"ทอ.รวมใจปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก"


ป่าไม้ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า ผลกระทบจากการที่ป่าไม้ได้ถูกทําลายไปเป็นจํานวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศไปทั่วโลก รวมถึงการเกิดภัยพิบัติจากสภาพอากาศที่รุนแรง   คณะรัฐมนตรี  ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๓๒  อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี  เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ ๕ มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก
วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๕ มิ.ย.๖๓)   พลอากาศโท
ตรีพล  อ่องไพฑูรย์  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ   เป็นผู้แทน พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานกิจกรรม “ทอ.รวมใจปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก” เพื่อเป็นกิจกรรมเริ่มแรกของ   ทอ.ในการมีส่วนร่วมตามโครง
การ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่  ๑๐๐ ล้านต้น ณฝูงบินสนามวัฒนา-
นคร โดยกิจกรรมประกอบด้วย การวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนกองทัพอากาศ ฝูงบิน ๒๐๖ (วัฒนานคร) การมอบพันธุ์ไม้มีค่าให้แก่ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนชุมชน ตลอดจนการปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนกองทัพอากาศ

ทั้งนี้กองทัพอากาศให้ความสำคัญในเรื่องการปลูกป่าและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการ “ทอ.รวมใจปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก” โดยได้ประสานและบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของข้าราชการ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  โดยได้กำหนดแนว
ทางในการปลูกพันธุ์ไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐ-
กิจและพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนได้เห็นประโยชน์จากการปลูกต้นไม้ ซึ่งนอกจากจะจะสร้างความร่มรื่นและเพิ่มพื้นที่ป่าแล้ว ยังสามารถนำไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาเป็นหลักค้ำประกันการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ด้วย รายละเอียดพันธุ์ไม้ที่ปลูกและแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูก ได้แก่ มะค่า, ชิงขัน, พะยูง, ยางนา, รวงผึ้ง และราชพฤกษ์

            พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรมรายงาน


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง345 บางคูวัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเปิดบริการแล้วอย่างยิ่งใหญ่ร้านค้า ร้านขายมาตรฐานในสินค้าและสะอาดถูกหลักอนามัยพร้อมโปรโมชั่น ไข่ไก่ฟองละ 1 บาทผักสดผลไม้เกรดดี มียำแซ่บฝีมือเด็ด ร้านชั้นนำ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม