บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2020

กองทัพอากาศสนับสนุนโครงการ “ข้าวสารศรีสะเกษ แลก สินค้าเกษตรพังงา” เสริมความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผ่านกลไกสหกรณ์และการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชนโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

รูปภาพ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓   พลอากาศโท ธนศักดิ์  เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร  ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ  กับจังหวัดพังงา ซึ่งกองทัพอากาศร่วมสนับสนุนจัดเครื่องบิน C-130 ในการช่วยลำเลียงสินค้าดังกล่าวภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม (AIR OPERATION FOR SOCIAL ENTERPRISE) ขนข้าว แลกปลา เปลี่ยนสินค้าเกษตร” โดยมี นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมพิธี ณ สนามบินภูเก็ต รองเสนาธิการทหารอากาศ กล่าวว่า “การแลกเปลี่ยนสินค้าครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทัพฟ้าร่วมใจ ต้านภัยโควิด-๑๙ เป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงเกิดการระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าข้ามจังหวัดมีความยากลำบาก ทางกองทัพอากาศจึงใช้ชั่วโมงฝึกบินของเครื่องบินลำเลียง ช่วยขนส่งสินค้าของแต่ละภูมิภาคให้เกิดการแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้นำเรียนให้นายกรัฐมนตรี  ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับทราบ และท่านก็เห็นชอบให้กองทัพอากาศช่วยเหลือประชาชนจึงเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมา โ

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน "โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ" ให้กำลังใจคณะครู-อาจารย์ในโรงเรีบนในพื้นที่การศึกษา กทม.

รูปภาพ
: เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเกรียงยศ  สุดลาภา  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   พร้อมคณะผู้บริ- หารและผู้ติดตาม ร่วมออกตรวจเยี่ยมติดตามครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในอุปกรณ์ การเรียนการสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านบาง- กะปิ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวัรัสโคโรนา(โควิด-19 )โดยมี นายณัฐพงศ์  ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางชมจิตร   พงษ์เสมา   นางชุลีพร  วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรภัทร  พันธุ์หาญ  ผู้อำนวยการเขต ตลอดจนคณะครู-อาจารย์   โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ ให้การต้อนรับ :โอกาศนี้ นายเกรียงยศ  สุดลาภา  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ได้เข้าร่วมประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  พร้อมพบปะพูดคุยกับนางสาวเพ็ญลักษณ์  บุญความดี ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ  คณะครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ รองผู้ว่า กทม.พร้อมเน้นย้ำและให้กำลังใจกับครู-และขอให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีความพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น สามารถก้าวทันเทคโนโลยี่ต่างๆได้ท

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รชม.เกษตรฯเดินทางมาเป็นประธานประชุมเพลิงศพ”คุณพ่อพิษณุ พงษ์เพียรชอบ” บิดา คุณสุชัย พงษ์เพียรชอบ (ต่าย คลองเตย)

รูปภาพ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ วัดเพลงกลางสวน   ถนนพระเทพตัดใหม่ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานประชุมเพลิงศพ  “คุณพ่อพิษณุ พงษ์เพียรชอบ” บิดา คุณ สุชัย พงษ์เพียรชอบ(ต่าย คลองเตย)ประธาน  อปพร.และเลขามูลนิธิรวมน้ำใจ(กระต่ายคลองเตย) โดยมี พล.ต.ท. กรไชย คล้ายคลึง จตร.,ส.ส นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์,นายปรพล อดิเรกสาร,นายอธิ-วัฒน์  อมรวีระวัฒน์ ผอ.นสพ.ข่าวกรม, ผอ. เว็บไซต์ฮอตนิวส์ไทยแลนด์, นายพสุวัชร์ วสุ-ธนกรไพศาล(ทอมมี่)บก.บห.นสพ.ข่าวกรม, นายธนชาติ ยังประภากร ผู้ช่วย สส.พรรคภูมิใจไทย  (นายอนุทิน ชาญวีรกูร) นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต ที่ปรึกษาผู้ว่า กทม.และนักการเมือง ข้าราชการ  ญาติสนิทมิตรสหายและชาวบ้านชุมชนเตย ร่วมประชุมเพลิงศพเป็นจำนวนมาก ในวันนี้ นสพ.ข่าวกรม โดยนายอธิวัฒน์ อมร- วีระวัฒน์ ผอ.นสพ.ข่าวกรม(ขวาสุด) นายพสุ-วัชร์ วสุธนกรไพศาล บก.บห.นสพ.ข่าวกรม(ที่ 2 จากซ้าย)มอบหนังสือพิมพ์ให้กับ รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รชม.เกษตรฯและ นายปรพล อดิเรกสาร พร้อมด้วย นายธนชาติ ยังประภา- กร ผู้

ณัฏฐพลปลื้มอาชีวะจับมือบริษัทถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ฯ ร่วมจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ภาษาจีน รับมือวิกฤตโควิด

รูปภาพ
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี    กรรมการ มหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร และ นายณัฏฐพล   ทีปสุวรรณ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา (โดยนายณรงค์  แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) และบริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด (โดย นายพูลศักดิ์   ประณุทนรพาล เลขาธิการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล)  ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า  ปัจจุบันภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม ความเป็นอยู่ รวมไปถึงการจัดการศึกษาของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ตระ หนักถึงความสำคัญโดยคำนึงถึงมาตรการที่รัฐกำหนด  คือ การเพิ่มระยะห่างระหว่างกันในสังคม  หรือ  Social distance   ซึ่งการศึกษาในหลายๆ ประเทศ มีการนำระบบการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามาปรับใช้ เพื่อดำเนินการเรียนการสอนต่อไปภายใต้วิกฤต

กองทัพอากาศ เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “AIR TRACK” เวอร์ชั่นทดลองใช้งาน สำหรับติดตามผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

รูปภาพ
ตามที่ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให้  ทีมนักวิจัยจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช   พัฒนาแอปพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือสำหรับติดตามผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ  ลดความเสี่ยง   และจำกัดวงของการติดเชื้อ  ให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศและครอบครัว   ตลอดจนประชาชนที่สนใจใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชั่น    ตามโครงการ “กองทัพอากาศ    ร่วมตั้งการ์ดสู้ COVID-19” ทีมนักวิจัยได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น “AIR TRACK”   ขึ้นโดยใช้ความสามารถของเทคโนโลยีบลูทูธบนโทรศัพท์มือถือ ทำให้สามารถรับรู้ได้ว่ามีใครเข้าใกล้เราในระยะ 10 เมตร ในห้วงเวลาย้อนหลัง 14 วัน ซึ่งเมื่อผู้ใช้แอปพลิเคชั่นกดปุ่มแจ้งยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ ระบบจะทำการแจ้งเตือนผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นท่านอื่นที่เคยอยู่ใกล้ชิด   เพื่อให้สัง- เกตอาการ กักตัวเอง หรือไปพบแพทย์  ทั้งนี้  แอปพลิเคชั่นจะไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของโทรศัพท์ อาทิ การระบุตำแหน่งบุคคลผ่าน GPS ชื่อผู้ใช้งาน รูปถ่าย ข้อมูลสุขภาพ รายชื่อผู้ติดต่อ    หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ อีกทั้งการแสดงผลหรือแจ้งเตือนจะไม่ระบุหรือเปิดเผยตั

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 มอบอาหารและเครื่องดื่มโซนพัฒนาการ

รูปภาพ
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์  จำกัด (มหาชน)    พร้อมทีมงานเป็นตัวแทนร่วมแจกอาหารและน้ำดื่ม ร่วมกับ บริษัท Yage group co.,ltd  และพารท์เนอร์ เว็บไซต์ www.taiguo.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ คอมมูนิตี้ชาวจีนที่อยู่ในไทย เพื่อมอบความช่วยเหลือแก่ชุมชนบริเวณโซนพัฒนาการ และประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการว่างงาน และขาดรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมตระหนักและให้ความสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบคืนแก่สังคม จัดมอบพื้นที่หน้า Sale Gallery ณ โครงการเมทริส พัฒนาการ - เอกมัย เพื่อเป็นพื้นที่ในการส่งมอบ โดยภายในงานมีการร่วมแจกชุดอาหารกล่อง พร้อมน้ำดื่มจากเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์   เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน   ที่ได้รับผลกระทบ และยังคำนึงถึงความปลอดภัย  ของผู้รับบริ- จาคเป็นสำคัญ มีการกำหนดระยะห่าง Social Distancing    และแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าแถวรับอาหาร   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งมอบกำลังใจให้คนไทยร่วมกันต่อสู้กับโรคโควิด- 19และร่วมกันจับมือก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ในงานมีหน่วยงานท้องถิ่นสำนักงานเขตสวนหลวงเข้าดูแลและอำ- นวยความ