วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563

thank you party night my family 2020 "ศรัทธาความรักและครอบครัว" ณ ร้านอาหารเพลินวานเดอะสตรีท รัชดา


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563
 นายประสิทธิ์   เจียวก๊ก ประธาน"โครงการคืนคุณแผ่นดิน " นาย กิตติศักดิ์    เย็นนา-นนท์ รองประธานกรรมการบริหาร ในเครือบริษัท มัณดาวีต์ กรุ๊ปและนางสาวนพวรรณ
ดุจศรีวัชร์ เลขานุการติดตามประธานกรรม
การบริหาร   ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และชื่อ
เสียงองค์กรได้จัดงาน "thank you party night my family 2020" ศรัทธา ความรักและครอบครัว ณ ร้านอาหารเพลินวาน the Street รัชดา  เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวล-
ชนซึ่งทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสนับ
สนุนโครงการคืนคุณแผ่นดิน     ในการทำกิจ
กรรมสาธารณะประโยชน์ด้วยดีเสมอมานอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีเนื่องจากเป็นวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
1 เพื่อให้สื่อมวลชนรู้จักโครงการคืนคุณแผ่นดินมากขึ้น
2 เพื่อเป็นการกระชับสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างสื่อมวลชนและโครงการคืนคุณแผ่นดิน
3 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการส่งต่อข้อมูลและข่าวสาร
4 เพื่อเป็นการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์คืนแก่สังคมต่อไป
5 เพื่อเป็นงานเลี้ยงปีใหม่

โครงการคืนคุณแผ่นดินทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  เพื่อสังคมและประเทศชาติมากมาย      อาทิ   สืบทอดโครงการพระราชดำริ Application M -Help me ป้องกัน ช่วยเหลือ     สื่อสารโครงการบริจาคยาโครง
การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง    โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส   ผู้ยากไร้     อาสาสมัครจราจร (อสจร) กำลังพลอาสา ดูแลอนุสาวรีย์โครงการหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืนโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ   โครงการคนไอที  เพื่อพัฒนาชาติ โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาส-
นา วิทยากรพิเศษบรรยายนักศึกษา โครงการมีเพื่อนเป็นหมอ มีหมอเป็นเพื่อน โครงการสห-กิจชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ฯลฯ

ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมสันทนาการและลุ้นจับรางวัลมากมายอาทิทองคำมูลค่า 1   บาทรางวัลตั๋วเครื่องบิน  กระเป๋าเดินทาง และเงินรางวัลอีกมากมาย    นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดร้องเพลงเพื่อชีวิตไมค์ทองคำ   เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและขวัญกำลังใจสื่อมวลชนในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่จะได้ทำความรู้จักและผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกันโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างมากมาย ในท่ามกลางความอบอุ่น สนุุกสนานตลอดคืน.🎈🎈🎉🎉🎊
คุณประสิทธิ์กับเพลงศรัทธา
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

สามัคคีสี่เหล่าทัพกับเพลงที่ทำให้มีรางวัลติดมือ
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรมรายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สร.กฟภ.ได้จัดทำครัวสหภาพฯ กฟภ.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินี ตลอดทั้งเดือนเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

คณะกรรมการบริหาร สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดย นายกิตติชัย ใสสะอาด ประธาน สหภาพฯกฟภ,นายพรพิรุณ หวลคนึง เลขาธิการ, นายธนนริ...