การทิวงคต จอมพล  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ โดยมี สมเด็จพระวันรัตน์ (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)     เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กทม. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

สำหรับพิธีเททองหล่อพระพุทธศาสดาประชานาถ ได้จัดให้มีการประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์   เจริญ
พระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อ โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์  เจริญพระ
พุทธมนต์   จำนวน ๑๐ รูป ได้แก่
๑. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท  ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
๒. พระพรหมมุนี (บุญเรือง  ปุญฺญโชโต) เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
๓. พระราชพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
๔. พระราชธรสารมุนี วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
๕. พระกิตติวราภรณ์ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทะมหานคร
๖. พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
๗. พระปริยัติโศภณ วัดดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
๘. พระครูปลัดสัมพิพิฒนธุตาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานคร
๙. พระครูวิธานธรรมปรีชา วัดดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
๑๐. พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ วัดหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรมรายงาน


 
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม

ตลาดพวงสว่าง345 บางคูวัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเปิดบริการแล้วอย่างยิ่งใหญ่ร้านค้า ร้านขายมาตรฐานในสินค้าและสะอาดถูกหลักอนามัยพร้อมโปรโมชั่น ไข่ไก่ฟองละ 1 บาทผักสดผลไม้เกรดดี มียำแซ่บฝีมือเด็ด ร้านชั้นนำ