#บุญด่วน 100 บาทก็ช่วยชีวิตท่านได้ #เชิญร่วมบุญค่าผ่าตัด ค่ารักษา ค่ายาพยาบาลพระภิกษุอาพาธ

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
ท่านป่วยเรื้อรังมาตั้งแต่เป็นสามเณรน้อย 19 ปีที่บวชอยู่แบบทรมานเมื่ออาการไซนัสกำเริบ ช่วยค่าผ่าตัด  ค่ารักษา   ค่ายาให้ท่านมีธาตุขันธ์อยู่เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบไป (1 แชร์ ก็เป็นสะพานบุญอันยิ่งใหญ่แล้ว)🙏🙏
....การได้ดูแล ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธเป็นบุญแก่ผู้ช่วยเหลือ อุปัฏฐาก “โย ภิกฺขเว มํ อุปฏฺฐเหยฺย โส คิลานํ อุปฏฺฐเหยฺยฯ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ผู้ใดจะพึงอุปัฏฐากเรา   ผู้นั้นพึงพยาบาลภิกษุอาพาธ” ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอไม่มีมารดาไม่มีบิดา   ผู้ใดเล่าจะพึงพยาบาลพวกเธอ   ถ้าพวกเธอจักไม่พยาบาลกันเอง   ใครเล่าจักพยาบาล  เป็นพุทธพจน์ ที่มีความห่วงใยในพระภิกษุที่ป่วยหรืออาพาธ พระภิกษุสามเณร สละความเป็นฆราวาส สละเรือน ออกจากพ่อแม่ ญาติพี่น้องมา เพื่อมาทำที่สุดแห่งทุกข์ เมื่อไม่สบาย เราชาวพุทธควรดูแล  รักษากันจนกว่าจะหาย

.เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาทีมงานต้องพาพระพงษ์ชัย  ชยวํโส เข้าโรงพยาบาลด่วน เพราะไซนัสกำเริบอักเสบ ในวันที่   6 พฤษภาคม 63ทางหมอจึงตัดสินใจผ่าตัดด่วนเพื่อรักษาไม่ให้เรื้อรัง   หลังผ่าตัดก็พักรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาล  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ทุกวันท่านจะพูด ปวดออกตา ปวดหัว หายใจไม่สะดวก บางครั้งปวดจนมองไม่เห็น เวลาอาการกำเริบต้องให้ท่านทานยาแล้วนอนพักตลอด ทางหมอแนะนำให้ผ่าตัดเพื่อรักษา
...วันนี้พระอาจารย์มาเยี่ยมท่านก็น่าสงสาร ชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอน การเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องธรรมดา ที่คนเราแต่ละคนจะต้องเจอแตกต่างกันไป เมื่อเป็นแล้วก็ต้องจำเป็นรักษาให้หาย เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ ในการทำความดี และพัฒนาจิตตนเองต่อไป
....ได้สอบถามทางโรงพยาบาล หมอที่รักษา เรื่องค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดและการรักษา ฟื้นฟูร่างกาย   อาจจะต้องใช้เงินค่ารักษาถึง 150,000 บาท ชีวิตคนสำคัญที่สุด พระพงษ์ชัย ชยวํโส   ท่านได้ทุ่มเทชีวิตเผยแพร่พระ-
พุทธศาสนาบนดอยมาโดยตลอด บวชตั้งแต่เป็นสามเณรน้อย มาเป็นระยะเวลา 19  ปีแล้ว และท่านก็เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนดอย ไม่อยากให้เป็นภาระกับชีวิตท่านมาก จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างบุญกับท่าน ช่วยค่าผ่าตัด  ค่ารักษา  ค่ายา เพื่อให้ท่านหาย กลับมาทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป

#สามารถร่วมบุญค่าผ่าตัด  ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา พระภิกษุอาพาธ ตามรายการทำบุญดังนี้   (สามารถร่วมบุญตามกำลัง มีน้อยทำน้อย ถือเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่)
1) ร่วมบุญกองบุญละ 100 บาท จำนวน     1,500 กองบุญ เป็นเงิน 150,000 บาท
2)ร่วมบุญเฉพาะค่าผ่าตัดเป็นเงิน  65,000
บาท  2) ร่วมบุญตามกำลัง เป็นค่าผ่าตัด  ค่ารักษาพยาบาล ค่ายาเวชภัณฑ์ ร่วมบุญ 5 บาท 10 บาท 20 บาท 50 บาท 100 บาท ก็นับว่าเป็นมหาบุญอันยิ่งแล้ว
#สามารถร่วมบุญได้ผ่านบัญชี
.....ผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย  สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...เลขที่ 013-8-70809-8
...ชื่อบัญชี พระอรุณเมธี  พุทธิภัทรานันท์
#สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
พระดร.อรุณเมธี พุทฺธิภัทโท โทร.086-118-6890
....ไอดีไลน์ 0861186890 (Phra Dr.arunmathee)
......เฟส พระดร.อรุณเมธี พุทธิภัทโท และเฟส Thammahomdoi Buddhism

....การได้สร้างบุญดูแลรักษาพระภิกษุอาพาธ ด้วยอานิสงส์จะทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิ ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน  ท่านใดร่วมบุญแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ มาที่ไลน์ ขอแผ่เมตตาจิตให้ทุกท่าน จงเป็นผู้มีอายุ  วรรณะ  สุขะ พละ ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ
....จะปิดในพรุ่งนี้เย็น วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 นี้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง

💥วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่น”สยบไพรีพินาศ” รุ่นยอดนิยมแห่งอนาคต