“กองทัพอากาศ ร่วมใจสู้ภัย COVID-19” ปฏิบัติการล้างถนนและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค


วันพฤหัสบดีที่   ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา
๒๒.๐๐น.   ถึง วันศุกร์ที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๑.๐๐ น. กองทัพอากาศ นำโดย  พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์  วัฒนวรางกูร หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ในฐานะ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ นำกำลังพลกองทัพอากาศ​ กำลังพลโครงการจิตอาสาพระราชทาน  เราทำความดีเพื่อ ชาติ   ศาสน์ กษัตริย์   พร้อมยานพาหนะ และ     อุปกรณ์ ปฏิบัติการล้างถนนและ   ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค     บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์-
พาร์ค รังสิต, หน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์   ซีนี-เพล็กซ์ รังสิต และท่ารถต่างจังหวัด (ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค) ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่น

การปฏิบัติการครั้งนี้ ดำเนินการในเวลากลางคืนเพื่อให้กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนให้น้อยที่สุด โดยแบ่งการปฏิบัติ ดังนี้
🔸ชุดกวาดล้าง ทำความสะอาดถนนโดยทหารจากหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   พร้อมรถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์กวาดถนน
🔸ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไฮโปคลอไรต์ (Hypochlorite) โดย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยา-
ศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ
🔸ชุดรถกระจายเสียง ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจโดย สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
🔸ชุดประสานงาน โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้แก่ ห้างฟิวเจอร์พา-
ร์ครังสิต, เทศบาลนครรังสิต,เทศบาลเมืองบึง
ยี่โถ,  ฝ่ายปกครอง   อำเภอธัญบุรี, สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ และ สภ.คูคต เป็นต้น
สำหรับแผนการปฏิบัติในวันศุกร์ที่ ๒๐มีนาคม
 ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. กองทัพอากาศจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค   สำหรับเตรียมสถานที่ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเต-
รียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ณ มหา-
วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทั้งนี้   กองทัพอากาศ     ยังคงดำเนินการตามมาตรการบรรเทา    และแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง   อีกทั้งยังดำรงความพร้อมของทรัพยากรต่างๆเพื่อสนับสนุนรัฐบาลและกระ-
ทรวงสาธารณสุขในการรับมือกับสถานการ-
ณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรค

พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรมรายงาน

ขอขอบคุณภาพและข่าว

กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม