วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

"ประสพโชค"ร่วมเขตบางซื่อแจกข้าวกล่อง


 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม2563  พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพ มหานครได้เดินทางไปที่เขตบางซื่อ เพื่อมอบ ข้าวกล่องและ กาแฟเบอร์ดี้ จากบริษัท เบอร์ดี้ กาแฟไทย จำกัด ในการช่วยเหลือและเป็น กำลังใจ ให้แก่ประชาชนใน สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดย นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ มอบหมายให้ นาย ชัยชวัชร์ เกตุธิติวิรัชต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เขตบางซื่อ และคณะผู้บริหารเขตบางซื่อ พร้อมกับมอบข้าวกล่องจากการปรุงของเจ้าหน้า ที่สำนักงานเขตบางซื่อให้ประชาชน เขตบางซื่อ งานนี้ นายอธิวัฒน์ อมรวีระวัฒน์ ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์ข่าวกรม ก็มาร่วมด้วย

       พร🎦 รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรมรายงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สร.กฟภ.ได้จัดทำครัวสหภาพฯ กฟภ.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินี ตลอดทั้งเดือนเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

คณะกรรมการบริหาร สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดย นายกิตติชัย ใสสะอาด ประธาน สหภาพฯกฟภ,นายพรพิรุณ หวลคนึง เลขาธิการ, นายธนนริ...