วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2563

พยัพ คำพันธุ์ นำทัพผองเพื่อนบริจาคข้าวสารให้ประชาชนที่เดือดร้อนทั่วทุกภาคของประเทศไทย


ในเวลานี้  บ.ก.รุ่นใหญ่  “ตุ่น อินเตอร์”  แห่งบริษัท  888  มีเดียร์   ขอทำหน้าที่เป็นหอกระจายข่าว เอาเรื่องราวดีๆมาบอกกล่าวให้ทราบทั่วกันว่า  โครงการ “ธารน้ำใจต้านโรคภัยโค-วิด-19” นำโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย  และ บ.ไผ่ร้อยกอโปรดักชั่น   โดย พยัพ คำพันธุ์  พิศาล เตชะวิภาค (ต้อย เมืองนนท์) กชสร พิพัฒนกุล  (คุณปู)    และหญิง ขวัญจิรา บัวคง   พร้อมกับศิลปินค่ายไผ่ร้อยกอโปรดักชั่น แจ็ค ธนพล ฟ้า ขวัญนคร น๊อต ไผ่ร้อยกอ บูม ชญาภา เสเบนซ์ รุ่งสว่าง เติ้ล อาคม คำพันธุ์ และใบเฟิร์น คำพันธุ์   ได้ร่วมเดินทางไปบริจาคข้าวสารจำนวน 10,000 ถุง มูลค่า   1,200,000  บาท ทั่วทุกภาค  ของประเทศ
โดยเน้นประชาชนที่ได้รับความลำบาก และเดือดร้อนจริงๆ ซึ่งผ่านประธานจังหวัดต่างๆของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ซึ่งส่วนตัว พยัพ คำพันธุ์  จะเดินทางไปแจกข้าว-
สารที่บ้านโป่งหวาย   ต.ด่านแม่แฉลบ  อ.ศรี-
สวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี จำนวน 1,500 ถุง   
นอกจากนี้ส่วนตัวแล้ว “พยัพ คำพันธุ์”จะเดินทางไปแจกข้าวสารที่บ้านโป่งหวาย ต.ด่านแม่แฉลบ   อ.ศรีสวัสดิ์   จ.กาญจนบุรี   จำนวน 1,500 ถุง ซึ่งพยัพ กล่าวว่า..กิจกรรมการช่วยเหลือพี่น้องทั่วประเทศ    ที่ทางสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และบ.ไผ่ร้อยกอโป-
รดักชั่น   จัดทำในครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความลำบากจริงๆ     โดยคณะจะเดินทางนำข้าวสารไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน
 กิจกรรมดีๆในครั้งนี้   ถือว่าเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ประชาชนกลุ่มหนึ่งทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง พวกเราคนสื่อมวลชนขอปรบมือให้กับการทำความดีของพวกท่านในครั้งนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สร.กฟภ.ได้จัดทำครัวสหภาพฯ กฟภ.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินี ตลอดทั้งเดือนเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

คณะกรรมการบริหาร สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดย นายกิตติชัย ใสสะอาด ประธาน สหภาพฯกฟภ,นายพรพิรุณ หวลคนึง เลขาธิการ, นายธนนริ...