วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

สภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิ ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ปล่อยคาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด


วันที่  23 เมษายน  2563  เวลา 09.00 น.
นาย แผน  วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาด
ไทย เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด  โดยสภากาชาดไทย  และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์    เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดสงขลา   ในการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่าง ๆ ที่ได้รับบริจาคมอบให้กับโรงพยาบาลทางภาคใต้ โดยมี นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ   ประธานโครงการอาสาร่วมใจ สู้ภัยโควิด   สภากาชาดไทย   คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย    มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และผู้สนับสนุนโครงการฯร่วม
ด้วย    ณ บริเวณหน้าสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สำหรับขบวนคาราวานฯ นี้ จะเป็นการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์    ลอตแรกของโครงการฯ อาทิ หน้ากากอนามัย N95 ชุดป้องกัน PPE เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลในภาคใต้ โดยมีมหาวิทยา-
ลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ประสานการรับมอบและช่วยดำเนินการแจกจ่าย   ไปยังจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยจำนวนมากและมีชาวไทยที่กำลังเดินทางกลับจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย จากนั้น    จะทยอยส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับบริจาคให้ครบทั่วทุกภูมิภาค นอกจากอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว ยังได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของบริจาคทั้งจากหน่วยงานภาครัฐเอกชน รวมถึงประชา-
ชน ร่วมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
สภากาชาดไทย  และมูลนิธิธรรมาภิบาลทาง
การแพทย์ ร่วมดำเนินโครงการอาสาร่วมใจ สู้ภัยโควิด ตั้งแต่วันที่ 7เมษายน 2563 โดยปัจ-
จุบัน  ได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ประ-
มาณ 30 ล. บาท และอุปกรณ์ทางการแพทย์
กว่า100,000รายการทั้งนี้สำหรับอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่มีผู้บริจาคมาได้ทำการตรวจสอบ
คุณภาพ   จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลง-
กรณ์มหาวิทยาลัย   ก่อนส่งมอบเพื่อการใช้งานตามระดับความปลอดภัย  เช่น  อุปกรณ์สำหรับแพทย์ที่ต้องสัมผัสผู้ติดเชื้อ สำหรับพยาบาล    หรือสำหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยา-
บาล ซึ่งนับเป็นการบูรณาการของหน่วยงานในสภากาชาดไทย   มูลนิธิธรรมาภิบาลทาง
การแพทย์   หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติไวรัสโคโร-น่า 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคหน้ากาก N95 และชุดป้องกันเชื้อโรค PPE หรืออุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศได้ที่  สำนักงานการคลัง   สภากาชาดไทยอา-
คารจอดรถ 3 ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หรือร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์      ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย สู้ภัย COVID” เลขที่บัญชี 045-304722-9 (สามารถหักภาษีได้ 2 เท่า) สอบถามโทร. 08 9919 5000, 09 6190 1900 หรืออีเมล finance@redcross.or.th

            พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรม รายงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...