มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมส่งมอบอาวุธป้องกันให้นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19วันที่ 15 เมษายน 2563 กรุงเทพฯ:  มูลนิธิไฟ-เซอร์ประเทศไทย   ห่วงใยในความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมส่งมอบอาวุธป้องกันการติดเชื้อให้นักรบเสื้อขาวสู้ภัย CO-
VID-19ผ่านแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์    พร้อมสมทบทุนหลักประกันชีวิต เพื่อความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  ยึดหลัก Physical distancing ชวนพนักงานทั่วประเทศร่วมงาน  บริจาคแบบ   Virtual
Eventผ่านเครื่องมือการประชุมออนไลน์ ด้านมูลนิธิไฟเซอร์ระดับโลกได้ตั้งกองทุนกว่า 40 ล้านเหรียญ เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
มร.เซลิม เซสกิน ประธานกรรมการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยกล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคระบบทางเดินหายใจร้ายแรง สามารถติดต่อแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน   จากยอดจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต  ที่ยังคงเพิ่มจำนวนอยู่อย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ในสถานพยาบาลระดับต่างๆ   ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญ    ที่ต้องเผชิญโอกาสที่จะติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา จากการมีปฏิสัมพันธ์และมีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยตรง  การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อที่ได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นของบุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าวถือเป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วน 
“ที่ผ่านมามูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจแก่สังคม ทั้งในยามเหตุปกติและยามเกิดภัยพิบัติ รวมถึงร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้คนเกิดความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีเสมอมา ในสถานการณ์สำคัญครั้งนี้   ต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่เสียสละตนเอง เป็นด่านหน้าในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 มูลนิธิฯ ตระหนักดีว่าวิกฤตทางด้านสุขภาพระดับโลกที่ยืดเยื้อมาเป็นระยะเวลายาวนาน ไม่เพียงส่งผลกระทบทางด้านร่างกาย แต่ยังส่งผลต่อจิตใจด้วย จึงร่วมสนับสนุนโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 โดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในด้านการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อในขณะปฏิบัติงาน สำหรับ 27 โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดห่างไกล อาทิ จังหวัดยะลา ตรัง ตาก สกลนคร เป็นต้น จำนวน 12,700 ชิ้น ประกอบด้วยหน้ากากอนามัยผ้าแบบซักได้ หน้ากาก N95 และชุด PPE (Personal Protective Equipment) ป้องกันการติดเชื้อ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมสมทบทุนมอบความคุ้มครองจากโรคโควิด-19 ประกันชีวิตแพทย์และพยาบาล  มูลค่า 500,000 บาท  เพื่อเป็นหลักประกันชีวิตให้เกิดความมั่นในในการปฏิบัติงาน” 
สำหรับการมอบอุปกรณ์และสนับสนุนโครงการนักรบเสื้อขาว สู้ภัยโควิด-19 ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับการเว้นระยะทางกายภาพ (Physical distancing) เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ หรือ Virtual Event ผ่านแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ Webex Meetings ที่ปกติบริษัทจะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประชุมทางไกลระหว่างพนักงานในองค์กร หรือระหว่างประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ  โดยครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ในขณะนี้ที่พนักงานของบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กำลังทำงานที่บ้านตามนโยบาย working from home ของบริษัทฯ พนักงานกว่า 200 คน พร้อมสมาชิกในครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการมอบการสนับสนุนครั้งนี้ไปพร้อม ๆ กันจากที่บ้าน 
    “วิกฤตการณ์ครั้งนี้ คนไทยสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันได้หลากหลายวิธี ตั้งแต่การอยู่บ้าน ลดการเดินทาง ลดความเสี่ยงที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก หรือเว้นระยะห่างทางกายภาพ ตามมาตรการ physical distancing ซึ่งมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมส่งมอบกำลังใจและความห่วงใยไปยังบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และเชื่อมั่นว่าคนไทยจะสามารถผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน” มร.เซลิม กล่าว
    ในขณะเดียวกันมูลนิธิไฟเซอร์ระดับโลก ก็ได้มีการประกาศจัดตั้งกองทุนกว่า 40 ล้านเหรียญ เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในสหรัฐอเมริกาและระดับโลก ส่วนในฐานะของบริษัทชีวเวชภัณฑ์ระดับโลกนั้น ไฟเซอร์ เริ่มมีความก้าวหน้าทางการวิจัย พัฒนาวัคซีนและยา เพื่อใช้ป้องกันและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยบริษัทได้ร่วมมือกับหน่วยงานในระบบนิเวศนวัตกรรมการสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ผลิตยารายใหญ่ หรือบริ-
ษัทเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนถึงหน่วยงานภาครัฐและสถาบันวิจัยเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์
ครั้งนี้ ซึ่งนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ยังคงเดินหน้าทำงานอย่างไม่หยุดยั้งในการค้นคว้าเกี่ยวกับสารประกอบต้าน   เชื้อไวรัสโคโรนา SARS-COV-2    ซึ่งเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19    รวมถึงวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ตลอดจนการประเมินการรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยผู้ป่วยที่ติดเชื้อต่อสู้กับไวรัสต่อไป
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และผู้อำนวยการสำนักงานแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศ
ไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
   มร.เซลิม เซสกิน ประธานกรรมการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย
 มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยส่งมอบอาวุธป้องกันการติดเชื้อให้นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19
มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย
เป็นองค์กรการกุศลที่ดำเนินงานอย่างอิสระ จากการริเริ่มและสนับสนุนโดยบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทสาขาของไฟเซอร์ อิงค์ แห่งสหรัฐอเมริกา จดทะเบียนก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2544 ภารกิจหลักของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย คือการปฏิบัติงานร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลาย เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ สู่ผู้ต้องการโอกาสทุกกลุ่ม เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีมีสมดุล (Wellness Literacy) ทั้งในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอินโดไชน่า
ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) – มุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า 
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งโดยไฟเซอร์ อิงค์ ใน พ.ศ. 2501 ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทชีวเวชภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีในเมืองไทย ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) ยังคงนำเสนอนวัตกรรมยาและเวชภัณฑ์ใหม่ที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษาและป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยมีชีวิตและสุขภาพที่ดี
นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับผู้ให้บริการสุขภาพ บุคลากรทางการแพทย์ องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อขยายการเข้าถึงยาและบริการสนับสนุนการดูแลสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) มีพนักงานกว่า 400 คน ร่วมมือกันปฏิบัติงานในทุกวัน โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบและการเป็นที่ไว้วางใจของสังคม ด้วยการนำเสนอทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ ในการตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ที่หลากหลายของผู้ป่วยในประเทศไทย สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pfizer.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์  
อาภาภรณ์ (เอ) 089 788 4868, ธิษตยา (แจง) 094 323 5641, 
สรศักดิ์ (เอิร์ท) 089 406 5544, ธรัญติกร (เปิ้ล) 089 884 0219, รุ่งฤดี (หมิว) 083 589 0968
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ตลาดพวงสว่าง345 บางคูวัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเปิดบริการแล้วอย่างยิ่งใหญ่ร้านค้า ร้านขายมาตรฐานในสินค้าและสะอาดถูกหลักอนามัยพร้อมโปรโมชั่น ไข่ไก่ฟองละ 1 บาทผักสดผลไม้เกรดดี มียำแซ่บฝีมือเด็ด ร้านชั้นนำ

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง