วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบเงินบริจาคจากโครงการ “วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน” (Running with wings) เพื่อมอบให้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)


วันนี้   (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)   พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์   ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคในโครงการ “วิ่งติดปีก  แชริตี้ รัน”   (Running   with wings)  จาก คุณณฤมล  ธรรมวัฒนะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกรรมการมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญ ในฐานะคณะผู้จัดงานฯ   ณ  ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)
โครงการวิ่งติดปีก  แชริตี้  รัน   (Running with wings) เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของ ตลาดยิ่งเจริญ มูลนิธิตลาดยิ่งเจริญ กรมแพทย์ทหารอากาศ    หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อสร้างสัมพันธภาพของชุมชนชาวสะพานใหม่ ดอนเมือง พร้อมจัดหารายได้มอบให้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)  ซึ่งตั้งอยู่ในย่านสะพานใหม่ ดอนเมือง ซึ่งให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนเหนือ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี  และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวนกว่า ๑ ล้านคนต่อปี
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วง คณะผู้จัดงานได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อบรรเทาสถานการณ์ จึงขอมอบรายได้ในส่วนค่าสมัครผู้ร่วมแข่งขัน ที่ยังไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กองทัพอากาศ เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาลที่สำคัญเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ คณะผู้จัดกิจกรรมฯ ได้พิจารณาร่วมกับทุกภาคส่วนแล้ว เห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวยังอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วง และประชาชนผู้ร่วมโครงการเกิดความวิตกกังวลในภาวะเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส   COVID-19 พร้อมทั้งเป็นการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในมาตรการป้องกัน จึงมีมติเลื่อนวันจัดงานเป็น วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีเส้นทางวิ่ง   และสถานที่ปล่อยตัวตามเดิม   ณ ฐานทัพอากาศดอนเมือง                                

ขอขอบคุณภาพและข่าว กองประชาสัมพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กองทัพอากาศจัดโครงการ “ทัพฟ้าส่งเวชภัณฑ์ทั่วไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙” สนับสนุนอากาศยาน นำส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔) พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้...