"ศักดิ์สิทธิ์ สูงสุด สู่ศรัทธา" พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธศาสดาประชานาถ ณ บริเวณจุดชมวิวสถานีรายงาน ดอยอินทนนท์
กองทัพอากาศ จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธศาสดาประชานาถ 
(พิธีแบบล้านนา)

วันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓เวลา ๑๐.๐๙ น. พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์  ผู้บัญชา-
การทหารอากาศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธี   พุทธาภิเษกพระพุทธศาสดาประชานาถ
(พิธีแบบล้านนา)   ซึ่งกองทัพอากาศจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี  การทิวง-
คต จอมพล    สมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า-จักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชา-นารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ บริเวณจุดชมวิว สถานีรายงานดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

       พระพุทธศาสดาประชานาถ

เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นโอกาสครบรอบ๑๐๐ ปีการทิวงคต (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓)
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจัก-
รพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานา-รถ  ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจอันก่อเกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทหาร ทรงริ-
เริ่มจัดระเบียบการทัพแบบยุโรป เพื่อให้กอง
ทัพสยามเจริญก้าวหน้าทัดเทียม   อารยประ
เทศทรงก่อตั้ง    โรงเรียนเสนาธิการทหารบก อันขยายผลต่อยอดมาเป็น   โรงเรียนเสนาธิ-
การทหารทุกเหล่าทัพและที่สำคัญยิ่งพระองค์
ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งแผนกการบิน  อันพัฒ-
นาก้าวหน้ามาเป็น “กองทัพอากาศ”   ดังเช่นปัจจุบัน กองทัพอากาศจึงได้เทิดพระเกียรติพระองค์เป็น
      “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”
ในวาระอันสำคัญยิ่งนี้  กองทัพอากาศได้พิจา-
รณา   จัดสร้างพระพุทธรูปบูชาและเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ   ๑๐๐   ปีการ
ทิวงคต ฯ โดยพระพุทธรูปบูชาที่จัดสร้างองค์
พระประธาน จะอันเชิญประดิษฐาน    ณ อุท-
ยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของประเทศ เพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระกุศลแด่พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ อีกทั้งเพื่อให้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่จัดสร้างขึ้นเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธา เป็นสิริมงคล เกิดอานิสงส์ผลบุญ   และเป็นสะพานบุญให้กำลังพลตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมจิตศรัทธา   ประสบผลสำเร็จในชีวิตอันสูงสุดต่อไป

ซึ่งการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชาของกองทัพอากาศนั้น ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานนามว่า “พระพุทธศาสดาประชานาถ” แปลว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาผู้เป็นที่พึ่งของประชาชน” อีกทั้งประทานแผ่นทอง เงิน นาก พร้อมด้วยพระบรมสารีริกธาตุ และทรงรับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์    เพื่อการจัดสร้างพระพุทธศาสดาประชานาถให้มีความศักสิทธิ์
เปี่ยมไปด้วยพุทธคุณ    กองทัพอากาศได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะทั้ง ๙ รูปของประเทศไทย รับเป็นกรรมการที่ปรึก-
ษาฝ่ายสงฆ์  ลงอักขระอธิษฐานจิตแผ่นทอง เงิน นาก เพื่อการจัดสร้าง  พระพุทธศาสดา-ประชานาถ
พระพุทธศาสดาประชานาถ
พระพุทธรูป เนื้อทศโลหะ องค์แรกในสยาม
 ⏩ พระพุทธศาสดาประชานาถ องค์พระประธาน ขนาดหน้าตัก ๒๐.๒๐ นิ้ว เป็นเนื้อทศโลหะ อันเกิดจากเนื้อนวโลหะแท้ หลอมรวมกับไททาเนียมของกองทัพอากาศ การจัดทำเนื้อทศโลหะ (โลหะ ๑๐ ชนิด)    นับเป็นครั้งแรกของการจัดสร้างพุทธรูป   อีกทั้งจำนวนโลหะ ๑๐ ชนิด เป็นเลขแห่งรัชสมัยพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน จึงนับเป็นมงคลยิ่ง และไททาเนียมที่กองทัพอากาศนำมาผสม เป็นโลหะที่มีความแข็งแกร่ง  ทนทาน  ทนความร้อนสูง มีน้ำหนักเบา เป็นโลหะหลักที่นิยมใช้กับโครงสร้างอากาศยาน   นอกจากนี้ยังใช้ทองเหลืองจากปลอกกระสุนปืนอากาศของเครื่องบินขับไล่กองทัพอากาศ ซึ่งมีเนื้อทองเหลืองคุณภาพดีที่สุด เป็นมวลสารทองเหลืองที่ผ่านความเร็วเหนือเสียงในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ
⏩พุทธลักษณะและศิลปะในองค์พระพุทธศาสดาประชานาถ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ
เพชร อันหมายถึง ความตั้งมั่นแห่งปัญญาและการตรัสรู้ขั้นสูงสุด มีพระพุทธลักษณะที่ผสมผสานศิลปะ ๔ ยุค ๔ อาณาจักรของไทยได้
แก่ ล้านนา สุโขทัยอยุธยา และรัตนโกสินทร์ เพื่อสะท้อนถึงความเป็นชาติไทยได้อย่างกลมกลืน

พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรม รายงาน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม