กองทัพอากาศ ตั้งจุดตรวจคัดกรองกำลังพลที่ปฏิบัติงานภายในกองบัญชาการกองทัพอากาศ และเน้นย้ำกำลังพลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19


วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓    พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์  วัฒนวรางกูร     หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญ-
ชา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์บรร-
เทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา     สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙   (Coronavirus Disease    2019 : COVID-19) ตรวจความเรียบร้อยของการตั้งจุดตรวจคัดกรองบริเวณทางเข้า - ออก พื้นที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ     ตามแนวทางเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOV-
ID-19  ซึ่งได้มีการจำกัดช่องทางเข้า-ออกอา-
คารทั้งภายในกองบัญชาการกองทัพอากาศ และหน่วยงานนอกที่ตั้ง โดยกำลังพลของกองทัพอากาศทุกคน รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ   จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณ-
หภูมิร่างกาย ณ จุดตรวจคัดกรอง  หากพบมีอุณหภูมิร่างกายเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียสจะ
ต้องพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาตามขั้นตอนต่อไป

จากนั้น  พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ฯ    ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับคนไทยจากสาธารณรัฐเกาหลี   กลับประเทศ
ไทย โดยมีผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศในที่ตั้งดอนเมืองเข้าร่วมประชุม และหน่วยในที่ตั้งต่างจังหวัดร่วมประชุม  ผ่านระบบประชุม
ทางไกล (VTC)    ณ ห้องประชุมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดทั้งในประเทศและต่างประเทศแนวทาง
การจัดพื้นที่กักกันผู้มีความเสี่ยง   และประสบ
การณ์บริหารจัดการพื้นที่กักกันของกองทัพเรือและกองบิน ๒รวมถึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วย
ขึ้นตรงกองทัพอากาศทุกหน่วยปฏิบัติ     ตามแนวทางการป้องกันตามที่กองทัพอากาศกำ
หนดพร รวิธนิษฐา/รายงาน
ขอขอบคุณภาพและข่าว
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๕ มีนาคม ๒๕๖๓

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม