ทอ.เปิด รร.การบิน เฝ้าระวังคนไทยกลับจากอินโดนีเซีย


กองทัพอากาศ  ได้เปิดบ้านพักรับรอง  ๕ โรง-
เรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน   จังหวัดนคร-
ปฐม   รับคนไทยที่เดินทางกลับจากสาธารณ-
รัฐอินโดนีเซีย  เที่ยวบินที่   GA868  เมื่อวันที่
 ๒  เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๑๐ น. หลังจากคนไทยกลุ่มนี้ผ่านการคัดกรองโรค    ณ ด่าน
ควบคุมโรคระหว่างประเทศท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิแล้ว     ได้เดินทางถึงพื้นที่ควบคุม (Quarantine Area)  บ้านพักรับรอง  ๕ โรงเรียนการบิน เพื่อเข้ากักตัวประมาณเวลา ๒๓.๐๐ น. มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๕ คน แบ่งเป็นผู้ชาย ๒๑ คนและผู้หญิง ๓๔ คน


โดยเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนการบิน    ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดก่อนจัดเข้าที่พัก พร้อมจัดเตรียมอาหารและสิ่งอำ-
นวยความสะดวกให้ผู้เข้าพักในพื้นที่เฝ้าระวัง  โดยในวันนี้ (๓ เมษายน ๒๕๖๓) จะรับกลุ่มคนไทยที่มีไข้เมื่อวานแต่ตรวจไม่พบเชื้อจากด่านควบคุมโรคฯ เพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๗ คน 

ทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์    การแพร่ระบาดของ  COVID-19   ที่มีแนวโน้มมากขึ้น กระทรวงกลาโหม    จึงได้สั่งการให้เหล่าทัพเตรียมความพร้อม โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลสนาม รับมือสถานการณ์การแพร่ระ-
บาดดังกล่าว   กองทัพอากาศจึงได้จัดเตรียม
การสนับสนุนโรงพยาบาลหลัก   โรงพยาบาลเฉพาะโรค และพื้นที่ควบคุมดังนี้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช,   โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน),  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา,    บ้านพักรับรอง ๕ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และอาคารสายลม กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
ขอขอบคุณภาพและข่าว
กองประชาสัมพันธ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง345 บางคูวัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเปิดบริการแล้วอย่างยิ่งใหญ่ร้านค้า ร้านขายมาตรฐานในสินค้าและสะอาดถูกหลักอนามัยพร้อมโปรโมชั่น ไข่ไก่ฟองละ 1 บาทผักสดผลไม้เกรดดี มียำแซ่บฝีมือเด็ด ร้านชั้นนำ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม