วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563

ทอ.ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด้วยอากาศยานไร้คนขับ

www.rtaf.mi.th
วันที่ (๒๔ มกราคม ๒๕๖๓) 
พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ  ตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด้วยอากาศยานไร้คนขับ ของคณะทำงานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศกองทัพอากาศ เพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผลการทดสอบระบบตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) พบว่าระบบตรวจวัดดังกล่าวทำงานได้อย่างสมบูรณ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ พื้นที่ทดสอบบริเวณหมวดทางหลวงแสมดำ ถนนพระราม ๒


พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรมรายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กองทัพอากาศจัดโครงการ “ทัพฟ้าส่งเวชภัณฑ์ทั่วไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙” สนับสนุนอากาศยาน นำส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔) พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้...