เปิดตัวเทคโนโลยี “i-Sol+ Tech” นวัตกรรมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส สูตรปราศจากแอลกอฮอล์


บริษัท เลกาซี่ ไพร์ม เมด และ บริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น         ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกันพัฒนาสูตรน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสภายใต้เทคโนโลยี    “i-Sol+ Tech”  ที่ปราศจากแอลกอฮอล์เพื่อเป็นอีกทางเลือกของคำตอบในการกำจัดไวรัสชนิดต่างๆรวมถึงโคโรนาไวรัสได้ถึง 99% ออกฤทธิ์ปกป้องพื้นผิวนานถึง 24 ชม. พกพาสะดวก ฉีดได้ทั้งหน้ากากและพื้นผิวสัมผัสต่างๆ       เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปกป้องและฆ่าเชื้อไวรัส พร้อมร่วมสนับสนุนบริจาคผลิตภัณฑ์    หนึ่งล้านมิลลิลิตรแรก ให้กับหน่วยงานภาครัฐด้านการแพทย์ทั้งในไทยและในประเทศจีน เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงที่ร่วมสนับสนุนมาตรฐานการ การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและสุขภาวะที่ดีของประชาชน
ด้านนายอภิวัฒน์ เฟื่องฟู กรรมการ    บริษัท เลกาซี่ ไพร์ม เมด จำกัด     (Legacy Prime Med)     กล่าวว่า บริษัทฯ มีนโยบายหลักในการสนับสนุนศักยภาพของงานวิจัย   จากนักวิจัยไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19   บริษัทฯ    ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว    จึงได้ให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาร่วมกับนักวิจัยของบริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น จำกัด ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสและเชื้อโรคภายใต้เทคโนโลยี     i-Sol+ Tech (ไอโซ-เทค)      ซึ่งเป็นนวัตกรรมสูตรน้ำสำหรับฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย     และ เชื้อรา เพื่อการเข้าถึงสุขภาวะที่ดีของทุกคน  โดยน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสดังกล่าวปราศจากแอลกอฮอล์และอยู่ภายใต้สิทธิบัตรของบริษัท เลกาซี่ ไพร์ม เมด จำกัด

ลงนาม  "ความร่วมมือด้านนวัตกรรมผลิต-
ภัณฑ์  ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสและเชื้อโรค ระหว่าง บริษัท เลกาซี่ ไพร์ม เมด จำกัด โดยนาย อภิวัฒน์ เฟื่องฟู    กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายชิงตะ แซ่หว่างกรรมการ
บริษัท และ  บริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น จำกัด  ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย นายอนุวัฒน์   หลายกิจรุ่ง   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ.   ดร.สรวง สมานหมู่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมลงนามความร่วมมือทั้ง 2 หน่วยงาน

ก่อนจะดำเนินการจัดจำหน่าย   ภายในเดือน
มีนาคมนี้ บริษัทฯ ได้มีการแสดงเจตนารมณ์ในการบริจาคให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยว
ข้องสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยจะมอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ   ด้านการแพทย์ทั้งในไทยและในประเทศจีน อาทิ กรมการแพทย์ทหารบก ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   อุทยานวิทยา-ศาสตร์ประเทศไทย      มหาวิทยาลัยนเรศวรและโรงพยาบาลในประเทศจีน   รวมหนึ่งล้านมิลลิลิตร” นายอภิวัฒน์ กล่าว
ศาสตราจารย์  นายแพทย์   ธีระวัฒน์     เห-มะจุฑา    หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย กล่าวถึงสถาน
การณ์   การแพร่ระบาดของไวรัสในประเทศ
ไทยว่า “จะเห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีโรคใหม่ๆ   จากเชื้อโรคสายพันธุ์แปลกๆ   เกิดขึ้น อย่างรวดเร็วและรุนแรงจนน่าตกใจหรือเรียกว่า โรคอุบัติใหม่   (EMERGING DISEASE) อาทิ ไวรัสซิกา ไวรัสอีโบลา ไวรัสเมอร์ส เป็น
ต้น   ซึ่งในผู้ป่วย 100   คนพบว่ามีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถระบุได้ว่าป่วยด้วยเชื้อโรคหรือไวรัสชนิดใด   ทำให้ยากต่อการวินิจ
ฉัยและรักษาโรคได้ทันท่วงที คือ
1.บุคคลที่ปล่อยเชื้อโดยที่ตนเองไม่รู้ตัว 2.กิจกรรม  ที่บุคคลที่ติดเชื้อเข้าไปมีส่วนร่วม
3.กิจกรรมที่มีคนจำนวนมากอยู่กันระยะเวลานาน ทุกคนมีโอกาสที่จะติดได้มากขึ้น เชื้อ   โควิด-19 มีความรุนแรงอยู่มาก จึงอยากให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการป้องกัน และยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ” ศ.นพ. ธีระวัฒน์ กล่าว
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะวางจำหน่าย มีให้เลือก 3 ขนาด ขนาดพกพา 20 มล. ขนาด 250 มล. สามารถใช้ได้ในบ้าน และขนาดใหญ่ 1,000 มล. เพื่อใช้ภายในสำนักงานหรือองค์กร โดย
ข้อมูลการจำหน่ายสามารถติดตามได้ที่ www.isoltechspray.com


พร รวิธนิษฐา/รายงาน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม