ทอ.จัดแถลงข่าวกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ปีการทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ


วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ     พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นประธานในการแถลงข่าว “กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ปี การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ    เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวได้แก่

- หม่อมราชวงศ์ นริศรา (อ่านว่า นะ-ริด-สา) จักรพงษ์   ราชสกุลใน  จอมพล  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนา-รถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
🔹พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานกร-
รมการอำนวยการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
🔹 พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญ-
ชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในฐานะ ประธานกรรมการจัดสร้างพระพุทธรูปกองทัพอากาศ
🔹 พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ในฐานะ ประธานกรรมการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๓ (RTAF SYMPOSIUM 2020)
ในโอกาสนี้ Mr. Stepan N. Golovin กงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐ   รัส-
เซีย พร้อมด้วย  Captain  Alexander N. -Popkov    ผู้ช่วยทูตทหารรัสเซียประจำประ
เทศไทย  นายทหารชั้นผู้ใหญ่    ข้าราชการทหารอากาศ    สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมฟังการแถลงข่าว
ปีพุทธศักราช  ๒๕๖๓   นับเป็นปีที่มีความสำ-
คัญ อย่างยิ่งต่อกองทัพอากาศ    ด้วยเป็นโอ-
กาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ    เจ้าฟ้าจักรพงษ์-
ภูวนารถ      กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ   ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจ    อันก่อเกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ    ทรงมีพระดำริให้  จัดตั้งแผนกการบินขึ้นในกองทัพบก และ  ทรงให้การอุปถัมป์ทำนุบำรุงกำลังทางอากาศจนพัฒนาก้าวหน้าเป็นลำดับ   ก่อประ
โยชน์แก่ประเทศชาติทั้งด้านความมั่นคงและการคมนาคมในเวลาปกติ กำลังทางอากาศที่พระองค์ทรงริเริ่ม ได้รับการสถาปนาเป็น “กองทัพอากาศ” ดังเช่นปัจจุบัน
ในวาระอันสำคัญยิ่งนี้   กองทัพอากาศจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ    โดยมุ่งเน้นความสำคัญในการเผยแพร่พระประวัติ พระกรณีย-
กิจ และพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและกองทัพอากาศ สร้างการตระหนักรู้ถึงพระวิสัยทัศน์ อันนำมาซึ่งพัฒนาการแก่กำลังทางอากาศจากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต ตลอดจนเพื่อสืบสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย     โดยกำหนดให้มีกิจกรรมตลอดทั้งปี ๒๕๖๓ ได้แก่

การจัดสร้างพระพุทธรูปกองทัพอากาศ “พระพุทธศาสดาประชานาถ”,   การประชุมเสวนาทางวิชาการ   RTAF  SYMPOSIUM 2020, การจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา”, การจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิ-
คุณ, การจัดทำสารคดี หนังสือที่ระลึก    และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ปีการทิวง-
คตฯ และกิจกรรม   RTAF SPACE CAMP เป็นต้น

พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรม รายงาน
    ขอขอบคุณภาพและข่าว
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม