อธิการบดี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ห่วงใยและเฝ้าระวัง เชื้อไวรัสโคโรน่า


ผศ.ดร.สุพจน์    ทรายแก้ว    อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์      ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สั่งเพิ่ม มาตรการการเฝ้าระวัง  โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโร-น่า  สายพันธุ์ใหม่ 2019

ซึ่งมีความห่วงใย คณาจารย์  บุคลากรนักศึก-
ษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ของมหาวิท-
ยาลัยเป็นอย่างมาก   โดยมีการเฝ้าระวังและ
ออกมาตรการ ในการดูแลและป้องกัน  โดยการรณรงค์ให้ ภายในมหาวิทยาลัย  ทำป้ายประกาศให้มีการป้องกันตัวเอง เช่น  หมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่  และใช้แอลกอฮอ-
ล์ล้างมือเสมอ ใช้หน้ากากอนามัย ปิดปาก ปิดจมูก  หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอา-
การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ  หรืออาการคล้ายไข้หวัด กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ โดยทางมหาวิทยาลัย ได้ไปให้ความรู้ ความเข้าใจกับเรื่องดังกล่าว ไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไป

สำหรับนักศึกษาจีนที่ได้เข้ามาศึกษากับทางมหาวิทยาลัย มหาวิทาลัยได้มีมาตรการ ในการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เช่น นักศึกษาจีนที่เดินทางกลับบ้านที่ประเทศจีน ในช่วงตรุษจีนและยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทยขอให้นักศึกษาจีนเหล่านั้นพำนักอยู่ในประเทศจีนต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และมหา-
วิทยาลัยจะติดต่อเพื่อแจ้งเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางกลับไทยต่อไปโดยที่ทางมหาวิท-
ยาลัยจะได้มีการจัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนักศึกษา ด้วยระบบออนไลน์

ส่วนนักศึกษาจีนที่พำนักในประเทศไทยและไม่ได้เดินทางกลับประเทศจีนในช่วงตรุษจีนนั้น ขอให้นักศึกษาหลีกเลี่ยงการพบปะกับคนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีน เพื่อป้อง
กันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อดังกล่าว    นอกจากนั้นขอให้ทางคณะแจ้งนักศึกษา หรือบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยที่ได้เดินทางจากประเทศจีน หลังวันที่ 17 มกราคม 2563 ให้นักศึกษาและบุคลากรนั้นติดต่อไปยังคณะ หรือหน่วยงานต้นสังกัดรายงานมายังมหาวิทยาลัย เพื่ออนุุ-
ญาตให้นักศึกษา หรือบุคลากรหยุดเรียนหรือ
หยุดทำงาน เป็นระยะเวลา 10 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ และได้ติดตามเป็นระยะ  หากทางหน่วยงาน พบว่า นักศึกษา บุคลากร  มีอาการไข้อย่างรวดเร็ว ไข้ลดยาก ปวดศรีษะและลำตัว มีอาการไอต่อเนื่องเป็นเวลานานให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ แล้วไปพบแพทย์ ส่วนถ้านักศึกษาและบุคลากร   ที่จะต้องเดินทางไปยังประเทศจีนช่วงนี้ ทางมหาวิทยาลัย
ได้ทำการระงับไว้เพื่อความปลอดภัย   ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ทำการให้หน่วยงานต่างๆ เฝ้าสังเกตหาผิดสังเกต  ช่วยกันดูแลและฟังข่าวอยู่เสมอ เพื่อให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยปลอด
ภัยและห่างไกลจากโรคไวรัสโคโรน่า.


ภาพ/ข่าว ไมตรี บรรฑิตย์ รายงานความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม

ตลาดพวงสว่าง345 บางคูวัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเปิดบริการแล้วอย่างยิ่งใหญ่ร้านค้า ร้านขายมาตรฐานในสินค้าและสะอาดถูกหลักอนามัยพร้อมโปรโมชั่น ไข่ไก่ฟองละ 1 บาทผักสดผลไม้เกรดดี มียำแซ่บฝีมือเด็ด ร้านชั้นนำ