ผู้บัญชาการทหารอากาศเยี่ยมชมการทดสอบการใช้งานน้องถาดหลุม

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชมการทดสอบการใช้งานหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 (RTAF Nur-
sing_Bot) หรือน้องถาดหลุม ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ  (สีกัน)   เพื่อติดตามเร่งรัดการผลิต และให้คำแนะนำ เพื่อให้นวัตกรรมที่คิด
ค้นมีคุณภาพมาตรฐาน  มีต้นทุนการผลิตต่ำและใช้ประโยชน์ได้ในกองทัพ

โดยทีมงานวิจัยโครงการของ   โรงเรียนนาย-เรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช    ได้ดำเนินการพัฒนาน้องถาดหลุมเสร็จเรียบร้อย พร้อมติดตั้งแท็ปเล็ต    ให้กับน้องถาดหลุมเพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสารหรือสอบถามอาการกับผู้ป่วยได้สะดวกมากขึ้น    ซึ่งในวันนี้ทีมงานวิจัยได้ทำ
การฝึกการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลในการควบคุมน้องถาดหลุมผ่านวิทยุควบคุมโดย
เจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนสามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี
โดยกำหนดส่งมอบให้เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๓ ตัว  ในวันที่  ๑๓  เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลย-เดช และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) นำไปใช้งานต่อไป
สำหรับน้องถาดหลุม    ในชุดแรกมีขีดความสามารถในการลำเลียงส่งอาหาร ยา เสื้อผ้า แก่ผู้ป่วย COVID-19 โดยควบคุมการเคลื่อน
ที่ด้วยการบังคับวิทยุ ไปยังเตียงผู้ป่วย ตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติผู้ป่วย COVID-19 พร้อมการทำงานของระบบจดจำใบหน้า    จากนั้นระบบจำทำการบันทึกอุณหภูมิที่วัดได้พร้อมวันเวลาที่ตรวจวัดลงบนภาพใบหน้าผู้ป่วยและ
นำไปเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล   ซึ่งเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลสามารถเข้าดูทางมือถือได้ตลอดเวลา
     ทั้งนี้    ผู้บัญชาการทหารอากาศได้มอบนโยบายให้ทีมงานวิจัยโครงการของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พัฒนาหุ่นยนต์ในชุดต่อไปให้มีความฉลาดมากขึ้น โดยพัฒนาการใช้งานให้เป็นแบบ AI ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่พยาบาล  ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยการบังคับวิทยุ
ขอบคุณภาพและข่าว
กองประชาสัมพันธ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม