มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมส่งมอบอาวุธป้องกันให้นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19วันที่ 15 เมษายน 2563 กรุงเทพฯ:  มูลนิธิไฟ-เซอร์ประเทศไทย   ห่วงใยในความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมส่งมอบอาวุธป้องกันการติดเชื้อให้นักรบเสื้อขาวสู้ภัย CO-
VID-19ผ่านแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์    พร้อมสมทบทุนหลักประกันชีวิต เพื่อความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  ยึดหลัก Physical distancing ชวนพนักงานทั่วประเทศร่วมงาน  บริจาคแบบ   Virtual
Eventผ่านเครื่องมือการประชุมออนไลน์ ด้านมูลนิธิไฟเซอร์ระดับโลกได้ตั้งกองทุนกว่า 40 ล้านเหรียญ เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
มร.เซลิม เซสกิน ประธานกรรมการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยกล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคระบบทางเดินหายใจร้ายแรง สามารถติดต่อแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน   จากยอดจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต  ที่ยังคงเพิ่มจำนวนอยู่อย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ในสถานพยาบาลระดับต่างๆ   ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญ    ที่ต้องเผชิญโอกาสที่จะติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา จากการมีปฏิสัมพันธ์และมีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยตรง  การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อที่ได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นของบุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าวถือเป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วน 
“ที่ผ่านมามูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจแก่สังคม ทั้งในยามเหตุปกติและยามเกิดภัยพิบัติ รวมถึงร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้คนเกิดความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีเสมอมา ในสถานการณ์สำคัญครั้งนี้   ต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่เสียสละตนเอง เป็นด่านหน้าในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 มูลนิธิฯ ตระหนักดีว่าวิกฤตทางด้านสุขภาพระดับโลกที่ยืดเยื้อมาเป็นระยะเวลายาวนาน ไม่เพียงส่งผลกระทบทางด้านร่างกาย แต่ยังส่งผลต่อจิตใจด้วย จึงร่วมสนับสนุนโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 โดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในด้านการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อในขณะปฏิบัติงาน สำหรับ 27 โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดห่างไกล อาทิ จังหวัดยะลา ตรัง ตาก สกลนคร เป็นต้น จำนวน 12,700 ชิ้น ประกอบด้วยหน้ากากอนามัยผ้าแบบซักได้ หน้ากาก N95 และชุด PPE (Personal Protective Equipment) ป้องกันการติดเชื้อ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมสมทบทุนมอบความคุ้มครองจากโรคโควิด-19 ประกันชีวิตแพทย์และพยาบาล  มูลค่า 500,000 บาท  เพื่อเป็นหลักประกันชีวิตให้เกิดความมั่นในในการปฏิบัติงาน” 
สำหรับการมอบอุปกรณ์และสนับสนุนโครงการนักรบเสื้อขาว สู้ภัยโควิด-19 ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับการเว้นระยะทางกายภาพ (Physical distancing) เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ หรือ Virtual Event ผ่านแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ Webex Meetings ที่ปกติบริษัทจะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประชุมทางไกลระหว่างพนักงานในองค์กร หรือระหว่างประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ  โดยครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ในขณะนี้ที่พนักงานของบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กำลังทำงานที่บ้านตามนโยบาย working from home ของบริษัทฯ พนักงานกว่า 200 คน พร้อมสมาชิกในครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการมอบการสนับสนุนครั้งนี้ไปพร้อม ๆ กันจากที่บ้าน 
    “วิกฤตการณ์ครั้งนี้ คนไทยสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันได้หลากหลายวิธี ตั้งแต่การอยู่บ้าน ลดการเดินทาง ลดความเสี่ยงที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก หรือเว้นระยะห่างทางกายภาพ ตามมาตรการ physical distancing ซึ่งมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมส่งมอบกำลังใจและความห่วงใยไปยังบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และเชื่อมั่นว่าคนไทยจะสามารถผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน” มร.เซลิม กล่าว
    ในขณะเดียวกันมูลนิธิไฟเซอร์ระดับโลก ก็ได้มีการประกาศจัดตั้งกองทุนกว่า 40 ล้านเหรียญ เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในสหรัฐอเมริกาและระดับโลก ส่วนในฐานะของบริษัทชีวเวชภัณฑ์ระดับโลกนั้น ไฟเซอร์ เริ่มมีความก้าวหน้าทางการวิจัย พัฒนาวัคซีนและยา เพื่อใช้ป้องกันและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยบริษัทได้ร่วมมือกับหน่วยงานในระบบนิเวศนวัตกรรมการสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ผลิตยารายใหญ่ หรือบริ-
ษัทเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนถึงหน่วยงานภาครัฐและสถาบันวิจัยเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์
ครั้งนี้ ซึ่งนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ยังคงเดินหน้าทำงานอย่างไม่หยุดยั้งในการค้นคว้าเกี่ยวกับสารประกอบต้าน   เชื้อไวรัสโคโรนา SARS-COV-2    ซึ่งเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19    รวมถึงวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ตลอดจนการประเมินการรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยผู้ป่วยที่ติดเชื้อต่อสู้กับไวรัสต่อไป
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และผู้อำนวยการสำนักงานแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศ
ไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
   มร.เซลิม เซสกิน ประธานกรรมการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย
 มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยส่งมอบอาวุธป้องกันการติดเชื้อให้นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19
มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย
เป็นองค์กรการกุศลที่ดำเนินงานอย่างอิสระ จากการริเริ่มและสนับสนุนโดยบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทสาขาของไฟเซอร์ อิงค์ แห่งสหรัฐอเมริกา จดทะเบียนก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2544 ภารกิจหลักของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย คือการปฏิบัติงานร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลาย เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ สู่ผู้ต้องการโอกาสทุกกลุ่ม เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีมีสมดุล (Wellness Literacy) ทั้งในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอินโดไชน่า
ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) – มุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า 
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งโดยไฟเซอร์ อิงค์ ใน พ.ศ. 2501 ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทชีวเวชภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีในเมืองไทย ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) ยังคงนำเสนอนวัตกรรมยาและเวชภัณฑ์ใหม่ที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษาและป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยมีชีวิตและสุขภาพที่ดี
นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับผู้ให้บริการสุขภาพ บุคลากรทางการแพทย์ องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อขยายการเข้าถึงยาและบริการสนับสนุนการดูแลสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) มีพนักงานกว่า 400 คน ร่วมมือกันปฏิบัติงานในทุกวัน โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบและการเป็นที่ไว้วางใจของสังคม ด้วยการนำเสนอทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ ในการตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ที่หลากหลายของผู้ป่วยในประเทศไทย สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pfizer.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์  
อาภาภรณ์ (เอ) 089 788 4868, ธิษตยา (แจง) 094 323 5641, 
สรศักดิ์ (เอิร์ท) 089 406 5544, ธรัญติกร (เปิ้ล) 089 884 0219, รุ่งฤดี (หมิว) 083 589 0968
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม