บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2020

อาชีวศึกษาเกษตร จัดทัพสู่ Digital Farming

รูปภาพ
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช      รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ    "จัดทัพสู่ Digital Farming" พร้อมมอบนโยบาย โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง        เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด บรรยายพิเศษ   เรื่อง     รูปแบบการบริหารการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อการสร้างเกษตรกรยุคใหม่           Young Smart Farmer     ของสถานศึกษาสังกัด      สอศ. ดร.ศุภชัย   ศรีหล้า       ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี      ประธานคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณ          ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช       รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่อง         "ปฏิรูปอาชีวะเกษตรสู่    Digital Farming" นายกันตพงษ์ แก้วกมล           ประธานกลุ่ม Young Smart Farmer Thailand บรรยายเรื่อง  เกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจไอที ณ โรงแรมเดอะ บลูม บาย ทีวีพูล (The Bloom by TV Pool เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช       รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ

กองทัพอากาศควบคุมห้วงอากาศบูรณาการดับไฟป่า

รูปภาพ
    จากการประสานและบูรณาการการปฏิบัติของกองทัพอากาศกับเจ้าหน้าที่อุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่   ป่าไม้       ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก และกองทัพบก ในการดับไฟป่า ที่ลุกลามในเขตพื้นที่ เขามะ- ค่าทอง และเขาตะแบก จังหวัดนครนายก เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ ก.พ.๖๓ ผลการปฏิบัติสามารถดับไฟไหม้บนเทือกเข้าหลังโรงเรียนเตรียม ทหารได้แล้ว แต่เนื่องจากมีกระแสลมแรง ไฟได้ลุกลาม        ไหม้ไปบนเทือกเขาถัดไปเป็นบริเวณกว้าง โดยมีพื้นที่      ตำบลศรีกระอาง และ ตำบลเขาเพิ่ม อ.บ้านนา ที่ได้รับผลกระทบ เช้าวันนี้ (๒๓ ก.พ.๖๓) พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ       ได้สั่งการให้นำอากาศยานไร้คนขับบินถ่ายภาพจุดความร้อนที่ยังหลงเหลืออยู่    และส่งภาพแบบใกล้เคียงเวลาจริง (Real Time)     ไปที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์     ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก     เป็นผู้บัญชาการศูนย์ดังกล่าว   รวมทั้งจัดเครื่องบิน บ.ล.๘    (ซี-130) จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องบิน        บ.ล.๒ ก  จำนวน ๑ เครื่อง     บรรทุกสารดับไฟป่าแบบ Fire Wall II gel (ไฟร์ วอลล์ ทู เจล) ไปดับไฟป่าบริเวณเขามะค่าทอง     และเขาต

กองทัพอากาศส่งอากาศยานร่วมดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนครนายก

รูปภาพ
จากสถานการณ์ไฟป่าที่ลุกลามในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก    โดยไฟป่าได้ลุกลามยังพื้นที่เขามะค่าทอง และเขาตะแบก   ควันไฟจากไฟป่าได้เริ่มเข้าปกคลุมพื้นที่โรงเรียนนายร้อย  จปร. โรงเรียนเตรียมทหาร     และบริเวณใกล้เคียง ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยในพื้นที่ดังกล่าว วันที่๒๒ ก.พ.๖๓ พลอากาศเอก มานัต  วงษ์-วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ    ได้สั่งการให้นำอากาศยานไร้คนขับ ทำการบินถ่ายภาพหาจุดความร้อน     บริเวณเขามะค่าทองและเขาตะแบก เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยว ข้องนำไปใช้ทำแนวป้องกันไฟป่า   หรือดับไฟป่า และได้สั่งให้จัดเครื่องบินแบบ บ.ล.๘ (C-130)     จากกองบิน ๖ จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องบินแบบ    บ.ล.๒ ก (BT-67)        จากกองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลกจำนวน ๑เครื่อง   บรรทุกสารดับไฟป่าแบบ      Fire Wall II gel   รวม ๑๑,๐๐๐ ลิตร ไปดับไฟป่า   บริเวณ เขามะค่าทองและเขาตะแบก.      ตามภาพจุดความร้อนที่ตรวจพบ   พร้อมทั้งจัดชุดควบคุมการปฏิบัติทางอากาศยุทธวิธี             (CCT : Combat Control Team) เพื่อประสานและบูรณาการการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   ป่าไม้        ป้องกันและบรรเทาสาธารณภ

รมว.ทส. สั่งการเด็ดขาด แก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563

รูปภาพ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นาย   วราวุธ   ศิลปอาชา              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง     ติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 ของ 9 จังหวัดภาคเหนือ      พร้อมเน้นย้ำข้อห่วงใยของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีต่อพี่น้องจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน โดยที่ประชุมประกอบด้วยปลัด กระทรวงและ        ผู้บริหารกระทรวงทรัพยา- กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ทส.) ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนจาก 9 จังหวัดภาคเหนือ         กองทัพภาคที่ 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานส่วนกลางและระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกว่า 200 คน รมว.ทส. ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้เข้มงวดดำเนินมาตรการในการรับมือสถานการณ์ไฟป่า       และหมอกควันอย่างเต็มกำลังความสามารถ และเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่ทุ่มเทสรรพกำลังและทรัพยากร เพื่อหยุดการเผา และควบคุมไม่ให้ปริมาณฝุ่นละอองสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานนับจากนี้   จนถึงเดือนพฤษ- ภาคม 2563 โดยเฉพาะการเคร่งครัดดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของ พลเอก ปร

"บิ๊กแปะ"ผบ.ตร. เป็นผู้แทนรับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

รูปภาพ
วันที่ 19 ก.พ. 63 เวลา 08.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นผู้แทนรับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ   และครอบครัวข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จำนวน 3,000,000 บาท จากคุณสุชัย  พรชัยศักดิ์อุดม ประธานบริษัท จีพีพี อินเตอเนชั่น- แนล จำกัด พร้อมคณะ และเงินจำนวน 1,000,000 บาท จากคณะผู้บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยการนำของ คุณผยง  ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่,          คุณกิตติพัฒน์  เพียรธรรม         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส    ผู้บริหารสายงานสายงานธุรกิจภาครัฐ และคุณต่อพงศ์ ม้าไว ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจภาครัฐ ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรม รายงาน

กองทัพอากาศจัดอากาศยานสนับสนุนการดับไฟป่าบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงโดยใช้กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก เป็นฐานปฏิบัติการ ทำการบินโปรยน้ำ

รูปภาพ
จากเหตุไฟไหม้ป่าบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เมื่อคืนวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยจุดที่เกิดไฟไหม้อยู่ในพื้นที่เข้าถึงยากต่อการเดินเท้า พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ จึงได้สั่งการให้นำอากาศยานแบบ บ.ล.๒ ก (BT-67) จำนวน ๒ เครื่อง จากกองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก ทำการบินสนับสนุนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการดับไฟป่าบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึง โดยใช้กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก เป็นฐานปฏิบัติการ ทำการบินโปรยน้ำในวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ เที่ยวบิน ๆ ละ ๓,๐๐๐ ลิตร รวมเป็น ๙,๐๐๐ ลิตร และบินโปรยสารควบคุมไฟป่า จำนวน ๑ เที่ยวบิน รวม ๓,๐๐๐ ลิตร พร้อมจัดชุดควบคุมการปฏิบัติทางอากาศยุทธวิธี หรือ CCT (Combat Control Team) จำนวน ๕ คน ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ในการหาข้อมูลพิกัดจุดที่เกิดไฟไหม้ป่า และควบคุมอากาศยานในการโปรยน้ำหรือสารควบคุมไฟป่า ตลอดจนช่วยประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ จากการประเมินผลการปฏิบัติหลังจากการโปรยน้ำและสารควบคุมไฟป่าดังกล่าวในวันนี้ (วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) ทำให้จุดความร้อนลดลง คงเหลือแต่จุดความร้อนบร