กองทัพอากาศเข้าร่วมงาน Singapore Airshow 2020 ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ Singapore Changi Exhibition Center สาธารณรัฐสิงคโปร์


เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ 
ผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะ ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมงาน Singapore Airshow 2020    ณ Singapore Changi Exhibition Center สาธารณรัฐสิงคโปร์
สำหรับการเข้าร่วมงาน Singapore Airshow 2020    ของกองทัพอากาศในครั้งนี้    กองทัพอากาศได้นำเครื่องบินขับไล่แบบที่  ๑๘ ข/ค   หรือเครื่องบินแบบ F-5TH และอากาศยานไร้คนขับแบบ  RTAF U1. ท มาร่วมตั้งแสดงภาคพื้น   (Static Aircraft Display) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกการเคลื่อนย้ายกำลังของกองทัพอากาศออกนอกประเทศ    รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี   ระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศสิงคโปร์ และเพื่อให้กำลังพลของกองทัพอากาศได้รับรู้ขีดความสามารถการพัฒนาด้านการบินและเทคโนโลยีของประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแสดง

   โดยกองทัพอากาศได้จัดกำลังพล และอากาศยานเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย กำลังพล จำนวน   ๔๘ นาย โดยมี นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์  เสสะเวช ผู้อำนวยการกองมาตรฐานยุทโธปกรณ์และพัฒนาการรบ สำนักนโยบายและแผน            กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ             และอากาศยานพร้อมยุทโธปกรณ์ ได้แก่ เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค หรือเครื่องบินแบบ F-5TH จากฝูงบิน ๒๑๑ กองบิน ๒๑ จำนวน ๒ เครื่อง    และ อากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U1 จากฝูงบิน ๔๐๔ กองบิน ๔ จำนวน ๑ เครื่อง รวมอากาศยานทั้งสิ้น ๓ เครื่อง เข้าร่วมจัดแสดง            ส่วนทางด้านของกองทัพอากาศสิงค์โปร์ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน        จัดอากาศยานแบบต่าง ๆ      เข้าร่วมจัดแสดงมากมาย อาทิเช่น F-16C/D, F-15SG

สำหรับงาน Singapore Airshow 2020           จัดว่าเป็นงานแสดงด้านอากาศยานและยุทธปัจจัย         ด้านกลาโหมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งมีการแสดงอากาศยาน     (Static Aircraft Display)         และการแสดงการบิน (Aerobatic Flying Display) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๖กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ ณ     Singapore     Changi Exhibition Center      สาธารณรัฐสิงคโปร์

พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรม รายงาน
ขอขอบคุณภาพและข่าว
กรมประชาสัมพันธ์


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม