ศจย. เตือน ! การสูบบุหรี่หรือรับควันบุหรี่มือสองเพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อ Covid-19 พร้อมชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19


ประเด็นการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ ถือเป็นเรื่องที่  ได้รับการพูดถึงในระดับโลก เพราะนอกจากจะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว ยังส่งผลโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจ   โดย
เฉพาะปอด  ขณะเดียวกัน  หลายหน่วยงานในประเทศไทย  ก็ได้พยายามศึกษา วิจัย และค้นหาความเป็นไปได้ในเรื่องของทฤษฎีการรักษา การป้องกันรวมถึงการแพร่ระบาด โดยสำนักงานกองทุนเพื่อสนับสนุนสุขภาพ (สสส.)    เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้การสนับ-
สนุนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้ให้เห็นถึงพิษภัย อันตราย พร้อมกับความเสี่ยงของการสูบบุหรี่กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม และพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ 
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย    และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ศจย.
ได้เฝ้าระวังเรื่องนี้มาโดยตลอด   ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม   ขณะที่กำลังเกิดการระบาด
ช่วงแรกๆ    เพราะถือเป็นโรคที่มีผลต่อปอดและระบบทางเดินหายใจโดยตรง ซึ่งก็ได้ให้ข้อมูลต่อสังคมมาโดยตลอดว่า การสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าก็มีสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากนั้นได้เริ่มศึกษาและค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเพื่อ
ให้ข้อมูลแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง   การสูบบุหรี่นั้น ทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำลาย หากสูบบุหรี่มวนเดียวกัน ซึ่งถ้าคนใดคนหนึ่งติดไวรัสโควิด 19 ก็จะส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ การสูบบุหรี่บางครั้งทำให้เกิดอาการไอหรือสำลักควันซึ่งก็จะทำ
ให้เกิดการกระจายตัวของละอองเสมหะและน้ำลายได้     ที่สำคัญยังทำให้ปอดมีอาการอ่อนแอลงอีกด้วย ซึ่งจากการศึกษาวารสารวิจัย European Respiratory พบว่า การสูบบุหรี่จะไปกระตุ้นให้เอนไซม์บางชนิดในระบบทางเดินหายใจให้จับคู่กับเชื้อไวรัสได้ง่ายมากขึ้น โดยผลการศึกษาพบว่า “ผู้ที่สูบบุหรี่และผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ร่างกายได้เพิ่มจำนวนของจำนวนเอนไซม์ ACE-2 ในเยื่อบุผิวหลอดลม   ในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างโดยเอนไซม์ACE-2 คือโปรตีนตัวรับชนิด
ACE-2 receptor ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความไวต่อการติดเชื้อ   ยิ่งร่างกายมีมากจะส่งผลให้ร่างกายรับเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ง่าย” ทั้งนี้ ผล
กระทบของควันบุหรี่ไม่ใช่เพียงแค่ผู้สูบบุหรี่เท่านั้น   คนที่หายใจรับควันมือสองก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน    เนื่องจากการได้รับสารดังกล่าวจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงและ ลดการป้องกันตามธรรมชาติของร่างกายต่อ COVID-19 เช่นเดียวกับผู้ที่สูบบุหรี่ โดยสมา-
คมปอดแห่งสหรัฐอเมริกา   ก็ได้เน้นย้ำเตือนไปถึงการให้เลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วย”
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ กล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยว่า “ขณะนี้   องค์กรด้านสุขภาพในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นสถาบันแพทย์ครอบครัวแห่งมลรัฐนิวยอร์ก  และสห-
ภาพนานาชาติต่อต้านวัณโรคและโรคปอด ก็เริ่มมีแนวคิด “ขอให้รัฐบาลห้ามขายบุหรี่ ในช่วงที่สถานการณ์โควิด 19 กำลังระบาด”

ด้าน ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศจย. กล่าวว่า ศจย. ได้ร่วมมือกับ สสส. และภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบในการจัดทำโครง
การ   “เลิกสูบ ลดเชื้อ เพื่อตัวคุณ และ คนที่คุณรัก” เพื่อชักชวนและช่วยเหลือให้คำปรึก-
ษาแก่ประชาชนในการเลิกสูบบุหรี่ผ่านระบบออนไลน์   เน้นการส่งต่อความรู้ให้กับผู้ที่ต้อง
การจะเลิกสูบบุหรี่  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และสามารถชักชวนคนรอบข้าง   หรือคนในครอบครัวให้เลิกสูบบุหรีได้  โดยจะเสนอข้อ
มูลเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ต้องการจะเลิกบุหรี่    ทั้งการหักดิบควบคู่กับการให้กำลังใจ โทรศัพท์เพื่อขอรับคำปรึกษา   จากสายเลิกบุหรี่1600 รวมถึงการใช้สิ่งทดแทนสารนิโค-
ติน   โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ  ในระบบออนไลน์ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก หรือเวปไซต์ของ ศจย. เพื่อกรอกแบบฟอร์มและขอเข้ารับปรึกษาในการเลิกบุหรี่ได้ทันที ซึ่งที่ผ่านมาผลตอบรับจากประชาชนค่อนข้างดี   เพราะเชื้อไวรัสโควิด-19  มีผลต่อปอดทำให้ประชา-
ชนต้องการเลิกสูบบุหรี่เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสด้วย ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก สสส. และภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ ในการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ในวงกว้างได้ด้วย

ดร. วศิน  ทิ้งท้ายว่า  ช่วงวิกฤตนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะเลิกบุหรี่    ทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้า   เพราะนอกจากเชื้อไวรัสโค-วิด-19 จะมีผลกับปอดโดยตรงแล้ว ยังส่งผลต่อค่าใช้จ่าย ที่หลายคนต้องประคับประคองฐานะทางเศรษฐกิจในช่วงนี้ หากมีอาการเจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่ ก็จะทำให้ต้องเสียเงินกับการรักษาพยาบาลในช่วงที่ยากลำบากเช่นนี้ ซึ่งถือว่าไม่เป็นผลดีต่อครอบครัวและตัวผู้สูบเอง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ
บริษัท เดอะพิกเซโอ ดีไซน์แอนด์โปรดักชั่น จำกัด
คุณสิทธิชัย ชัยเจริญ   โทร 082-4567629
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม