สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ขยายเวลาเพิ่มประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์"ขยายเวลาเปิดรับผลงานการประกวดออก
แบบตราสัญลักษณ์ "    กระทรวงการอุดม-
ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถึง 30 มิถุนายน 2563

   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์   เพื่อใช้เป็นสื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั่วไป  ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์    วิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ สามารถสื่อถึงภารกิจของกระทรวงในฐานะองค์กรภาครัฐ ที่ส่งเสริม  สนับสนุน   และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์    การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม   เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปผู้มีความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ได้มีโอ-
กาสนำเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า  150,000   บาท พร้อมโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมน-
ตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาส-
ตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้แก่ นักเรียน
นักศึกษา นิติบุคคล บริษัท และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ วัย ระดับการศึกษา โดยส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 3 ผลงาน เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ   จำนวน 1 รางวัล    เงินรางวัล   100,000 บาท   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท โดยทั้ง 3 รางวัลจะได้รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วย ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารพระจอมเกล้า เลขที่ 75/47 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

นอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมโหวตให้กับผลงานที่ชื่นชอบ ทางเฟซบุ๊กกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม @MHESIThailand โหวตได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลพร้อมกับรางวัลอื่น ๆ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทางเว็บไซต์กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยา-
ศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (www.mhesi.go.th) และเฟซบุ๊ก @MHESIThailand

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกกรม 75/47 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0 2333 3700  โทรสาร 0 2333 3833 / www.mhesi.go.th / Call Center 1313
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center 1313 โทรศัพท์ 02 333 3730 และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (www.mhesi.go.th)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ นักประชาสัมพันธ์ โทร.02 333 3730

พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรมรายงาน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม