บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2020

ผช.ผบ.ทอ.ร่วมแถลงข่าวโครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน เพื่อสาธารณสุขไทย” ครั้งที่ ๑

รูปภาพ
พลอากาศเอก  สิทธิชัย  แก้วบัวดี  ผู้ช่วยผู้ บัญชาการทหารอากาศ    ร่วมแถลงข่าวโครง การ “ทุก(ข์)ภัยไทยช่วยกัน เพื่อสาธารณสุข ไทย” ครั้งที่ ๑ เพื่อจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัย    จากการติดเชื้อ   COVID- 19   ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันจันทร์ที่   ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๑.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๒ สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ โดยมีพลอากาศโท เกรียง-ไกร  โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศร่วม รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการฯ เพื่อนำไปให้โรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป      สำหรับโครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน เพื่อสาธารณสุขไทย”   เกิดจากความร่วมมือของนักศึกษา ๕ หลักสูตรได้แก่หลักสูตรประ- กาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระ- บอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ ๒๒ สถาบันพระปกเกล้า,  หลัก สูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   (วปอ.) รุ่นที่ ๕๖, หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์   ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.)   รุ่นที่ ๘, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ ๓๐ และหลักสูตร   Leadership  Succession Program (LSP) รุ่น

ทอ.ร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์..เพราะเรารัก ดูแล และห่วงใยกัน เราไม่ทอดทิ้งกัน...

รูปภาพ
👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋 ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ได้ทวีความรุนแรง  ซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น   และส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานหนักมากขึ้น   เกิดการเชิญชวนประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ร่วมกันปรบมือให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ได้ทุ่มเทเสียสละแรงกาย แรงใจ และเวลา รวมถึงการแบกรับความเสี่ยงจากการติดเชื้อเพิ่มขึ้น วันที่ (๒๙ มี.ค.๖๓)    พลอากาศเอก   มานัต   วงษ์วาทย์  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพอากาศ   ที่โรงพยาบาลภูมิ- พลอดุลยเดช โดยได้ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองผู้ป่วยทางเดินหายใจ บริเวณชั้น ๑ อาคารคุ้มเกล้า  พื้นที่กักกัน   ตรวจสอบดูอาการของผู้ป่วย บริเวณชั้น ๑๑ อาคารคุ้มเกล้า จากนั้น  ได้เดินทางไปที่  โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะโรคที่กองทัพอากาศได้เตรียม     การสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข   กรณีมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นและสถานพยาบาลมีไม่เพียงพอ โดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้เยี่ยมชมสถานที่ รับทราบแนวทางการกำหนดพื้นที่ปลอดภัย   และพื้นที่เสี่ยงจากเจ้าหน้าท

“กองทัพอากาศ ร่วมใจสู้ภัย COVID-19” ปฏิบัติการล้างและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่

รูปภาพ
วันพฤหัสบดีที่  ๒๖   มีนาคม    ๒๕๖๓   เวลา ๒๒.๐๐ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๑.๐๐ น. กำลังพลกองทัพอากาศ​ และกำลังพลโครงการจิตอาสาพระราชทาน  เราทำคว- ามดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมยานพาห- นะ และอุปกรณ์ ปฏิบัติการล้างและฉีดพ่นน้ำ ยาฆ่าเชื้อโรค พื้นที่สาธารณะบริเวณตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ภายในตลาดทุกโซน     ลานจอดรถ ทางเท้า ถนน ป้ายรถเมล์ และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ การปฏิบัติการครั้งนี้ ดำเนินการในเวลากลางคืนเพื่อให้กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนให้น้อยที่สุด   โดยแบ่งการปฏิบัติ ดังนี้ -    ชุดกวาดล้าง ทำความสะอาดถนน  โดย ทหารจากหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมรถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์กวาดถนน -   ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไฮโปคลอไรต์ (Hypochlorite) โดย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ -   ชุดประสานงาน โดย ศูนย์บรรเทาสาธาร- ณภัยกองทัพอากาศ ทั้งนี้   กองทัพอากาศ    ยังคงดำเนินการตามมาตรการบรรเทา  และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง    อีกทั้งยังดำรงความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ     เพื่อสนับ

คลายร้อนตลอดเมษายนนี้ ด้วยข้าวแช่สำรับเอกแห่งฤดูร้อนส่งตรงถึงบ้านคุณ จากห้องอาหารศาลาไทย โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

รูปภาพ
ต้อนรับซัมเมอร์นี้กับ “ข้าวแช่”เมนูคลายร้อนสุดคลาสสิคของคนไทย ที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณได้สดชื่น อร่อยคลายร้อนเพียงปีละหนึ่งครั้ง ตลอดเดือนเมษายน 2563 นี้ จากห้องอาหารศาลาไทย โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต  ลิ้มรสความหอม สดชื่น ที่เชฟบังอร มาลาเล็ก หัวหน้าครัวไทย พิถีพิถันนำข้าวหอมมะลิมาหุงสุกและบรรจงขัดข้าวให้ขึ้นเงา   จากนั้นนำมาแช่กับ***น้ำลอยดอกมะลิอบควันเทียน พร้อมเครื่องเคียงถึง  9 อย่าง กะปิชุบไข่ทอด, ปลาช่อนหวานแห้งผัด, หัวไชโป๊ผัดหวาน, หัวไชโป๊ผัดไข่,   หมูฝอย,   เนื้อฝอย,  หอมยัดไส้ปลาชุบแป้งทอด,  พริกหยวกสอดไส้   หมู กุ้ง และไข่เค็ม ปรุงอย่างพิถีพิถัน  ตามตำรับไทย สำหรับวิธีการทานข้าวแช่   กับเครื่องเคียงนั้นเริ่มจากทานลูกกะปิเป็นชิ้นแรกก่อน   เคี้ยวให้ได้ลิ้มรสชาติ ตักข้าวแช่ขึ้นทานตามพร้อมน้ำข้าวแช่สักเล็กน้อย   รสชาติความเข้มข้นของเครื่องเคียง     จะผสมผสานกับความเย็นของข้าวแช่  ทำให้รสชาตินุ่มนวล  กลมกล่อมมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้เชฟบังอร ยังพิถีพิถัน   แกะสลักผักสดไว้สำหรับทานแกล้มอย่างปราณี-ตงดงาม สัมผัสความสดชื่นไปกับข้าวแช่ สำรับเอกแห่งฤดูร้อน   พร้อมบริการจั

สามัคคีคือพลัง ร่วมฟันฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

รูปภาพ
วันนี้ (26 มี.ค. 63) เวลาประมาณ 11:45 น. ณ อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ  สนิทวงศ์  รพ. ธรรม- ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  อำเภอ คลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ส.ส.อนาวิล รัตนสถาพร    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี   เขต  3  สังกัดพรรคภูมิใจไทย และ นางสาว  จารุวรรณ   ศรัณย์-เกตุ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ  พร้อมคณะ  ได้มาบริ-จาค เครื่องตรวจวัดไข้ จำนวน 5 เครื่อง ,Face   Shield  หน้ากาก  ใส่ป้องกันเชื้อโรคจำนวน 50 อัน  และเงินสดอีกจำนวน 30,000 บาท   ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม- พระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธา- นี เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์  ความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชน   ในช่วงยาม วิกฤต การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในครั้งนี้ ด้วย

หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ สิ้นชีพิตักษัย ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สิริพระชันษา 90 ปี

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม เพจเฟซบุ๊ก เรารักท่านหญิงประภาพันธุ์ฯ   โพสต์แจ้งว่า   ท่านหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์  กรโกสียกาจ  ได้สิ้นชีพิตักษัยแล้ว สิริพระชันษา 90 ปี 3 เดือน ก่อน 7 นาฬิกาของเช้าวันนี้ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำหรับหม่อมเจ้าประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ หรือรองศาสตราจารย์ ท่านหญิง ดร.ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าวร- วงศ์เธอ  พระองค์เจ้านิพันธุ์ภาณุพงศ์   กรม-หมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช กับ หม่อมมาลี ภาณุ-พันธุ์ ณ อยุธยา แต่พระบิดาได้สิ้นพระชนม์ตั้งแต่มีพระชันษาเพียง   4 ปี    นอกจากนี้ยังเป็นพระนัดดาใน จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์  กรมพระยาภาณุ-พันธุวงศ์วรเดช รวมถึงเป็นพระราชปนัดดา (เหลน) ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ท่านหญิงมีพระฐานันดรศักดิ์เป็น “หม่อมเจ้าหญิง” ต่อมาได้ทรงลาออกจากพระฐานันดรศักดิ์   เพื่อทรงสมรสกับพลอากาศตรี โกสีย์  กรโกสียกาจ (ขณะนั้นมียศเป็นเรืออากาศโท) กระทั่งวันที่ 10 มีนาคม 2504 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา-ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโ

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)และประธานกต.ตร.บก.น.1-สน.ชนะสงครามพร้อมด้วยกต.ตร.สน.ชนะสงครามและที่ปรึกษาจัดตั้งกองทุน”กต.ตร.ช่วยเหลือข้าราชการตำรวจสน.ชนะสงครามต้านภัยไวรัสCovid-19ผ่าวิกฤตมหรรตภัย”

รูปภาพ
ด้วยขณะนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) พ.ต.อ.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผกก.สน.ชนะสงคราม(ผกก.สน.ชนะสงคราม) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงครามตลอดจนคณะกต.ตร. สน.ชนะสงครามและที่ปรึกษา (ตามรายนามด้านล่าง) ได้จัดตั้งกองทุนภายใต้ชื่อ “กองทุน กต.ตร.ช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ สน.ชนะสงคราม ต้านภัยไวรัสโควิด-19ผ่าวิก-ฤตมหรรตภัยร้าย” ด้วยตระหนักถึงภัยร้ายดังกล่าวและมีความห่วงใย ข้าราชการตำรวจ สน.ชนะสงคราม ซึ่งทำงานใกล้ชิดประชาชนทุกระดับชั้น มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและแพร่เชื้อดังกล่าว เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราช- การตำรวจ    จึงมีแนวคิดจัดทำโครงการช่วยเหลือข้าราชการตำรวจในยามวิกฤต  โดยจัด ตั้งกองทุนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ชนะสง- คราม  ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19  (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) และจัดทำประกันโควิด-19 ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ชนะสงครามทุกนาย   ซึ่งหากตรวจพบเชื้อโควิด19 จะจ่ายทันที 100,000 บาท โดยมีผู้ให้การสนับสนุนสมทบเข้ากองทุนแล้วดังต่อไปนี้ ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร.,ประธาน กต.ตร.กทม.ภาค

“กองทัพอากาศ ร่วมใจสู้ภัย COVID-19” ปฏิบัติการล้างถนนและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

รูปภาพ
วันพฤหัสบดีที่   ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๒๒.๐๐น.   ถึง วันศุกร์ที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๑.๐๐ น. กองทัพอากาศ นำโดย  พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์  วัฒนวรางกูร หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ในฐานะ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ นำกำลังพลกองทัพอากาศ​ กำลังพลโครงการจิตอาสาพระราชทาน  เราทำความดีเพื่อ ชาติ   ศาสน์ กษัตริย์   พร้อมยานพาหนะ และ     อุปกรณ์ ปฏิบัติการล้างถนนและ   ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค     บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์- พาร์ค รังสิต, หน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์   ซีนี-เพล็กซ์ รังสิต และท่ารถต่างจังหวัด (ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค) ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่น การปฏิบัติการครั้งนี้ ดำเนินการในเวลากลางคืนเพื่อให้กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนให้น้อยที่สุด โดยแบ่งการปฏิบัติ ดังนี้ 🔸ชุดกวาดล้าง ทำความสะอาดถนนโดยทหารจากหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   พร้อมรถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์กวาดถนน 🔸ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไฮโปคลอไรต์ (Hypochlorite) โดย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยา- ศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ 🔸ชุดรถกระจายเสียง ปร