วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ และผู้อำนวยการ กลุ่มงานปฏิบัติการกลุ่มโรงแรมในกรุงเทพฯ มอบกุญแจห้องพักจำนวน 24 ห้อง ชั้น 29 เพื่อเป็นที่พักสำหรับทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจเป็นสถานที่พักเพื่อใช้ในช่วงสถานการณ์ COVID 19

👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋
วันที่ 1 เมษายน 2563  ณ โรงแรมเซ็นทารา-แกรนด์  แอท    เซ็นทรัลเวิลด์   ชั้น   23
คุณ ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์    ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารโรงแรม  และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา-
คุณ  สุพัตรา   จิราธิวัฒน์  รองประธานอาวุโส
ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์   และภาพลักษณ์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา   มร.  โรเบิร์ต
เมาเรอร์  เลิฟเลอร์   ผู้จัดการทั่วไป   โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ฯ    เซ็นทรัลเวิลด์    และผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการ กลุ่มโรงแรมในกรุงเทพฯ

มอบกุญแจห้องพักจำนวน 24 ห้อง ชั้น 29 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ให้กับพล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ โดยมีพลตํารวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร ร่วมเป็นสักขีพยาน​ในนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ​   เพื่อเป็นที่พักสำหรับทีมแพทย์    พยาบาล  และบุคลากรทางการแพทย์     ของโรงพยาบาลตำรวจเป็นสถานที่พัก   เพื่อใช้ในช่วงสถาน-
การณ์ COVID 19 โดยเริ่มเปิดให้ใช้บริการได้ในวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
พล.ต.ท.วิฑูรย์  นิติวรางกูร   นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า"โรงแรมเซ็นทา-ราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลตำรวจ   และมีอาคารเฉลิมพระ-
เกียรติ รัชกาลที่ 9 สำหรับรองรับผู้ป่วยที่เป็น COVID 19 โดยเฉพาะ
ดังนั้นทีมแพทย์พยาบาลที่ทำงานในอาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 จะเดินทางกลับบ้านไม่สะดวก ทางโรงแรมจึงได้อำนวยความสะดวกให้กับทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์​ ให้ได้รับการพักผ่อนที่โรงแรมเพื่ออำนวยความสะดวก จึงขอขอบคุณ​ทางโรงแรม​เป็นอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้"
คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ กล่าวว่า “โรงแรมเม-ริซ์ส รีสอร์ท  ในเครือเซ็นทารา  โดยเฉพาะโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลตำรวจ   วันนี้เราอยากจะให้กำลังใจกับทีมแพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ   ที่ทำหน้าที่ต่อสู้เพื่อประชาชนคนไทยทุกคน    ที่ประสบปัญหากับสถานการณ์โควิด19 ในวันนี้โรงแรมเมริซ์ส รีสอร์ทในเครือเซ็นทาราฯ เราได้ให้ที่พักกับทีมแพทย์และทีมพยาบาล ซึ่งต้องทำงานหนักและตรากตรำจะได้มาพักที่นี่ และเราขอเป็นกำลังใจส่งไปให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน”
คุณ ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ได้เชิญชวนพนัก
งานบุคลากรของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯร่วมปรบมือเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาล   และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศอย่างพร้อมเพรียงกันขอขอบคุณภาพและข่าว
ศูนย์ประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลตำรวจ
☎️ 02-2076186 ในวลาราชการ 08.00-16.30 น.
"ศูนย์กลางข่าวสาร ประสานฉับไว ใส่ใจประชาชน"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...