พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินกองทัพอากาศและมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่น ๑๔๓ – ๖๑ – ๒

กองทัพอากาศ     ประกอบพิธีประดับเครื่อง
หมายความสามารถในการบิน         กองทัพอากาศ        และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน          นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑๔๓ – ๖๑ – ๒   ที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกศิษย์การบิน กองทัพอากาศ จำนวน ๓๔ คน (รายชื่อตามแนบ)      โดยมี   พลอากาศเอก   มานัต วงษ์วาทย์   ผู้บัญชาการทหารอากาศ    เป็นประธาน และ พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน      เป็นผู้กล่าวรายงาน    ในวันจันทร์ที่   ๒  มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.    ณ  ห้องรับรอง   กองทัพ-อากาศ

นายทหารสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช     และผ่านการตรวจสอบความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เชาว์ปัญญา   รวมทั้งความถนัดด้านการบิน ตามที่กองทัพอากาศกำหนด จะทำการคัดเลือก     เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมศิษย์การบิน      ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน     จังหวัดนครปฐม    โดยแบ่งเป็นปีละ   ๒ รุ่น ๆ     ละประมาณ ๓๐ – ๓๕ คน
ศิษย์การบินนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑๔๓ – ๖๑ – ๒    เข้ารับการฝึกและศึกษาตามหลัก
สูตรของโรงเรียนการบิน    ตั้งแต่ วันที่     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีศิษย์การบินเข้ารับการศึกษาในชั้นประถม จำนวนทั้งสิ้น ๓๕ คน เป็นศิษย์การบินในส่วนของกองทัพอากาศ    ๓๓ คน และ ศิษย์การบินในส่วนของกองทัพเรือ ๒ คน ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๖ ก นามเรียกขานว่า“CHICKEN” เป็นเครื่องบินฝึกขนาดเบาเครื่องยนต์เดียว     ระบบลูกสูบ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและมีชั่วโมงบินคนละ ๙๐ ชั่วโมงบิน ได้เลื่อนชั้นเป็นศิษย์การบินชั้นมัธยม ๓๔ คน ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๙ นามเรียกขานว่า “MUSTANG” ซึ่งเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวระบบกังหันใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย และติดตั้งเก้าอี้ดีดตัวนักบิน และทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๒๐ และ ๒๐ ก นามเรียกขานว่า “CHARIOT” ซึ่งเป็นเครื่องบินสองเครื่องยนต์ใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย มีชั่วโมงบินคนละ ๑๑๐ ชั่วโมงบิน ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยและ    ผ่านการฝึกอบรมสำเร็จตามหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น ๓๔ คน เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓   สำหรับศิษย์การบินที่มีความรู้ ความสามารถ   มีความประพฤติและระเบียบวินัยดีเด่น ได้รับการพิจารณารับโล่เกียรติยศ และจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินประจำกองของ
กองทัพอากาศต่อไป ดังนี้
🔹🔹🔹🔹🔹
🖌ศิษย์การบินดีเด่นภาควิชาการ คือ
       เรืออากาศโท เจนวุฒิ พิพัฒนพันธุ์
🖌ศิษย์การบินดีเด่นภาคอากาศ  คือ
      เรืออากาศโท สันต์รัชต์ เพชรอาวุธ
🖌ศิษย์การบินดีเด่นทั่วไป          คือ
       เรืออากาศโท วิชากร    ต่ายทอง

พร ข่าวกรม รายงาน
ขอขอบคุณภาพและข่าว
แผนกกิจการพลเรือน
กองบัญชาการ โรงเรียนการบิน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม