วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กองทัพอากาศ จัดอากาศยานขึ้นทำการบินจำลองสถานการณ์การนำส่งไปรษณีย์ทางอากาศครั้งแรก


ทอ.จัดอากาศยานขึ้นทำการบินจำลองสถานการณ์การนำส่งไปรษณีย์ทางอากาศครั้งแรก ในเส้นทางย้อนรอยประวัติศาสตร์ สนามบินดอนเมือง – สนามบินเนินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การทดลองการคมนาคมทางอากาศ
ด้วยพระกรุณาธิคุณแห่ง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” ที่ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งแผนกการบินขึ้นในประเทศสยาม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๓ และด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ จึงมิได้ทรงใช้ประโยชน์กำลังทางอากาศแต่เพียงด้านการทหารเท่านั้น โดยทรงมีพระดำริให้นำเครื่องบินเดินทางจากสนามบินดอนเมืองไปยังสนามบินเนินพลอยแหวน มณฑลจันทบูร เพื่อทดลองการนำส่งไปรษณีย์ทางอากาศเป็นครั้งแรก

ครั้งนั้น กรมอากาศยานทหารบก จัดเครื่องบินแบบสปัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยมี นายร้อยเอก ชิต  รวดเร็ว และจ่านายสิบ โทน  บินดี เป็นนักบิน ทำการบินทดลองนำส่งไปรษณีย์ทางอากาศตามพระดำริ โดยเครื่องบินของ นายร้อยเอก ชิต  รวดเร็ว ได้นำถุงไปรษณีย์ เดินทางถึงสนามบินเนินพลอยแหวน เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๒

ความสำเร็จของการทดลองนำส่งไปรษณีย์ทางอากาศครั้งแรก ทำให้กำลังทางอากาศ สามารถก่อเกิดประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติในเวลาต่อมา ทั้งในด้านการทหารและการคมนาคมของชาติ ดังพระดำรัสของ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ที่ว่า “กำลังในอากาศเป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะกันมิให้การสงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้ ทั้งยังเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งในการคมนาคมเวลาปกติ”

ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ได้จัดกิจกรรมการบินรำลึกครบรอบ ๑๐๐ ปี การทดลองการคมนาคมทางอากาศ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยจัดเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๔ ของหน่วยฝึกการบินพลเรือน ฝูงบิน ๖๐๔ กองบิน ๖ จำนวน ๒ เครื่อง ทำการบินเส้นทางย้อนรอยประวัติศาสตร์ จำลองสถานการณ์การนำส่งไปรษณีย์ทางอากาศ จากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังสนามบินเนินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี โดยบินผ่าน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และเข้าสู่สนามบินเนินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี รวมระยะทาง ๑๘๕ ไมล์ทะเล หรือประมาณ ๓๓๐ กิโลเมตร
กองทัพอากาศ น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณแห่งพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ และจะสืบสานพระปณิธาน ในการที่จะเป็นโล่ปกป้องคุ้มครองอธิปไตยของชาติ รวมถึงจะสนับสนุนการพัฒนากิจการด้านการบินของประเทศ ให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการบินในภูมิภาคสืบไป


พร รวิธนิษฐา/รายงาน

ขอขอบคุณภาพและข่าว
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

“เกษตรฯ.-พาณิชย์”เดินหน้า 7 มาตรการล่าสุดแก้ปัญหาลำไยเหนือ-ผลไม้ใต้หลังจีน-เวียดนามออกมาตรการโควิดใหม่กระทบส่งออกทำมังคุดใต้ราคาตก

“อลงกรณ์”แนะผู้ส่งออกใช้ด่าน”ตงชิง-ผิงเสียง”แก้ปัญหาด่านโหยวอี้กวน-โมฮ่านติดขัดจนคอนเทนเนอร์ขาดแคลน พร้อมประสาน900ล้งภาคตะวันออกลงใต้ เร่งกล...