จังหวัดจันทบุรี จับมือ ททท. เปิดงานบูชาดาวนพเคราะห์ อย่างยิ่งใหญ่ ชู ดร.คฑา ชินบัญชร แนะเคล็ดลับบูชาดาว เพิ่มพลังบวก เสริมสิริมงคล ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม จ.จันทบุรี


    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  นายวิทูรัช ศรีนาม    ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิด “งานบูชาดาวนพเคราะห์ ปีหนูทองมั่งมี บารมีพร้อมพรั่ง มั่งคั่ง รุ่งเรือง”

ร่วมกับ    นายวิบูลย์   นิมิตวานิช
ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ( ททท.) นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  และ ดร.คฑา  ชินบัญชร  พรีเซ็นเตอร์
โครงการเที่ยวไทยรับพลังบวก ททท.  ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม จ.จันทบุรี

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี       กล่าวถึงงานบูชาดาว นพ-เคราะห์ว่า “  ด้วยความร่วมมือของวัดเขตร์นาบุญญาราม          ภายใต้การสนับสนุนด้วยดี     จากจังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด     จันทบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์       จึงได้ร่วมใจกันจัดงานอันยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน 1 ทางจันทรคติของจีน จากค่ำคืนนี้     นับเนื่องไปเป็นเวลา 10 วัน 10 คืน  ( วันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 )    ที่พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ   ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาจะได้ร่วมงานบุญประเพณี       ที่ผสมผสานความเชื่อทั้ง 3 วัฒนธรรม   ไทย    จีน และเวียดนาม       โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี พ.ศ.2563 นี้    นับเป็นพระกรุณาอย่างหาที่สุดมิได้ที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก        ทรงพระกรุณาประทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญมา บูชาพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์    และดาวนพเคราะห์ทั้ง  9   เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ผู้ร่วมพิธีและชาว   จ.จันทบุรี จึงอาจกล่าวได้ว่า งานประจำปีพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ของวัดเขตร์นาบุญญารามนั้น มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักทั้งภายในจังหวัดจันทบุรี     และในระดับประเทศ      ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะให้พุทธศาสนิกชน    ได้ทำบุญสร้างกุศล เทียนอายุวัฒนะ ตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบกันมา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด “Amazing ไทยเท่ เมืองไทย  สวยทุกที่......เท่ทุกสไตล์” เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวที่ นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังที่สวยงามของเมืองไทยแล้ว ยังจะได้รับประสบการณ์การเดินทางเที่ยวเมืองไทยแบบลึกซึ้งถึงถิ่นอีกด้วย”
    นายวิบูลย์ นิมิตวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     ( ททท.) กล่าวถึงการสนับสนุนงานบูชาดาวนพเคราะห์ว่า “จังหวัดจันทบุรี      เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมด้านการท่องเที่ยว    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การนำเสนอเรื่องราว โดยคนในท้องถิ่น       ทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม ประเพณี    และภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยสร้างแรงบันดาลใจ    ในการเดินทางท่องเที่ยวให้เห็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามชัดเจนยิ่งขึ้น

186 ปี คือ อายุที่ยืนนานของวัดเขตร์นาบุญญาราม ย่อมเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันในความเป็นจังหวัด          ที่มากด้วยวัฒนธรรมประเพณี ที่ได้รับการดูแล อนุรักษ์   และวัฒนาได้อย่างสง่างาม และในปีนี้      ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความโดดเด่นของจังหวัดจันทบุรี      ว่ามีความพร้อมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตลอดจนยินดีต้อนรับภาคธุรกิจที่พร้อมจะเข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวทุกท่านที่สามารถมาเยี่ยมเยือนจังหวัดจันทบุรีของเราได้ตลอดทั้งปี   ตามนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ว่า “Amazing ไทยเท่ เมืองไทยสวยทุกที่..เท่ทุกสไตล์”
นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กล่าวถึงการสนับสนุนงานบูชาดาวนพเคราะห์ว่า “เมื่อครั้งที่ชาวเวียดนามอพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารบนแผ่นดินสยาม ขนบธรรมเนียม        ความเชื่อ ประเพณี และความศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ ถือได้ว่าเป็นสิ่งล้ำค่า และเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยหล่อหลอมทุกเชื้อชาติในชุมชน ทั้ง ไทย จีน และเวียดนาม ให้เป็นหนึ่งเดียว ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย       ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและให้การสนับสนุนการจัดงานด้วยดีมาโดยตลอด ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5       โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในงานได้จัดให้มีพิธีทำบุญ กราบสักการะพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ร่วมจุดเทียนอายุวัฒนะ ทำบุญพะเก่ง เวียนเทียนประทักษิณรอบอุโบสถ ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และประกอบพิธีแก้ปีชง ตามความเชื่อของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งมีการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยประติมากรรมโคมไฟ 12 นักษัตร เพื่อต้อนรับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ที่จะได้ร่วมสืบสานประเพณีตลอดทางเทศกาล ที่สำคัญอย่างยิ่ง ในปีนี้ถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับพระเมตตาจาก เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก           ทรงมีพระกรุณาประทานไฟพระฤกษ์ สำหรับจุดเทียนประทีปบูชาพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ ซึ่งนับเป็นพระกรุณาอย่างสูงยิ่ง ต่อคณะผู้จัดงานและผู้ร่วมพิธีทุกท่าน”

ดร.คฑา ชินบัญชร        พรีเซ็นเตอร์โครงการเที่ยวไทยรับพลังบวก ททท. กล่าวถึงอานิสงส์ของการเข้าร่วมพิธีบูชาดาวว่า “ การที่ทุกท่านได้เดินทางเข้าร่วมพิธีบูชาดาว      ถือเป็นการไปสัมผัสพลังแห่งธรรมะ    และดวงดาว เป็นการอธิษฐานจิตสั่งสมบารมีจากการขอพรจากดาวนพเคราะห์ทั้ง  9 พระองค์   เพราะการบูชาดาวมีความเชื่อกันว่า      จะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง     นำมาซึ่งยศถาบรรดาศักดิ์ อายุยืนนาน         สุขภาพแข็งแรง ได้ผลานิสงส์มากประมาณมิได้ และส่งต่อให้บิดามารดา ญาติมิตรทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ และที่ล่วงลับไปแล้วได้รับผลบุญกุศลโดยทั่วกัน          อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มเติมพลังบวกให้กับตนเอง เมื่อได้รับพลังบวกจากงานบูชาดาว และการท่องเที่ยวเพิ่มพลังชีวิตในจังหวัดจันทบุรี จะมีพลังกลับมาสร้างสรรค์กิจการงานต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้งานบูชาดาวนพเคราะห์ยังถือเป็นการร่วมกันสืบสารประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ 2 แผ่นดิน ได้แก่ ไทย-เวียดนาม เพราะวัดเขตร์นาบุญญาราม เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดจันทบุรี มาตั้งแต่สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธฝ่ายมหายาน เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ มาโดยตลอดชั่วอายุ”

    “งานบูชาดาวนพเคราะห์ ปีหนูทองมั่งมี บารมีพร้อมพรั่ง มั่งคั่ง รุ่งเรือง” จะจัดขึ้นในวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.29 น.  เริ่มขบวนบูชาดาว จำนวน 19 ขบวน และ อันเชิญไฟพระฤกษ์ที่ได้พระกรุณาประทาน จาก     พระสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อเชิญมาบูชาดาว          นพเคราะห์ เสริมบารมีแห่งแผ่นดิน เสริมดวงเมืองให้เข้มแข็งและเปี่ยมบารมี อันจะส่งผลให้ทุกชนทุกเหล่าในประเทศมีชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ท่านจะได้ร่วมบูชาดาวประจำวันเกิด ทำพิธีแก้ชงสะเดาะเคราะห์เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต ให้ชีวิตราบรื่นตลอดปี 2563

ภาพและข่าวรายงานโดย
ณัฐภัสสร


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม