วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

กองทัพอากาศ ส่งเครื่องบิน BT-67 บินโปรยละอองน้ำบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน เชียงใหม่


กองทัพอากาศ      สนับสนุนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก หรือ  BT-67  จากฝูงบิน 461  กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก วางกำลัง ณ กองบิน 41   จังหวัดเชียงใหม่   เพื่อปฏิบัติภารกิจ  บินโปรยละอองน้ำบรรเทาปัญหาฝุ่นควันในอาก-
าศ ตามที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ประสานขอรับการสนับสนุน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีค่าเกินมาตรฐาน

ทั้งนี้ ได้เริ่มทำการบินโปรยละอองน้ำ    ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563  ในพื้นที่ตัวเมืองเชียง-
ใหม่ ซึ่งเป็นจุดที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวอาศัยอยู่หนาแน่น   โดยวางแผนทำการบินวันละ 3 เที่ยวบิน แต่ละเที่ยวบินบรรทุกน้ำได้เที่-
ยวละประมาณ 3,000 ลิตร    เมื่อทำการโปรยน้ำเป็นละอองลงมาจากความสูงเหนือพื้นที่เป้าหมาย    จะทำให้ละอองน้ำเกิดการกระจายตัวครอบคลุมบริเวณกว้าง    และจับตัวกับฝุ่นตก
ลงมายังพื้นดิน สำหรับน้ำที่นำมาใช้เป็นน้ำสะ-
อาดและโปรยลงมาในลักษณะละอองน้ำจึงจะ
ไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประ-
ชาชน

สำหรับวันที่  17 มีนาคม 2563 กองทัพอากาศ ได้จัดเจ้าหน้าที่จากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 41 และ ฝูงบิน 461 กองบิน 46    ร่วมประชุมวางแผนการปฏิบัติ  ณ ศูนย์บัญชาการป้องกัน  และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่           โดยมี  นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน       ก่อนปฏิบัติภารกิจบินโปรยละอองน้ำเหนือพื้นที่บริเวณถนนช้างเผือก แยกข่วงสิงห์ ในตัวเมืองเชียงใหม่พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรมรายงาน

ขอขอบคุณภาพและข่าว
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
17 มีนาคม 2563


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

“เกษตรฯ.-พาณิชย์”เดินหน้า 7 มาตรการล่าสุดแก้ปัญหาลำไยเหนือ-ผลไม้ใต้หลังจีน-เวียดนามออกมาตรการโควิดใหม่กระทบส่งออกทำมังคุดใต้ราคาตก

“อลงกรณ์”แนะผู้ส่งออกใช้ด่าน”ตงชิง-ผิงเสียง”แก้ปัญหาด่านโหยวอี้กวน-โมฮ่านติดขัดจนคอนเทนเนอร์ขาดแคลน พร้อมประสาน900ล้งภาคตะวันออกลงใต้ เร่งกล...