วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

กองทัพอากาศ รับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ลิตร จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


   วันนี้ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)   พลอากาศเอก มานัต   วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานรับมอบแอลกอฮอล์   จำนวน ๑๐,๐๐๐  ลิตร  จากบริษัท   ปตท.  จำกัด (มหาชน)     เพื่อนำไปมอบให้กับกรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมส่งมอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

   สำหรับแอลกอฮอล์ที่นำมามอบให้นั้นประกอบด้วย
๑. แอลกอฮอล์ความเข้มข้น ๙๕ เปอร์เซ็นต์ บรรจุถังขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๓๕ ถัง

๒. แอลกอฮอล์ความเข้มข้น ๗๐ เปอร์เซ็นต์ บรรจุขวดขนาด ๔.๕ ลิตร จำนวน ๒๐๐ ขวด

๓. แอลกอฮอล์เจลล้างมือ บรรจุขวดขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ขวด

๔. แอลกอฮอล์เจลล้างมือ บรรจุขวดขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๒๐๐ ขวด

๕. แอลกอฮอล์เจลแบบสเปรย์ บรรจุขวดขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๒๐๐ ขวด

สำหรับแอลกอฮอล์ที่กองทัพอากาศได้รับมอบในครั้งนี้ จะนำไปมอบให้กับกรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ในสังกัดของกองทัพอากาศ อาทิ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) โรงพยาบาลจันทรุเบกษา และโรงพยาบาลภายในกองบินต่าง ๆ ทั่วประเทศ
    ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้ติดตามและเฝ้าระวัง รวมถึงดำเนินการมาตรการคัดกรองและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19  เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วที่สุดพร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรมรายงาน

ขอขอบคุณภาพและข่าว
กองประชาสัมพันธ์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สร.กฟภ.ได้จัดทำครัวสหภาพฯ กฟภ.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินี ตลอดทั้งเดือนเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

คณะกรรมการบริหาร สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดย นายกิตติชัย ใสสะอาด ประธาน สหภาพฯกฟภ,นายพรพิรุณ หวลคนึง เลขาธิการ, นายธนนริ...