วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563

กองทัพอากาศส่งอากาศยานไร้คนขับร่วมสำรวจจุดความร้อน (hotspot) และบินลาดตระเวนตรวจสอบการลักลอบเผาป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓     กองทัพ-อากาศ ได้จัดส่งอากาศยานไร้คนขับ (UAV) จำนวน ๑ เครื่อง ร่วมสำรวจจุดความร้อนจากการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และบินลาดตระเวนตรวจสอบการลักลอบเผาป่า เพื่อสนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า   เพื่อป้องกันการเผาซ้ำในพื้นที่ที่เกิดความร้อนมากที่สุดได้แก่อำเภอแม่แจ่อมก๋อย
 แม่แตง เชียงดาว และอำเภอจอมทอง ทั้งนี้ หน่วยอากาศยานไร้คนขับ      ของกองทัพอากาศ (UAV) ได้ประจำอยู่ ณ ที่ตั้งกองบิน ๔๑
โดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ นายเจริญฤทธิ์  สงวน-สัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่กองบิน ๔๑ เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ (UAV) พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสถาน
การณ์หมอกควันและไฟป่า  เพื่อให้เกิดประ-สิทธิภาพสูงสุด โดยมี นาวาอากาศเอก นรุธ  กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ   และร่วมทำการหารือเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในครั้งนี้   ซึ่งในวันนี้  มีรายงานพบจุดความร้อน ๕๗๑ จุด เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๒๕๘ จุด, ป่าอนุรักษ์ ๒๙๔ จุด และที่อื่นๆอีก ๑๙ จุด

นาย เจริญฤทธิ์   สงวนสัตย์     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจ พร้อมทั้งขอความร่วมมือชาวบ้านในพื้นที่  โดยเฉพาะหมู่บ้านชาติพันธุ์ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าอนุรักษ์ และเขตป่าสงวน ให้อยู่ภายใต้ตามการประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้ามทำการเผาตั้งแต่ห้วงวันที่  ๙  มีนาคม –  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ พร้อมทั้งทำการใช้มาตรการทางกฎหมายควบคู่กันไป  และเร่งรัดทุกอำ-
เภอในการแจ้งความดำเนินคดี รวบรวมพยานหลักฐานในแต่ละพื้นที่ หากเกิดการเผาขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมน-
ตรี   ที่ได้สั่งการเด็ดขาดให้ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ   ต้องมีจุดความร้อนเป็น   ๐   ภายในสัปดาห์นี้


ขอขอบคุณภาพและข่าว
กองประชาสัมพันธ์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

“เกษตรฯ.-พาณิชย์”เดินหน้า 7 มาตรการล่าสุดแก้ปัญหาลำไยเหนือ-ผลไม้ใต้หลังจีน-เวียดนามออกมาตรการโควิดใหม่กระทบส่งออกทำมังคุดใต้ราคาตก

“อลงกรณ์”แนะผู้ส่งออกใช้ด่าน”ตงชิง-ผิงเสียง”แก้ปัญหาด่านโหยวอี้กวน-โมฮ่านติดขัดจนคอนเทนเนอร์ขาดแคลน พร้อมประสาน900ล้งภาคตะวันออกลงใต้ เร่งกล...