วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ทส.จัดกิจกรรมโครงสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2562 และเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย

นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศเพื่อพัฒนาสู่การจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2562 และเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และได้จัดให้มีพิธีปิดการอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานปิดการอบรมพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมจำนวน 250 คน

พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรม รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สร.กฟภ.ได้จัดทำครัวสหภาพฯ กฟภ.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินี ตลอดทั้งเดือนเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

คณะกรรมการบริหาร สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดย นายกิตติชัย ใสสะอาด ประธาน สหภาพฯกฟภ,นายพรพิรุณ หวลคนึง เลขาธิการ, นายธนนริ...