วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กองทัพอากาศจัดอากาศยานสนับสนุนการดับไฟป่าบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงโดยใช้กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก เป็นฐานปฏิบัติการ ทำการบินโปรยน้ำ


จากเหตุไฟไหม้ป่าบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เมื่อคืนวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยจุดที่เกิดไฟไหม้อยู่ในพื้นที่เข้าถึงยากต่อการเดินเท้า พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ จึงได้สั่งการให้นำอากาศยานแบบ บ.ล.๒ ก (BT-67) จำนวน ๒ เครื่อง จากกองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก ทำการบินสนับสนุนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการดับไฟป่าบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

โดยใช้กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก เป็นฐานปฏิบัติการ ทำการบินโปรยน้ำในวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ เที่ยวบิน ๆ ละ ๓,๐๐๐ ลิตร รวมเป็น ๙,๐๐๐ ลิตร และบินโปรยสารควบคุมไฟป่า จำนวน ๑ เที่ยวบิน รวม ๓,๐๐๐ ลิตร พร้อมจัดชุดควบคุมการปฏิบัติทางอากาศยุทธวิธี หรือ CCT (Combat Control Team) จำนวน ๕ คน ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ในการหาข้อมูลพิกัดจุดที่เกิดไฟไหม้ป่า และควบคุมอากาศยานในการโปรยน้ำหรือสารควบคุมไฟป่า ตลอดจนช่วยประเมินสถานการณ์ในพื้นที่

จากการประเมินผลการปฏิบัติหลังจากการโปรยน้ำและสารควบคุมไฟป่าดังกล่าวในวันนี้ (วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) ทำให้จุดความร้อนลดลง คงเหลือแต่จุดความร้อนบริเวณหน้าผาทางทิศใต้ของดอย โดยคาดว่าเป็นกลุ่มไฟขนาดเล็กหรือพื้นดินที่ยังมีความร้อนคุอยู่ ซึ่งกองทัพอากาศจะทำการบินโปรยสารควบคุมไฟป่าในวันนี้อีก ๒ เที่ยวบิน รวม ๖,๐๐๐ ลิตร ในบริเวณพื้นที่ที่ยังมีจุดความร้อนอยู่ พร้อมประเมินสถานการณ์และจะทำการบินโปรยสารควบคุมไฟป่าจนกว่าจุดความร้อนจะหมดไป


พรรวิธนิษฐา.   รายงาน
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สร.กฟภ.ได้จัดทำครัวสหภาพฯ กฟภ.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินี ตลอดทั้งเดือนเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

คณะกรรมการบริหาร สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดย นายกิตติชัย ใสสะอาด ประธาน สหภาพฯกฟภ,นายพรพิรุณ หวลคนึง เลขาธิการ, นายธนนริ...